نتایج جستجو برای لوپوس ولگاریس

تعداد نتایج: 500  
پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1358

چکیده ندارد.

Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is a chronic, life threatening systemic disorder that may affect multiple organs in the body. Dysfunction of the immune system, leading to over production of antibodies and immune complexes cause wide arrays of clinical feature. The classification criteria of SLE were updated in 2012. Treatment of SLE is individualized based on severity and extent of organ inv...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1344

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1353

چکیده ندارد.

خسروی, نسترن, محققی, پریسا,

Neonatal lupus syndrome is a rare disease. The manifestations of this disease in neonatal period include congenital heart block, cutaneous leasions, liver disease, thrombocytopenia, Neutropenia, pulmonary and nurologic derangements. Most of the clinical manifestations ofter disappear spontaneously. Although congenital heart block is usually permanent, and often require pacemakers. Congenital he...

امیر داوودآبادی فراهانی, زهرا میرفیضی, عباسعلی زراعتی, ژاله شریعتی,

مقدمه  لوپوس اریتماتوی سیستمیک یکی از بیماری های شایع روماتولوژی محسوب می شود.نشانگر فعالیت بیماری لوپوس اریتماتوسیستمیک(SLEDAI)، یک روش ارزشمند و قابل اعتماد بررسی فعالیت لوپوس می باشد.  از آنجا که همیشه علایم بالینی و پاراکلینیکی درSLEDAI با سیر بیماری همخوانی ندارد و معیار های سرعت رسوب گلوبولی((ESR،CRP و Anti-dsDNA و کمپلمان ها در موارد غیر فعال بیماری نیز ممکن است افزایش داشته باشد، بنابرا...

ژورنال: ارمغان دانش 2009
راد, دکتر فرخ , قادری, دکتر ابراهیم, یغمایی, دکتر رکسانا,

چکیده: مقدمه و هدف: آکنه ولگاریس یک بیماری شایع پوستی است که بسیاری از مردم در طول دوره زندگی خود به آن مبتلا می‌شوند. جهت درمان آن از آنتی بیوتیک‌های مختلفی استفاده می‌شود و اخیراً آزیترومایسین خوراکی به عنوان داروی مؤثری برای درمان آکنه ولگاریس پیشنهاد شده است. هدف از این پژوهش مقایسه اثر آزیترومایسین و تتراسایکلین در درمان آکنه ولگاریس بود. مواد و روش‌ها: این یک مطالعه کارآزمایی بالینی ت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید