نتایج جستجو برای نقاشی

تعداد نتایج: 2275  

محمدرضا مریدی, معصومه تقی¬زادگان,

چکیده: هدف مقاله حاضر مطالعه‌ی تفاوت‌های نقاشی‌های زنان و مردان، بدون محدود شدن به پیش‌فرض‌های هنر زنانه و هنر مردانه است. به همین دلیل ابتدا به جریان پیدایش دوگانگیِ هنر زنانه و مردانه در طول قرن هجدهم و نوزدهم می‌پردازیم. سپس گونه‌های مختلف نقاشی زنان، نقاشی زنانه و نقاشی فمینیستی را از یکدیگر متمایز می‌کنیم تا برنامه‌ای عملی برای مطالعه‌ی نقاشی زنان تدوین شود. در نهایت سعی می‌کنیم با ارایه‌ی ...

ژورنال: هنرهای تجسمی 2014

نقاشی و نقد نقاشی از دو نظام نشانه‌شناختی متفاوت بهره می‌برند، به این معنا که نقدْ نشانه­های زبانی را به­­کار می­برد و نقاشیْ نشانه های بصری را. در نتیجه، نقد نقاشی بین دو قطب نشانه‌های بصری نقاشی و نشانه‌های زبانی نقد قرار می‌گیرد و باید آنها را در یک شاکله‌ی منسجم با یکدیگر سازگار کند. اما بنابر فرضیه  ی ما در این مقاله، این سازگاری با چالش‌های متعدّدی روبه‌روست. اولاً، تصویر و واژه به یکدیگر تحو...

ژورنال: :زن در توسعه و سیاست 2009
محمدرضا مریدی, معصومه تقی¬زادگان,

چکیده: هدف مقاله حاضر مطالعه ی تفاوت های نقاشی های زنان و مردان، بدون محدود شدن به پیش فرض های هنر زنانه و هنر مردانه است. به همین دلیل ابتدا به جریان پیدایش دوگانگیِ هنر زنانه و مردانه در طول قرن هجدهم و نوزدهم می پردازیم. سپس گونه های مختلف نقاشی زنان، نقاشی زنانه و نقاشی فمینیستی را از یکدیگر متمایز می کنیم تا برنامه ای عملی برای مطالعه ی نقاشی زنان تدوین شود. در نهایت سعی می کنیم با ارایه ی ...

آقاجانی, مهدی,

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

آقاجانی, حسین,

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

ژورنال: اثر 1980
آقاجانی, مهدی,

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

ژورنال: اثر 1980
آقاجانی, حسین,

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید