نتایج جستجو برای: in vitro

تعداد نتایج: 16977907  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده دامپزشکی 1393

پژوهش های پیشین نشاندهنده اثر ضد ویروسی فراورده های تهیه شده از گیاه سرخارگل و میوه آقطی سیاه بر ویروس های انسانی جنس a و b در محیط کشت سلولی و در شرایط in vitro می باشند. در این تحقیق اثر ضد ویروسی دو عصاره استاندارد شده تجاری echinacea purpurea (ef) و sambucus nigra (sam) در مقایسه با داروی آمانتادین بر ویروس آنفلوانزای پرندگان h9n2 در شرایط in vivo و in vitro بررسی شده است. برای مطالعه اثر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی 1392

این پژوهش به منظور بررسی تغییرات ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی سیلوی علوفه نی با افزودن برگ توت، آردجو و آنزیم به روش in vitro و in situ انجام شد. بدین منظور علوفه نی جمع آوری و جهت سیلو نمودن به قطعات 4-2 سانتی متری خرد گردید. سپس با استفاده از برگ توت ( 40 درصد)، آرد جو (10 درصد) و آنزیم به مقدار توصیه شده ( 3 گرم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک) قبل از سیلو مخلوط و درون سطل های 5 کیلویی پلاستیکی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی 1389

فیتوپلاسماها گروهی از پروکاریوت‎های غیر مارپیچی و بدون دیواره‎ی سلولی‎اند که در آوندهای آبکش گیاهان و همولنف حشرات وجود دارند. این موجودات تا به حال در شرایط in vitro کشت نشده‎اند اما بر اساس توالی‎های حفاظت شده‎ی آنها مشخص شده است که متعلق به رده مالیکوتها هستند و در جنس phytoplasma candidatus قرار گرفتند. برای بررسی‎های عملی و مدیریت بیماری‎های فیتوپلاسمایی لازم است فیتوپلاسماها در میزبان‎های...

Journal: :iranian journal of veterinary research 2013
a. r. wani m. z. khan k. a. sofi a. a. malik f. a. lone

a study was conducted to investigate the effect of follicular size (small,

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده علوم 1391

پیشینه: داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی اساسا به عنوان کاهش دهنده ی درد جهت تسکین درد و کنترل التهاب استفاده می شوند. مطالعات متعدد اپیدمیولوژی، کلینیکی و آزمایشگاهی اشاره دارند به اینکه داروهای nsaid از قبیل ایبوپروفن پیشرفت و گسترش تعدادی از تومورها را مهار می کنند. استفاده ی طولانی مدت از ایبوپروفن و دیگر داروهای nsaid با کاهش خطر سرطان های پروستات، کولون، پستان و ریه همراه بوده است. در مطالعه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی 1389

تغییرات ضربان قلب (heart rate variability) در طی التهاب سیستمیک کاهش پیدا می کند، امّا مکانیسم آن ناشناخته است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات محیطی و مرکزی اینترلوکین6 به عنوان یکی از سایتوکاین های تولید شده در شرایط التهاب سیستمیک بر روی تغییرات ضربان قلب انجام شد. بدین منظور مطالعات مولکولی، in vitro و in vivo بر روی موش های balb/c نر طراحی و انجام شدند. با مطالعات مولکولی نشان داده شد که mr...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی 0

این پژوهش به منظور بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی سیلوی سورگوم با افزودن مولتی آنزیم و مخمر به روش in vitro و in situ انجام شد. بدین منظور علوفه سورگوم در مرحله شیری بودن دانه ها در خرداد ماه برداشت و جهت سیلو نمودن به قطعات 4 - 2 سانتی متری خرد گردید. سپس با استفاده از مولتی آنزیم در سه سطح(صفر،3 و 6 گرم در کیلوگرم ماده خشک) و مخمر ساکارومایسیس سرویسیه در سه سطح(صفر، 5/2 و 5گرم در کی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه 1391

رگزایی، یک فرایند پیچیده چند مرحله ای شامل تکثیر، مهاجرت و تمایز سلول های اندوتلیال، تشکیل میکروتوبول و جوانه-زنی انشعاب های مویرگی جدید، یک رویداد ضروری در رشد و متاستاز تومورها بوده و بنابراین جلوگیری از آن به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای درمان سرطان مطرح است. اندواستاتین، قطعه انتهای کربوکسیل کلاژن xviii، یک مهارکننده درون زاد رگزایی است که رشد طیف وسیعی از تومورها را بدون سمیت و مقاومت دا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی 1393

هدف از این پژوهش بررسی ارزش غذایی گیاه پنیرباد (swithania coagulan) و تأثیر عصارهی آن بر فراسنجههای تخمیر شکمبهای به روش آزمایشگاهی بود. نمونه گیاه مورد نظر از منطقه ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان جمع آوری شد. پس از جمع آوری نمونه های گیاهی (برگ و میوه) و آسیاب آن ها طبق روش های استاندارد، ترکیبات شیمیایی آن ها از جمله ماده خشک (dm)، ماده آلی (om)، پروتئین (cp)، چربی (ee)، خاکستر (ash...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری 1390

چکیده کلیدواژه ها oct4b1، سلول های بنیادی جنینی ، موش تراریخت ، پرتوانی ، خودبازسازی oct4 یکی از فاکتورهای رونویسی خانواده pou، با نقش کلیدی در تنظیم حالت خودبازسازی و پرتوانی سلولی در سلول های بنیادی جنینی و سلول های سرطانی جنینی، به عنوان تنظیم کننده کلیدی و مارکر ویژه سلول های پرتوان در in vitro و in vivo شناخته شده است و بیان آن برای رشد و تکوین جنینی پستانداران ضروری است. oct4 انسانی د...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید