نتایج جستجو برای سن

تعداد نتایج: 37490  

احمدیه, محمدحسین, بشردوست, نصرا..., سادات حسینی, سیدعباس, عزالدینی اردکانی, فاطمه, منصوریان, حمیدرضا, نواب اعظم, علیرضا,

سابقه و هدف: پیش بینی پتانسیل رشدی در بیماران یکی از عوامل مهم در طرح درمان موفق ارتودنسی است که با استفاده از مرحله سن اسکلتی و یا سایر شاخص هایی نظیر سن شناسنامه ای، بلوغ جنسی، مراحل تکامل دندانی، قد و وزن انجام می پذیرد. اهمیت دیگر تعیین سن بیماران، استفاده آن در مراکز پزشکی قانونی می باشد، تا بتوان سن افراد دارای اشکال در ثبت تاریخ تولد و سن مجرمان زیر 18 سال یا بالای 18 سال را تشخیص داد. ه...

رقیه گلاب, ,

  Extract   If you are young, old or in midlife your new ages activities have different meaning to past times.   Same as the other societies in our society, age is one of the essential dimensions of organizations and social associations. For example our school system is based on the students' ages. Student behavior is different of their adult teachers based on the ages. More or less families, s...

غلامرضا غفاری, کرم حبیب‌پور گتابی,

گذار جامعه ایرانی از نظم سنتی به مدرن و تجربه حیات ملازم با آن، فزونی سن ازدواج دختران را موجب گشته است. بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران، موضوعی است که مورد تدقیق معرفتی و روشی این نوشتار قرار گرفته است. در این تحقیق، از روش پیمایشی استفاده شده و جامعه آماری آن را دو گروه، شامل دختران مجرد و زنان متأهل 25 تا 44 ساله ساکن در مراکز شهری کشور تشکیل داده‌اند. حجم نمونه برابر با 1291 نفر از این دخ...

باقری, فاطمه , بسکابادی, حسن , بسکابادی, عباس , ذاکری حمیدی, مریم ,

Background: Jaundice is the most common cause of neonatal admission within the first month after birth. Therefore, by identifying the causes of jaundice based on the infant’s age at disease onset and age at hospital admission and providing the required training, jaundice can be managed and its associated complications can be prevented. This study was performed to evaluate the causes of neonatal...

سن گندم، Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera:Scutelleridae)، یکی از عوامل اصلی محدود­کننده تولید گندم در ایران و بعضی کشورهای همسایه است. تغذیه از شیره برگ، ساقه و دانه توسط پوره­ها و حشرات بالغ منجر به ایجاد خسارات کمی و کیفی زیادی به محصول گندم می­ شود. متاسفانه استفاده از آفت­ کش ­ها مهم­ترین راه کنترل این آفت می­ باشد، بنابراین یافتن راه­ هایی که استفاده از سموم را محدود کند مورد توجه ا...

  زمینه: سن دندانی به دلیل سهولت و سرعت کاربرد مناسب، به خصوص برای طراحی درمان در ناهنجاری­های دندانی مورد توجه ارتودنتیست‌ها و دندان­پزشکان کودکان است.   هدف: مطالعه به منظور مقایسه‌ همبستگی سن دندانی تعیین شده با روش­های دمرجیان، موریس و تقویمی در بیماران ارتودنسی انجام شد.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ تحلیلی رادیوگرافی‌های پانورامیک 419 نفر از بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله‌ مراجعه­کننده ب...

رحمانی, جلال , ناصح, رویا , پدیسار, پرویز ,

زمینه: استفاده از مراحل مختلف تکامل دندان‌ها به دلیل اثرپذیری کم تر از تغییرات هورمونی و تغذیه‌ای برای تعیین سن کودکان نسبت به روش‌های دیگر ارجح است. در حال حاضر، معمول‌ترین و معتبرترین روش برای تعیین سن دندانی، روش دمیرجیان است. هدف: مطالعه با هدف تعیین رابطه سن دندانی با سن تقویمی در بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله شهر قزوین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال تحصیلی 89-1388 در دا...

حشمت مویری, , محمدرضا راهوریان, ,

Background: The first step in assessment of children with precocious puberty is to determine whether the cases are of benign nature or have more serious causes. It seems that two criteria of "height age" and "bone age" are helpful for this decision. Materials and Methods: To evaluate the usefulness of those criteria, a retrospective study of 74 children (50 girls and 24 boys) with precocious pu...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1335

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید