نتایج جستجو برای کارایی

تعداد نتایج: 32866  

ژورنال: فنون ادبی 2020

دانش ناگزیر از پژوهش است؛ پژوهشی سخته و پرورده که دغدغۀ رفع مشکلات و حلّ مجهولات را داشته باشد و به استانده‌های علمی‌نگری و علمی‌نگاری پایبند بوده باشد. ادبیات نیز آن‌گاه که نه به‌مثابه «متن‌بودگیِ خلّاقانه»، که همچون ابژه‌ای قابل شناسایی بدان نگریسته می‌شود، شایستة آن است که از جوانب متفاوت و به شیوه‌های مختلف به‌شکل علمی واکاوی شود (:ادبیات‌پژوهی). پژوهش ادبی اصیل نیز چونان هر پژوهش اصیلی در دیگ...

جمشید پژویان,

کارائی دولت همواره یکی از سوالات بحث انگیز بوده و نظریات و تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام شده است که در مدیریت بخش عمومی آموزنده و مفید است. در این مقاله کوشش شده تا به سوال فوق پاسخ داده شود. اندازه دولت یکی از مباحث اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی است که در طی سالهای گذشته قبل از آنکه متاثر از مقوله کارائی باشد از مفاهیم دستوری یا مسائل سیاسی تاثیر پذیرفته است.

فاطمه مولائی, مرتضی مولائی,

فعالیت‌های اقتصادی با بروز برخی از پیامدهای زیست‌محیطی مضر مانند گرم شدن کره‌ی‌ ‌زمین، تغییر ‌اقلیم و باران‌های اسیدی همراه می‌باشد. از این رو لازم است تا این اثرات بر مبنای تئوری‌های اقتصادی-زیست محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند. بر این اساس، اصلاح مدل‌های کارایی با وجود تولید توأم ستاده‌های مطلوب و نامطلوب امری ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه به بررسی کارایی زیست‌محیطی بخش کشاورزی در ط...

ژورنال: اقتصاد مقداری 2009
خالد عبدالرحیم, معصومه موسایی,

   بر اساس چهارمین برنامه پنج ساله­ ی توسعه­ ی اقتصادی ایران، مشارکت بهره ­وری در رشد اقتصادی باید 5/2 درصد باشد که از طریق افزایش بهره­ وری قابل تحقق است.  از این رو، این مطالعه در صدد پاسخ به این سوال است که آیا بهره ­وری صنعتی، به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، در طول برنامه چهارم توسعه ­ی اقتصادی ایران رشدی را تجربه کرده است.  در این مطالعه تابع تولید مرزی تصادفی تخمین زده شده است تا میزان ...

در این مقاله براورد ماکسیمم درستنمایی1 و براورد نااریب با کم‌ترین واریانس به‌طور یکنواخت2 تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی توزیع وایبول را به‌دست می‌آوریم و سپس با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو و یک مجموعه داده‌های واقعی با محاسبه‌ی میانگین مربع خطای3 براوردگرها به مقایسه‌ی آن‌ها می‌پردازیم.

این پژوهش به دنبال برآوردکارآیی فنی صنعت بانکداری ایران و تشخیص عوامل موثر بر آن است. برای این منظور روش تابع مرزی تصادفی به کار گرفته می شود. مدل های مورد استفاده در این پژوهش، مدل ناکارآیی متغیر با زمان بیتیس و کولی(1992) و مدل ناکارآیی بیتیس و کولی (1995) است. داده های مورد بررسی آمار و ارقام ده بانک کشور برای دوره زمانی 1376- 1367 است. در تابع تولید مورد تخمین، حجم تسهیلات اعطایی به بخش خصو...

Bahmani, P. , Fatemi Ghomi, S.M.T., Nikoukar Zanjani, M. ,

Several sampling distribution properties of the estimator for Cpk are presented under the assumption that the data are normal, independent and identically distributed. In this paper using these assumptions, the expectation, variance and skewness are calculated by statistical methods, since the sampling distribution is weakly skewed, it is concluded that a symmetric interval estimator for Cpk mi...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید