نتایج جستجو برای: mentha pulegium

تعداد نتایج: 2604  

یکی از ترکیب­ های مهم گیاهان دارویی اسانس­ ها هستند که دارای اثرات بیولوژیکی فراوانی می ­باشند و استفاده از این ترکیبات طبیعی در کنترل آفات و بیماری‎های گیاهی، یکی از راهکارهای کاهش مخاطرات زیست محیطی است. در این آزمایش، اثر بازدارندگی غلظت­ های مختلف اسانس گیاه دارویی پونه (Mentha pulegium L) متعلق به تیره نعناعیان که از جمله گیاهان دارویی مهم، پرمصرف و اقتصادی ایران است، علیه رشد قار...

2014
Chandra Shekhar Suresh Kumar

Cholinesterase inhibitors are the class of compounds which inhibit cholinesterase enzyme. These are used as drugs for symptomatic treatment of Alzheimer’s disease (AD). The present study, evaluate anti-cholinesterase property of an aqueous extract of Mentha longifolia leaves, which is an aromatic plant traditionally used for several medicinal properties. Ellman’s method was used to determine th...

2012
RAIS AHMAD

The adsorption of the Alizarin Red S (ARS) and Patent Blue VF (PBVF) from aqueous solution onto agricultural waste mentha has been investigated. The effects of initial dye concentration, contact time, pH, temperature and ionic strength were studied in a batch system. ARS and PBVF adsorption onto mentha increased to minor extent with decreasing pH. Adsorption capacities of dyes increased with co...

2012
Yousef A. Taher

BACKGROUND Mentha piperita L. (Labiatae) is an herbaceous plant, used in folk medicine for the treatment of several medical disorders. METHODS AND RESULTS In the present study, the aqueous extract of Mentha piperita leaf, at the i.p doses 200 and 400 mg/kg, showed significant analgesic effects against both acetic acid-induced writhing and hot plate-induced thermal stimulation in mice, with pr...

Journal: Journal of Herbal Drugs 2017

Background & Aim:According to globally development of stomach cancer especially in Ardabil, Iran, as the second major cause of mortality throughout the world, increased drug-resistant bacteria including Helicobacter pylori as the most important risk factors for stomach cancer, and side effects of antibiotics and chemical drugs normally used to treat. Expe...

پایان نامه :دانشگاه رازی - کرمانشاه - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1393

گیاهان دارویی به عنوان یکی از منابع عمده تولید متابولیت های ثانویه شناخته شده اند. با توجه به اهمیت اقتصادی و کاربردهای فراوان گیاه دارویی پونه در صنایع ، تکثیر و گسترش آن به صورت آزمایشگاهی و گلخانه ای اهمیت ویژه ای دارد. با استفاده از کشت گیاه در شرایط درون شیشه ای، علاوه بر دسترسی به منبع اولیه دارو در شرایط کنترل شده و مستقل از محیط، افزایش تولید ترکیبات نسبت به گیاه رشد یافته در شرایط طبیع...

2015
O. TURGAY Kahramanmaras Sutcu Imam

TURGAY, O. and Y. ESEN, 2015. Antioxidant, total phenolic and antimicrobial characteristics of some species. Bulg. J. Agric. Sci., 21: 498–503 The total phenolic content, antioxidant and antimicrobial activities of Zingiber officinale L. (Rosc) (Ginger), Menta pulegium L. (Pennyroyal), Erica manipuliflora Salisb. (Heather), Pimenta dioica L. (Allspice), Thymus serpyllum L. (Breckland Thyme), Sy...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده علوم پایه 1391

فعالیتهای اکسایشی یکی از علل مهم فساد شیمیایی مواد غدایی می باشد. یکی از ساده ترین روش ها برای کاهش اکسایش، استفاده از آنتی اکسیدان ها می باشد. در سال های اخیر توجه زیادی به سوی آنتی اکسیدان های طبیعی (استخراج شده از گیاهان) معطوف گردیده است. در این مطالعه میزان ترکیبات آنتی اکسیدانی عصاره پونه استخراج شده به روش مایکروویو و سنتی مقایسه گشت. میزان دفاع آنتی اکسیدانی عصاره پونه با استفاده از روش...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید