نتایج جستجو برای SDSM

تعداد نتایج: 252  

2006
Jairo Balart, Marc González, Xavier Martorell, Eduard Ayguadé, Jesús Labarta,

This paper explores the benefits and limitations of using a inspector/executor approach for Software Distributed Shared Memory (SDSM) systems. The role of the inspector is to obtain a description of the address space accessed during the execution of parallel loops. The information collected by the inspector will enable the runtime to optimize the movement of shared data that will happen during ...

2006
Artemis A. Christopoulou, Eleftherios D. Polychronopoulos,

In this paper we present a new dynamic, cache coherence protocol for Software Distributed Shared Memory (SDSM) systems that adopt the scope-consistency model[7]. We initially outline our basic protocol, called Reduced Message Protocol (RMP), and then propose two enhancements: the Multiple Home RMP (RMP-MH) and the Lock Migration RMP (RMP-LM). The experimentation we conducted with the proposed p...

Journal: :Environmental Modelling and Software 2002
Robert L. Wilby, Christian W. Dawson, E. M. Barrow,

General Circulation Models (GCMs) suggest that rising concentrations of greenhouse gases will have significant implications for climate at global and regional scales. Less certain is the extent to which meteorological processes at individual sites will be affected. So-called ‘downscaling’ techniques are used to bridge the spatial and temporal resolution gaps between what climate modellers are c...

2017
H. Chen, X. Xiong, A. Angal, Z. Wang, A. Wu,

The Solar Diffuser (SD) is used for the MODIS reflective solar bands (RSB) calibration. An on-board Solar Diffuser Stability Monitor (SDSM) tracks the degradation of its on-orbit bi-directional reflectance factor (BRF). To best match the SDSM detector signals from its Sun view and SD view, a fixed attenuation screen is placed in its Sun view path, where the responses show ripples up to 10%, muc...

2002
E. Pineschi, Maria Clicia Stelling de Castro, Claudio Luis de Amorim,

Software Distributed Shared Memory (SDSM) systems provide the shared memory abstraction on top of a message passing hardware, simplifying application programming in these architectures. However, some memory references exhibit long latencies due to remotely cached data. In order to hide this latency, many techniques that propagate data speculatively were developed. This requires that the data ac...

ژورنال: خشکبوم 2015

مدل­های گردش عمومی جو تنها ابزاری هستند که شرایط اقلیمی آینده را تحت سناریوهای تغییر اقلیم پیش­بینی می­نمایند. یکی از دغدغه‌های اصلی استفاده از این مدل­ها، نبود دقت کافی در تفکیک مکانی آنها است، که به این علت برای پیش­بینی متغیر­های اقلیمی در مقیاس محلی و منطقه‌ای­ مناسب نیستند. بنابراین، برای پیش‌بینی متغیر­های اقلیمی در مقیاس منطقه­ای، محلی و ایستگاهی با استفاده از داده­های مدل‌هایِ جهانی، از ...

باقر قرمزچشمه, علیرضا مساح‌بوانی, علی‌اکبر رسولی, علی‌محمد خورشیددوست, مجید رضائی‌بنفشه,

در روش­‌های آماری که براساس رابطه بین داده‌­های گردش عمومی اتمسفری-اقیانوسی و هر یک از عناصر اقلیمی (بارش، دمای حداقل، دمای حداکثر) ایجاد می­‌شود، دوره آتی آن عنصر اقلیمی شبیه‌­سازی می­‌شود. با توجه به این­‌که ایستگاه یا منطقه مورد نظر در چه قسمتی از سلول قرار گرفته باشد، دقت ریزمقیاس‌گردانی ممکن است، متفاوت باشد. در منطقه شمال‌غرب کشور(حوضه دریاچه ارومیه) دقت ریزمقیاس‌گردانی آماری مدل SDSM در ...

تغییر اقلیم خصوصا افزایش دما مهم‌ترین معضل کرة زمین در قرن بیست و یکم می­باشد. بنابراین ارزیابی میزان روند این معضل در مقیاس جهانی، منطقه­ای و محلی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. امروزه تعداد زیادی مدل گردش عمومی جو برای  پیش‌بینی وضعیت اقلیم در آینده طراحی شده است، اما خروجی حاصل از این مدل­ها به دلیل محدودیت در تفکیک مکانی در مقیاس محلی،  قابل استفاده نمی­باشند. لذا روش­های متعددی به منظور اس...

2003
Hazim Shafi, William Evan Speight, John K. Bennett,

Software distributed shared-memory (SDSM) provides the abstraction necessary to run shared-memory applications on cost-effective parallel platforms such as clusters of workstations. However, problems such as cluster component reliability and cluster management, which are not directly related to performance, need to be addressed before SDSM solutions can be widely adopted. This paper presents Ra...

2000
Angkul Kongmunvattana, Santipong Tanchatchawal, Nian-Feng Tzeng,

Fault-tolerant techniques that can cope with system failures in software distributed shared memory (SDSM) are essential for creating productive and highly available parallel computing environments on clusters of workstations. In this paper, we propose a new, efficient coordinated checkpointing technique, called coherence-based coordinated checkpointing (CCC), for SDSM. Our CCC minimizes both th...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید