نتایج جستجو برای: PCR

تعداد نتایج: 175063  

Journal: :Archivum immunologiae et therapiae experimentalis 2003
Simone Mocellin Carlo R Rossi Francesco M Marincola

In the era of the Human Genome Project, quantitation of gene expression by tumor/host cells is of paramount importance to investigate gene patterns responsible for cancer development, progression and response/resistance to treatment. Quantitative real-time PCR (qrt-PCR) technology has recently reached a level of sensitivity, accuracy and practical ease that support its use as a routine bioinstr...

Journal: :FEMS microbiology ecology 2004
Kam Tin Leung Rob Mackereth Yuan-Ching Tien Edward Topp

Amplified fragment length polymorphism (AFLP) and enterobacterial repetitive intergenic consensus polymerase chain reaction (ERIC-PCR) genomic fingerprinting assays were compared for their ability to differentiate Escherichia coli isolates obtained from various host sources, and with respect to their pathogenicity. One hundred and ten verotoxigenic, enterotoxigenic and non-pathogenic E. coli is...

2000
P. O. PETRUCCI G. HENRI G. PELLETIER

We investigate the effect of pair creation on a shock structure. Actually, particles accelerated by a shock can be sufficiently energetic to boost, via Inverse Compton (IC) process for example, surrounding soft photons above the rest mass electron energy and thus to trigger the pair creation process. The increase of the associated pair pressure is thus able to disrupt the plasma flow and possib...

Journal: :Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP 2007
Arkom Chaiwongkot Chamsai Pientong Tipaya Ekalaksananan Bunkerd Kongyingyoes Jadsada Thinkhamrop Pissamai Yuenyao Supannee Sriamporn

High risk human papillomaviruses (HR-HPVs) are associated with increased risk of normal cervical cells developing to dysplasia and cervical carcinoma. Therefore, HR-HPV DNA testing can predict an endpoint of cervical carcinogenesis that is earlier than the development of cervical abnormalities. Not only the sensitivity of methods but also the amount of HPV DNA are very important and might be pa...

Journal: :Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP 2010
P P Chong N Asyikin M Rusinahayati S Halimatun R Rozita C K Ng W H Wan Hamilton B C Tan N Noraihan A Rohani H Faezah L Latiffah A Maha A R Sabariah

Persistent high-risk human papillomavirus (HPV) infection is known to play an important role in the genesis of cervical cancer. Since new screening and prevention strategies, namely improved HPV testing and HPV vaccination have been aggressively promoted recently, it is crucial to investigate the HPV distribution in Malaysia in order to maximize their cost-effectiveness. This study was therefor...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم 1378

در این پایان نامه سه احساسگر رشته اپتیکی (فیبر نوری) ساخته شده اند که به کمک آنها می توان کمیتهای فیزیکی مانند جابجایی های کوچک را اندازه گیری نمود. این احساسگرها عبارتند از: احساسگر جابجایی با استفاده از عدسی و تک رشته یا دو رشته و احساسگر جابجایی با استفاده از عدسی و سطح بازتاباننده. روش کار بدین ترتیب است که نور دیودنورگسیل، ابتدا وارد یک رشته اپتیکی شده و خروجی آن توسط یک عدسی (یا عدسی و سط...

2001
Henrik Ørum

An efficient, PCR based method for the selective amplification of DNA target sequences that differs by a single base pair is described. The method utilises the high affinity and specificity of PNA for their complementary nucleic acids and that PNA cannot function as primers for DNA polymerases.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید