نتایج جستجو برای: Varicocele

تعداد نتایج: 1641  

Journal: :Asian journal of andrology 2006
Dong Cheng Xin-Min Zheng Shi-Wen Li Zhi-Wei Yang Li-Quan Hu

AIM To investigate the effect of epidermal growth factor (EGF) on the sperm content and motility of the varicocelized rats. METHODS Forty-eight male Wistar rats were randomly divided into five groups. Experimental varicocele was induced by partial ligation of the left renal vein in the varicocele, the varicocele repair, the varicocele with EGF and the varicocele repair with EGF groups, wherea...

Journal: :Fertility and sterility 2009
Mesut Tek Selahittin Cayan Nejat Yilmaz Izzet Oğuz Erkan Erdem Erdem Akbay

OBJECTIVE To investigate the effect of vascular endothelial growth factor (VEGF) injection into the testes on spermatogenesis and apoptosis in a varicocele-induced adolescent rat model. SETTING University hospital urology research laboratory. ANIMAL(S) Six-week-old male Wistar rats (n = 32). INTERVENTION The rats were divided into six groups: control group (n = 6), sham operated group (n ...

Journal: :Asian journal of andrology 2016
Katherine Rotker Mark Sigman

Varicocele recurrence is one of the most common complications associated with varicocele repair. A systematic review was performed to evaluate varicocele recurrence rates, anatomic causes of recurrence, and methods of management of recurrent varicoceles. The PubMed database was evaluated using keywords "recurrent" and "varicocele" as well as MESH criteria "recurrent" and "varicocele." Articles ...

Journal: :Urology journal 2007
Faramarz Mohammadali Beigi Sadrollah Mehrabi Ahmad Javaherforooshzadeh

INTRODUCTION The aim of this study was to evaluate varicocele patients' brothers to determine whether they are at a higher risk of varicocele than the general population of men. MATERIALS AND METHODS A total of 56 patients with varicocele and their 131 brothers (> 16 years old) were evaluated. The brothers had no complaints of infertility, pain, or cosmetic problems. They were all examined fo...

Journal: :Journal of the Chinese Medical Association : JCMA 2010
Shiou-Sheng Chen William J Huang

BACKGROUND Varicocele is characterized by abnormal tortuosity and dilatation of the veins of the pampiniform plexus within the spermatic cord and is one of the causes of male infertility. This study aimed to evaluate the differences in biochemical markers and body mass index (BMI) between patients with and without varicocele. METHODS Between January 2004 and June 2009, 102 patients with varic...

Journal: :Insight UROLOGY 2023

Varicocele is one of the most common correctable causes male infertility. can also cause scrotal pain or discomfort. Treatment varicocele proved to have benefits in terms fertility and pain. There are many treatment options for varicocele. This review aims describe procedures determine outcomes, advantages disadvantages each option.

2010
Chang Jin Yoon Hyun Jun Park Nam Cheol Park

PURPOSE The aim of this study was to evaluate the relationship between the levels of reactive oxygen species (ROS) and the clinical characteristics of varicoceles among patients with varicocele-induced infertility. MATERIALS AND METHODS Ninety-eight patients with infertile varicocele and 22 control subjects without varicocele were enrolled. Blood samples were drawn from the brachial vein (BV)...

Journal: :Tijdschrift voor urologie 2022

Samenvatting In dit overzichtsartikel wordt de relatie besproken tussen een varicocele, mannelijke subfertiliteit, kans op kind met en zonder behandeling van varicocele na natuurlijke conceptie of geassisteerde voortplanting. Er kort ingegaan verschillende theorieën over pathofysiologie varicocele. Daarnaast worden klinische diagnose overwegingen rond selectie indicatiestelling bij subfertiele ...

2016
Ashok Agarwal Rakesh Sharma Damayanthi Durairajanayagam Zhihong Cui Ahmet Ayaz Sajal Gupta Belinda Willard Banu Gopalan Edmund Sabanegh

Among infertile men, a diagnosis of unilateral varicocele is made in 90% of varicocele cases and bilateral in the remaining varicocele cases. However, there are reports of under-diagnosis of bilateral varicocele among infertile men and that its prevalence is greater than 10%. In this prospective study, we aimed to examine the differentially expressed proteins (DEP) extracted from spermatozoa ce...

2016
Shih-Feng Wang I-Jen Chiang Wah-On Lo Kuo-Chiang Chen Teh-Sheng Hsieh Chih-Ming Lin

Background: To investigate difference in intratesticular arterial pulsatility index (PI) and resistance index (RI) between varicocele and healthy testes using power Doppler ultrasonography. Materials and Methods: Patients undergoing scrotal ultrasonography were recruited. PI and RI of the intratesticular artery were measured using a 12-MHz power Doppler ultrasound, and varicocele grades were ob...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید