نتایج جستجو برای فازی

تعداد نتایج: 13929  

تحلیل خوشه­ای از مهم‌ترین روش­های طبقه­بندی محسوب می‌شود. در تحلیل خوشه­بندی تلاش می‌شود تا مشاهدات واقع در هر خوشه بیشترین تشابه را از نظر متغیرهای موردنظر باهم داشته باشند. به‌طورکلی روش­های خوشه­بندی به دو دسته قطعی و فازی تقسیم می­شوند. در روش­های متداول خوشه­بندی، هر مشاهده تنها در یک خوشه قرار می­گیرد، اما در خوشه‌بندی فازی، یک مشاهده هم‌زمان در دو یا چند خوشه جای می­گیرد. در سال 1966، یا...

نفوذ در هیدرولوژی سطحی و زیر سطحی نقش مهمی ایفا کرده و عامل کلیدی در معادلات بارش و رواناب است. استفاده از روش‌هایی که محدودیت‌های روش‌های تئوری و تجربی متداول تعیین روابط نفوذ را نداشته باشد، لزوم انجام آزمایش‌های پرهزینه و زمان‌بر تعیین مقادیر نفوذپذیری را به حداقل رسانده و تخمین مقادیر کاربردی آن را ممکن خواهد ساخت. در همین راستا در این تحقیق، میزان نفوذپذیری خاک در دشت ساحلی بهشهر-گلوگاه وا...

سازمان های تولیدی عصر اطلاعات و ارتباطات با چالش های متعددی از جمله مشتریان متوقع وخواهان محصولات کم هزینه و باکیفیت بالاتر، پاسخ گویی به نیازهای خاص و به سرعت در حال تغییر مواجه هستند که برای تفوق بر آنها، مدل ها و سیستمهای جدید تولید را جستجو می کنند. پارادایم چابکی تولید به عنوان راه حلی برا تفوق بر این چالش ها به مدیران سازمان های تولیدی عرضه شده است. در این مقاله یک مدل فازی برای چابک سازی...

منطق فازی که در آن ارزش درستی هر گزاره، یک زیرمجموعه فازی از بازه واحد است، معرفی و وجوه اصلی آن بررسی می شود. نخست مروری بر منطق های دو ارزشی می کنیم و آنگاه به معرفی منطق فازی می پردازیم. در این زمینه، متغیرهای زبانی، قیدها و سورهای زبانی، قوعد اگر- آنگاه فازی و روابط استلزام های فازی معرفی و بررسی می شوند. سرانجام استدلال تقریبی را مورد توجه قرار داده، یکی از مهمترین قوانین استنتاج در منطق ف...

دکتر محمد باقر منهاج, مهندس مهدی نساجی,

اگرچه دیر زمانی نیست که از تولد منطق فازی می گذرد ولی در همین مدت کوتاه هزاران مقاله و صدها کتاب و در همین حدود کنفرانس و نشست علمی در مورد منطق فازی برگزار شده است. در این میان چیزی که حائز اهمیت است آن است که علی رغم حجم گسترده کار روی منطق فازی این فعالیتها همه جانبه نبوده و بیشتر در زمینه ریاضیات و سیستم های مهندسی فازی فعالیت شده تا در حوزه مفاهیم بنیادی و مبانی آن، بگونه ای که امروزه بسی...

ژورنال: جستارهای فلسفی 2004
هادی وکیلی,

   در این مقاله نگارنده کوشیده است تا عرفان را از منظر فازی مورد مداقه قرار دهد و آن را بر این اساس در بستر آسیب شناسی معرفتی و اجتماعی تحلیل نماید. برای این منظور نخست به تعریف مفهوم و پیشینه تاریخی اصطلاح فازی و سپس به توصیف جهان بینی فازی پرداخته است. در پی آن ضمن توضیح منظور از منطق فازی، اصول نظری و قضایای بنیادین آن مورد تبیین و اثبات قرار گرفته‌اند. پس از آن با طرح مفهوم فازی و سنجش نسیت...

منطق فازی که در سال 1965 توسط دانشمند ایرانی، پروفسور لطفی‌زاده به جهان عرضه شد،  در تقابل با منطق دوارزشی ارسطویی، ابهام را به عنوان بخشی از سیستم پذیرفته و بر مفاهیم مبهم و نامعیّن دلالت می‌کند. در شرایطی که ماشین قادر به درک مفاهیم کیفی ـ که به راحتی برای انسان قابل فهم است ـ نیست، منطق فازی شیوه تفکر انسان را به فناوری منتقل می‌کند. از منطق فازی در بسیاری از شاخه‌های علوم از جمله «مد...

بهرنگ سجادی, حسین صفائی, سهند پیروزپناه, محمد حسن سعیدی,

امروزه میکروپمپ‌های غیرمکانیکی به‌عنوان محرک چرخه‌های میکروسیالی در بسیاری از صنایع، نظیر الکترونیک و پزشکی کاربرد دارد و به‌لحاظ برخورداری از ویژگی‌های مناسب مورد توجه روزافزون است. در این بررسی میکروپمپ‌های تغییر فازی به‌عنوان نوع جدیدی از میکروپمپ‌های غیرمکانیکی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در این راستا ابتدا با استفاده از تحلیل ابعادی، اعداد بی‌بعد مؤثر بر دبی حجمی میکروپمپ تغییر فازی مشخص شده...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2011
رحیم وکیل زاده, رضا رنجبر, سلیمان عالی ملک طالش,

نظام شریعت اسلامی بعنوان یک سیستم ارزشی و حقوقی کامل با منابع پایدار کتاب و سنت و بهره‌مندی از عقل به عنوان رسول باطنی، سازگارترین نظام ارزشی با تغییرات و تحولات جهان است. به طوری که منطق بکار رفته در کتاب و سنت، منطقی چندارزشی و پیوسته است و در این نظام ارزشی، گزاره‌های دینی، درجه‌بندی شده و پیوسته، با متغیرهای زبانی بیان گردیده است. این مقاله کوششی است در تبیین نظام ارزشی پیوسته و فازی، تا فر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید