نتایج جستجو برای: فراصوت

تعداد نتایج: 1219  

ژورنال: :بهداشت مواد غذایی 0
علی ایاسه استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران محمد علیزاده دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اورمیه، اورمیه، ایران عباس مهرداد دانشیار گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران محسن اسمعیلی دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اورمیه، اورمیه، ایران یوسف جوادزاده - دانشیارگروه داروسازی صنعتی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

هدف این پژوهش، تعیین تأثیر تیمار فراصوت روی ترکیبات زیست­فعال آب هویج (شامل فنل کل، فلاونوئید کل، کاروتنوئید کل، اسید آسکوربیک) و مقایسه آن با تیمار رایج حرارتی می­باشد. نمونه­های آب هویج مطابق طرح سطح- پاسخ دی اپتیمال، در سه سطح دما (25، 5/37 و50 درجه ­­سلسیوس)، زمان (10، 20، 30 دقیقه) و دو سطح توان (350 و400 وات) در فرکانس ثابت 24 کیلوهرتز فراصوت شدند. نتایج نشان داد، دما (01/0p<)، زمان (01/0...

ژورنال: :شیمی و مهندسی شیمی ایران 0

استفاده از فناوری فراصوت برای رفع گرفتگی و تمیز کردن غشاهای پلیمری اولترا و میکروفیلتراسیون نزدیک به کمتر از یک دهه است که مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، قابلیت تمیز کنندگی فرکانس های مختلف فراصوت دررفع گرفتگی مدول های مختلف غشا و اثر ممانعت کنندگی ساختار غشا و مدول محافظت کننده آن بر قابلیت تمیز کنندگی غشاهای پلیمری در فرایند شستشوی غشاء با به کار بردن فراصوت مورد بررسی قرار گرفتند. ا...

ژورنال: :پژوهنده 0
محمد مهدی قلیان mohammad mahdi gholian islamic azad university, aligoudarz branch, young researchers and elite club, aligoudarz, iranدانشگاه آزاد اسلامی، واحد الیگودرز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، الیگودرز، ایران رضا رضائی مکرم reza rezaei mokarram محمد امین حجازی mohammad amin hejazi محمود صوتی خیابانی mahmoud sowti khiabani حامد همیشه کار hamed hamishehkar فاطمه زنده بودی fatemeh zendeboodi فیروزه صفائیان

سابقه و هدف: ساکارومایسس سرویزیه، تخمیرکنندهی قوی است که کارایی بسیار بالایی در صنعت تخمیر و تولید محصولات تخمیری دارد. روش های متعددی برای افزایش میزان رشد و توده سلولی این مخمر وجود دارد، یکی از این روش ها استفاده از فراصوت می باشد. تحریک فراصوت با شدت پایین، باعث تحریک افزایش خروج آنزیم از دیواره ی سلولی شده و می تواند نفوذپذیری غشا و سرعت انتقال مواد را بهبود بخشد و رشد و تولید مثل سلول ها ...

ژورنال: :مجله دانشکده پزشکی اصفهان 0
احمد شانئی دانشیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران محمدباقر توکلی استاد، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران حسین صالحی استادیار، گروه علوم تشریحی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران علی ابراهیمی فرد گروه فیزیک پزشکی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مقدمه: امروزه، اثرات بیولوژیک و کاربردهای امواج فراصوت به خصوص در حضور نانوذرات به سرعت در حال گسترش است. در این پژوهش، به بررسی تأثیر تابش امواج فراصوت و نانوذرات نقره بر میزان مرگ سلول های mcf-7 پرداخته شد. روش ها: سلول های توموری mcf-7 کشت داده شد. سلول ها به 4 گروه تقسیم شدند. در گروه نانوذرات، سلول ها با غلظت های 50، 100 و 200 میکروگرم بر میلی لیتر از نانوذرات با ابعاد 20 نانومتر در محیط ک...

ژورنال: :مجله دانشکده پزشکی اصفهان 0
احمد شانئی دانشیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران میلاد برادران دانشجوی دکتری، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران محمد مهدی شانئی دانشجوی دکتری، گروه نانو مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مقدمه: امروزه، اثرات زیستی و کاربردهای امواج فراصوت به خصوص در حضور نانو ذرات به سرعت در حال گسترش می باشد. این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر تابش امواج فراصوت در حضور نانو ذرات طلا بر میزان مرگ سلول های ملانوما انجام شد. روش ها: سلول ها به 4 گروه تقسیم شدند. گروه شاهد، مورد هیچ گونه آزمایشی قرار نگرفت. در گروه نانوذرات طلا، به داخل سلول ها به میزان 50 میکروگرم بر لیتر نانوذرات طلا تزریق گردید. برا...

ژورنال: :نشریه علوم و مهندسی جداسازی 2012
حانیه غفوریان نصیری محمدتقی حامد موسویان رسول کدخدایی

در برخی شرایط تشکیل امولسیون ها نامطلوب است. بنابراین امولسیون باید به دو فاز آب و روغن جدا شود. در این تحقیق از امواج ایستای فراصوت با انرژی بالا برای شکستن امولسیون پایدار نفت در آب استفاده شد. بعد از طراحی و ساخت سامانه جداسازی، راندمان جداسازی در سه زمان صوت دهی و سه موقعیت قرارگیری امولسیون نسبت به منبع فراصوت بررسی شد. همچنین، ترکیب دو روش جداسازی دیگر(شیمیایی و تنظیم ph) با فراصوت نیز مط...

ژورنال: :نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی 2013
زهرا نصیری فر علیرضا صادقی ماهونک فائزه کمالی

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر دو شیوه استخراج با فراصوت اعم از پروب و حمام، بر میزان استخراج ترکیب­های فنولی، فلاونوئیدی و قدرت مهار رادیکال­های آزاد dpph از میوه داغداغان با استفاده از سه حلال استخراجی آب، متانول 80 درصد و اتانول 70 درصد بود. بر­اساس نتایج، در روش استخراج با پروب فراصوت، حلال اتانول 70 درصد و زمان 20 دقیقه بیشترین میزان ترکیب­های فنولی (017/0±906/8 میلی گرم معادل اسیدگالیک به ...

ژورنال: :تحقیقات مهندسی کشاورزی 2014
رضا فرهمندفر سیدعلی مرتضوی رسول کدخدایی فریده طباطبایی یزدی آرش کوچکی

نشاسته منبع اصلی انرژی در رژیم انسان است.  اصلاحات فیزیکی، شیمیایی و آنزیمی می­تواند باعث تغییراتی گردد که در نشاسته­های طبیعی تجاری موجود، قابل دسترس یا قابل کنترل نیست لذا در این تحقیق از فراصوت برای بررسی اثر روش­های فیزیکی بر خصوصیات کریستالی و خمیری نشاستۀ برنج استفاده شد.  در این تحقیق، به دیسپرسیون نشاستۀ برنج (8 درصد) فراصوت داده شد و برای مطالعه تغییرات ریخت­شناسی برنج میکروسکوپ الکترو...

Journal: :علوم غذایی و تغذیه 0
نارملا آصفی پریسا جعفریان

چکیده مقدمه: در سالهای اخیر استفاده از فراصوت به عنوان یک روش غیر حرارتی و غیر مخرب که بازده بالا، سهولت استفاده و پایین بودن هزینه های تعمیر و نگهداری از مزایای آن به شمار می­رود در صنایع غذایی نیز جایگاه مهمی پیدا کرده است. در این مطالعه، ظرفیت نگهداری آب ماست تولید شده از شیری که توسط امواج فراصوت هموژنیزه شده با ماست تولید شده از شیری که با روش متداول هموژن شده مورد مقایسه قرار گرفته است. م...

ژورنال: :علوم و صنایع غذایی ایران 2016
معصومه حسن نیا پیمان آریایی اسماعیل فتاحی

چکیده گیاه شوید (anethum graveolens) متعلق به خانواده apiaceae منبع غنی از ترکیبات فنلی و توکوفرولی  هستند که دارای فعالیت آنتی اکسیدانی می باشد. آنتی اکسیدان های موجود در رژیم غذایی به لحاظ محافظت بدن در مقابل استرس اکسیداتیو و حفظ سلامت حائز اهمیت هستند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر روش های مختلف استخراج (فراصوت و مایکروویو) و همچنین حلال های مختلف (آب، آب/ اتانول (50:50) و اتانول) بر میزان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید