نتایج جستجو برای ناحیه‏بندی

تعداد نتایج: 6  

ژورنال: مطالعات راهبردی 2007
مراد کاویانی‏راد,

جغرافیای انتخابات یکی از جستارهای نسبتاً دیرپای دانش جغرافیای سیاسی است که به واکاوی تعامل فضا، مکان، فرایندهای انتخاباتی، تنوع تصمیمات و نتایج  آراء رأی‏دهندگان نواحی مختلف، اثرگذاری تفاوت‏های فضایی در رفتار سیاسی و شکل‏گیری حوزه‏های انتخاباتی می‏پردازد.پیش‏نیاز انتخابات و تعیین نمایندگان مردم، تقسیم سرزمین به حوزه‏های انتخاباتی با مرزهای مشخص و متناسب با ویژگی‏های جغرافیایی، پذیرش عمومی و قوان...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات راهبردی 2007
مراد کاویانی‏راد,

جغرافیای انتخابات یکی از جستارهای نسبتاً دیرپای دانش جغرافیای سیاسی است که به واکاوی تعامل فضا، مکان، فرایندهای انتخاباتی، تنوع تصمیمات و نتایج  آراء رأی‏دهندگان نواحی مختلف، اثرگذاری تفاوت‏های فضایی در رفتار سیاسی و شکل‏گیری حوزه‏های انتخاباتی می‏پردازد.پیش‏نیاز انتخابات و تعیین نمایندگان مردم، تقسیم سرزمین به حوزه‏های انتخاباتی با مرزهای مشخص و متناسب با ویژگی‏های جغرافیایی، پذیرش عمومی و قوان...

بارش متغیرترین عنصر اقلیمی است که تغییرات آن پیامدهای زیست‏محیطی دارد. هدف از این پژوهش بررسی تغییر مؤلفه‏های ایجاد بارش ایران در سطح میان‏تروپوسفری است. نخست داده‏های بارش 53 ایستگاه‏ همدیدی (1984– 2013) از سازمان هواشناسی دریافت شد. برای ناحیه‏بندی از نظر دورة تداوم بارشی از تحلیل خوشه‏ای استفاده شد. براساس معیار روز بارشی، ایران به سه ناحیه طبقه‏بندی شد. به‏منظور مقایسة تغییرات مؤلفه‏های ایج...

بارش از متغیرترین عناصر اقلیمی است که تغییرات آن پیامدهای محیطی و اقلیمی دارد. هدف از این پژوهش شناسایی نواحی اقلیمی از نظر توالی روز بارشی و بررسی ویژگی یکنواختی بارش است. برای تحقق اهداف از روش تحلیل خوشه‏ای برای ناحیه‏بندی اقلیمی و به منظور بررسی پراکندگی مکانی و زمانی بارش از آمارة ضریب تغییرات و یکنواختی (H) در سه بازة زمانی (ده سال اول، دوم، و سوم) سالانه و فصلی برای شناخت جزئیات تغییرات ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده برق 1393

بیماری‏های بافت بینابینی ریه، اصطلاحی کلی است که بر مجموعهای از اختلالات مزمن و شدید ریوی اطلاق می گردد. این گروه ناهمگون از اختلالات را به دلیل علائم بالینی، رادیولوژیک، فیزیولوژیک و پاتولوژیک مشابه، در کنار هم طبقهبندی میکنند. این اختلالات اغلب با میزان مرگومیر قابل ملاحظه ای همراه است و درباره روش درمانی بیشتر آن‏ها، توافق چندانی وجود ندارد. دربیماران مبتلا به بیماری‏های بافتبینابینی ریه، ری...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1391

توموگرافی کامپیوتری با رزولوشن بالا (hrct) یک تکنیک تصویربرداری پزشکی است که چشم انداز روشنی از بدن انسان به منظور بازرسی بافت ریه در اختیار قرار می‏دهد. این تکنیک اندازه‏گیری‏های دقیقی از الگوهای بافتی مربوط به بیماری سیستیک فیبروز فراهم می‏آورد. سیستیک فیبروز (cf) یک بیماری مزمن ارثی و شایعترین اختلال اتومازول مغلوب در سفید پوستان است که عمدتاً ریه‏ها و دستگاه گوارشی را تحت تأثیر قرار می‏دهد. ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید