نتایج جستجو برای سونوگرافی

تعداد نتایج: 1735  

زینت السادات بوذری, شهلا یزدانی, علی بیژنی, ملیحه الله نظری,

مقدمه: با توجه به عوارض شناخته شده تخمین نادرست، تخمین وزن جنین از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اختلاف نظرهایی که در مورد روش های مختلف تخمین وزن جنین وجود دارد، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تخمین وزن جنین با روش بالینی، سونوگرافی و فرمول ترکیبی از سونوگرافی و وزن مادر انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال1391 بر روی 160 زن باردار 41-37 هفته با بارداری تک قلو در بیمارستان آیت ...

سبحانی, عبدالرسول, علیزاده, احمد, فریبرز منصور قناعی, فریبرز,

چکیده مقدمه: فاسیولیاز انسانی توسط ترماتودبرگی شکلی بنام فاسیولاهپاتیکا بروز می‌کند و انسان بطور اتفاقی به آن مبتلا می‌شود. به‌نظر می‌رسد بروز این عفونت در جهان رو به افزایش باشد. فاسیولیاز انسانی درتشخیص افتراقی هپاتیت‌های حاد، بدخیمی‌ها و سایر عفونت‌های کبدی قرار می‌گیرد. تشخیص این بیماری براساس یافتن تخم انگل در مدفوع یا ترشح دوازدهه یا بررسی سرولوژی است. پرتونگاری مفیدترین روش اثبات تشخیص ...

سیدملکی, میرمجتبی, هنربخش, عباس,

With considerable advances in                     technology, ultrasound, as a noninvasive procedure has been more frequently used for diagnosis of liver diseases and portal hypertension (P.H.). Venography and splenoportography, both are invasive procedures with considerable X-ray exposure. The information obtained from these procedures are limited only to condition of vesseles, while with ultr...

مقدمه: برخورد با یک توده پستان با توجه به سن، شرح حال و یافته‌های بالینی متفاوت است. با توجه به این‌که نمای بالینی در اکثریت موارد ماستیت‌های گرانولوماتوز می‌تواند مشابه سرطان پستان باشد، استفاده از سونوگرافی می‌تواند در این بیماران راهگشا بوده، در افتراق آن از بدخیمی کمک کرده و از نگرانی بیمار بکاهد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی یافته‌های سونوگرافی در ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک و تعیین شاخ...

ژورنال: بیهوشی و درد 2012
ایمانی, فرناد, عبدالله زاده بقایی, علیرضا,

              Aim and Background:   One of interventional procedure in pain specialty is Stellate Ganglion Block. In this study we tried to show more on the sonoanatomy of the area, including the diameter of longus coli muscle and the distance between sixth cervical transverse process and the surface of skin. Obviously, understanding different anatomical location...

ژورنال: طب جنوب 2003
اقبالی, سید سجاد, توکلی ریشهری, راضیه, ریاضی, احمد, فرزانه, محمدرضا, کریمی, احمدعلی,

سونوگرافی با فشار تدریجی ، هنگامی که علائم و نشانه های بالینی و همچنین نتایج آزمایشگاهی مبهم هستند ، ممکن است در تشخیص آپاندیسیت حاد بسیار مفید و سودمند باشد.برای تعیین سودمندی بالینی سونوگرافی در آپاندیسیت حاد ، یافته های پاتولوژی 164 بیمار آپاندکتومی شده با یافته های سونوگرافی آنان در پیش از عمل جراحی در یک مطالعه آینده نگر ، دو سویه کور مورد بررسی قرار گرفتند. تشخیص آپاندیسیت حاد در 113 مو...

ژورنال: پژوهنده 2009
زمانی, دکتر آذر, کلانتری, دکتر مژگان,

ابقه و هدف: مول هیداتیفرم شایعترین نوع بیماری تروفوبلاستیک حاملگی می باشد. اهمیت تشخیص حاملگی مولار به علت عوارض مادری و امکان ایجاد نئوپلاسمهای تروفوبلاستیک حاملگی است. امروزه در تظاهرات کلینیکی بیماری به علت استفاده از سونوگرافی در تشخیص زودرس مول قبل از شروع علایم سیستمیک تغییرات زیادی ایجاد شده است. هدف از این مطالعه تعیین یافته های سونوگرافی موارد حاملگی مولار به منظور ارزیابی دقت سونوگراف...

شعبانی, محمدعلی, میرباقری, سیدمحمد, شهریاران, شهریار , صابری, هژیر , فروغی, علیرضا , مستعان, مهران ,

102 patients with ascites were enrolled in a sonographic study of abdomen and pelvis without awaring of history, clinical and paraclinical findings. So with only sonographic finding we suggested the diagnosis and etiology of ascites. All patients were hospitalized. Finally all the patients were diagnosed definitely and were compared with sonographic diagnoses done before. Results: In this surve...

دکتر بهنوش مرتضوی, , دکتر مجتبی موسوی بزاز, , دکتر محمدرضا مطیع, , دکتر محمدرضاکلانی, , ناصر بهنام پور, ,

زمینه و هدف : آپاندیسیت حاد یکی از شایع‌ترین اورژانس‌های جراحی است و علی‌رغم معاینه فیزیکی و شرح حال دقیق، تشخیص آن قبل از عمل، یک مشکل اساسی است. روش‌هایی که به تشخیص آپاندیسیت کمک می‌کنند؛ شامل سونوگرافی، لاپاراسکوپی، سی‌تی اسکن و MRI می‌باشند. این مطالعه به منظور ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی آینده‌نگر روی 265 بیمار مشکوک به آپاندیسیت مر...

ایروانی, بهرام, هنربخش, عباس,

Ultrasound study of fetal stomach is multidirectionally rewarding . It can be used to detect congenital aberrations and to estimate gestational age in comparison with biparietal diamater (BPD). This study was performed in 60 pregnant women in 14-40 weeks of gestation. Maximum width and lengths of fetal stomach were measured and compared with BPD in order to determine gestational age . In 4 fetu...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید