نتایج جستجو برای: chenopodium album

تعداد نتایج: 3914  

Journal: :Iranian Journal of Seed Research 2017
M o s t a f a A l i n a g h i z a d e h M o h a m m a d K h a j e h - H o s s e i n i S e y e d A h m a d H o s s e i n i M o h a m m a d H a s a n R a s h e d M o h a s e l

Journal: :IEEE transactions on neural networks 2003
Eleni Vasilaki Jianfeng Feng Hilary Buxton

Transient synchronization has been used as a mechanism of recognizing auditory patterns using integrate-and-fire neural networks. We first extend the mechanism to vision tasks and investigate the role of spike dependent learning. We show that such a temporal Hebbian learning rule significantly improves accuracy of detection. We demonstrate how multiple patterns can be identified by a single pat...

Journal: :Journal of the American Medical Association 1916
A . F . C O U T A N T

Journal: :Journal of Applied and Natural Science 2014
R . P r a s a d A . G u p t a R . P a r i h a r K . G a n g w a r

Journal: :The Musical Times 1912
B . J . F . P i c t o n

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید