نتایج جستجو برای قدرت

تعداد نتایج: 33537  

ژورنال: سیاست جهانی 2017
فرزانه نقدی, محمدحسن جمشیدی,

در حوزه مطالعات بین الملل غالباً قدرت مادی و سخت هسته اصلی و تعیین‌کننده میزان قدرت و نوع روابط میان دولت‌ها بوده است. اما پس از جنگ سرد، قدرت مادی به‌تنهایی پاسخ گوی نیاز جوامع انسانی نیست و شکل دیگری از قدرت که پایه‌های آن را مبانی ارزشی- هویتی و فرهنگی تشکیل می‌دهد، اهمیت  بیشتری یافته است. فرهنگ و روابط فرهنگی ‌چنان در ابعاد همه‌جانبه زندگی دولت- ملت‌ها تنیده شده‌ است که امروزه روابط بین‌الم...

ژورنال: سیاست 2013

خواست قدرت (Will to Power) مهم‌ترین مفهوم در اندیشۀ نیچه است. قدرت در رویکرد او در ارتباط با مفاهیمی نظیر اراده، آزادی، تأثیرگذاری و مسئولیت قرار می‏گیرد. خواست قدرت در این معنا، محور حیات انسان و آثار اوست و جملگی انسان‌ها حتی در منطق و عقلشان از این کشش ناگزیرند. در هر زمان که این کشش به سمت نیرو ناتوان گردد، آثار فروریزش تمدن و فرهنگ و زوال زندگی انسان هویدا می‌شود. میل به قدرت مهم‌ترین مفهو...

ژورنال: سیاست 2010
محمد تقی قزلسفلی, نگین نوریان دهکردی,

در جستجوی علل ناکامی روشنفکر ایرانی در حوزه ی اندیشه و سیاست مقاله ی حاضر با مروری اجمالی بر آراء احسان طبری و جلال آل احمد، تلاش دارد، تأثیر نگاه صوری و فرمالیستی به سیاست و سیطره ی فرمالیسم سیاسی بر اندیشه ی این دو روشنفکر مطرح ایران معاصر را نشان دهد و در بازبینی نقادانه به ایضاح این موضوع بپردازد که چگونه درک سطحی و صوری آنان از سیاست و اولویت قرار گرفتن اهداف سیاسی، تفکر آنان بیش از پیش از...

یکی از روش‌های میرا کردن نوسانات فرکانس پایین، به‌کارگیری پایدارساز سیستم قدرت (PSS) می‌باشد. معمولاً تنظیم پارامترهای PSS با روش معین انجام می‌شود. در این روش تعداد محدودی از نقاط کار مختلف درنظر گرفته می‌شود. ازاین‌رو، کارایی PSS تنها محدود به همان نقاط کار می‌شود. در این مقاله طراحی PSS به‌ازای رنج وسیعی از تغییرات بار انجام می‌گردد. به این منظور، چند سطح بار مختلف درنظر گرفته می‌شود و به هر ...

ژورنال: نشریه قدرت نرم 2014

قدرت نرم واژه ای است که در نظریه های روابط بین الملل برای توصیف توانایی یک مجموعه سیاسی، مانند دولت به کار می رود. توانایی ای که به طور مستقیم بر رفتار یا منافع سایر نهادهای سیاسی از طریق شیوه‌های فرهنگی و ایدئولوژیکی تاثیرگذار است. مقوله قدرت نرم در نظریات جدید مفهومی ترکیبی بوده و فراتر از چارچوب قدرت سخت است و شامل مؤلفه هایی نظیر فرهنگ، ارزش ها، سیاست خارجی و تولیدات علمی و فنآوری می شود. د...

زمینه: قدرت گرفتن با قدرت عمومی بدن و بعضی مشخصه های انتروپومتریک در ارتباط می باشد و اغلب به عنوان یک ارزیابی عینی از عملکرد اندام فوقانی در درمان ضایعات دست مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط عوامل انتروپومتریک و قدرت گرفتن دست انجام شد.روش کار: در این مطالعه 100 نفر زن و مرد 20-50 ساله در دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند. این افراد ...

ژورنال: قبسات 2017
ولی محمد احمدوند,

ژورنال: رهیافت 2007
جعفر مهراد, علی گزنی,

هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت تولیدات علمی کشورهای عضو اوپک است. داده های پژوهش حاضر از پایگاه (ESI) استخراج گردیده است. این پایگاه موثرترین تحقیقات بین المللی را نمایه می کند در واقع ESI موثرترین موسسه ISI را مبتنی بر حد آستانه های معینی استخراج می نماید. پژوهش حاضر در 22 رشته موضوعی صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که قدرت برتر علمی اوپک جمهوری اسلامی ایران است. ایران با در دست داشتن %...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید