× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای یادگیری

تعداد نتایج: 20995  

  مقدمه: به رغم آگاهی فزاینده در مورد اهمّیت و ضرورت یادگیری، چگونگی، اشکال آن و رویه­هایی که یادگیری را در افراد و سازمان­ها تشویق می­کند، شناخت بسیار کمی درباره یادگیری­زدایی وجود دارد. چیستی یادگیری­زدایی، چرایی مهم آن و شرایطی که آن را ترغیب می­کنند، کمتر مورد بحث قرار گرفته­اند. با توجه به اهمّیت یادگیری­زدایی و نقش آن در فرآیند انتقال و اکتساب دانش، این مقاله به بررسی یادگیری­زدایی، ضرورت و...

ژورنال: آموزش و ارزشیابی 2019

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی الگوی یادگیری مشارکتی بر یادگیری خودراهبر (خودمدیریتی، رغبت برای یادگیری و خودکنترلی) دانش‌آموزان دختر انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر ماکو در سال تحصیلی 97-96 به تعداد 458 نفر بودند. از این جامعه، نمونه‌ای به حجم 60 نفر (30 نفر ب...

ژورنال: روانشناسی مدرسه 2014

هدف این پژوهش بررسی تمایز یادگیری تلفیقی(مدل مارتین) با یادگیری الکترونیکی و یادگیری سنتی(چهره به چهره)، در یادگیری ریاضی بود. این پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه‌ی آماری این پژوهش تمام دانش‌آموزان دختر ورودی سال اول دوره‌ی دوم متوسطه‌ی شهر تهران بود که در کلاس‌های آمادگی ورودی دبیرستان،  در تابستان 1392 شرکت کرده‌اند. آزمودنی‌ها شامل 30 نفر بود که از م...

ژورنال: متن پژوهی ادبی 2005
مرجانه خیر,

در دنیایی که علم به سرعت در حال پیشرفت است و نیاز به برقراری ارتباط و آگاهی از تغییرات و پیشرفت های علمی بیشتر حس می شود، آموزش زبان باید راهبردهایی ارائه دهد که زبان آموزان را برای حل مشکلات زبانی خود آماده و مجهز کند. در سه دهه اخیر تحقیقات نشان داده است که اصولا به کارگیری راهبردهای آموزشی در تمام رشته های درسی با موفقیت همراه بوده است. همچنین در رشته آموزش زبان تاثیر مثبت آشنایی با راهبردها...

تحقیق حاضر به بررسی رابطه راهبردهای یادگیری زبان دوم و فراگیری زبان عربی پرداخته و نقش رشته تحصیلی و جنسیت را در کاربرد این راهبردها مشخص نموده است. به این منظور، نخست از حدود 900 نفر از دانشجویان کارشناسی (ورودی 84-82) رشته های فلسفه و زبان و ادبیات عربی دانشگاههای تهران، الزهرا علامه طباطبایی، شاهد و امام صادق، تعداد 285 نفر به طور تصادفی برای پاسخ دادن به پرسشنامه راهبردهای ی...

خلخالی, علی, دادگران, نفیسه السادات,

مقدمه: آموزش و یادگیری فرایندی پیچیده و چالش برانگیز است و یکی از فرانظریه­هایی که در سال­های اخیر تلاش کرده است تا امکان کاربرد ترکیبی از تئوری­های آموزشی را به گونه­ ای سریع، یکپارچه و اثربخش در جریان یادگیری­ های کلاس درس مهیا سازد مدل آموزش کوآنتومی است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کاربرد روش یاددهی- یادگیری کوآنتومی بر بهبود یادگیری های درسی (پیشرفت تحصیلی و انگیزه یادگیری ) دانشجویان...

هدف پژوهش حاضر تبیین فلسفة یادگیری با تأکید بر دیدگاه وینچ درباره فلسفة یادگیری است‌‌. در این راستا، با استفاده از شیوه تحلیل مفهومی، ابتدا مفهوم یادگیری و دیدگاه‌های روان‌شناسانه و نیز مکاتب فلسفی یادگیری ارائه شده است‌‌. سپس اصول اساسی فلسفة یادگیری از منظر وینچ تشریح شده است‌‌. در تبیین جایگاه فلسفة یادگیری وینچ در میان سایر نظریات روان‌شناسانه، مشخص شد که علیرغم تأکید رفتارگرایان بر رفتار آ...

تقریباً از سال 1984 تا به امروز کمیته و انجمن‏های حرفه‏ای حسابداری مانند AAA، IAES و AEC بیان کرده‏اند که سیستم آموزشی و یادگیری حسابداری نیازمند تغییر است و یکی از مهم‏ترین اشاره آنها مربوط به فقدان یادگیری فعال بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) به‏عنوان یک تکنیک یادگیری فعال، بر یادگیری دانشجویان حسابداری میانه 1 در مقایسه با روش سنتی (معلم محور)، انجام شده است...

روزبهی, امراله, دلاویز, حمداله, راد, پرستو,

Introduction: The use of modern educational technologies is useful for learning, durability, sociability, and upgrading professionalism. The aim of this study was evaluating the effect of reusable learning objects on improving learning of anatomy. Methods: This was a quasi-experimental study. Fourteen (reusable learning objects) RLO from different parts of anatomy of human body including tho...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة یادگیری خودراهبر و یادگیری سازمانی سازمان‌های آموزشی انجام شد. روش پژوهش توصیفی ـ همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش را کلیة کارکنان (مدیران، معاونان، کارشناسان مسئول، کارشناسان، کارمندان) مدیریت آموزش‌وپرورش نواحی 16 و 19 شهر تهران، به تعداد صد و هشتاد و هشت نفر، تشکیل داد و حجم نمونه، با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، صد و بیست و هفت...