نتایج جستجو برای: tanacetum balsamita

تعداد نتایج: 573  

Journal: :Botanica Serbica 2022

This paper presents new records and noteworthy data on the following taxa in SE Europe adjacent regions: red algae Lemanea rigida Paralemanea torulosa, mycorrhizal fungi Amanita simulans Terfezia pseudoleptoderma, parasitic fungus Microbotryum vinosum, saprotrophic Sarcoscypha jurana, stonewort Chara tenuispina, mosses Brachytheciastrum collinum Meesia longiseta, monocots Dactylorhiza romana Ne...

زهره حبیبی, علیرضا بصیری فاطمه شهریاری مریم یوسفی یلدا کیا

جنس مینا (Tanacetum) از خانواده کاسنی (Compositae) می‌باشد و در جنوب و جنوب شرقی اروپا، جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا یافت می‌شود. در این تحقیق، اندامهای هوایی گیاه Tanacetum canescens DC.، در فصل گلدهی از اطراف سنندج جمع‌آوری شد و عصاره کلروفرمی آن مورد بررسی قرار گرفت. β-استیگماسترول و دو فلاونوئید به نامهای 5-هیدروکسی 7،6،'4- تری متوکسی فلاون و 5،'3- دی هیدروکسی 6، 7،' 4- تری متوکسی فلاون از ...

Journal: : 2022

Лікарські засоби рослинного походження займають важливе місце в розробці нових ефективних ліків, зокрема знеболювальної дії. У цьому аспекті заслуговують на увагу лікарські засоби, отримані з пижми дівочої. Мета дослідження – експериментальне вивчення аналгетичної активності екстрактів трави дівочої (Tanacetum parthenium L.) моделях термічного та хімічного больового подразнення. Дослідження ліп...

طاهره قاسمخانی عبدالکریم چهرگانی مرتضی عطری مریم احمدی

جنس Tanacetum یکی از بزرگترین جنس‌های خانواده Asteraceae است و یکی از مشکل‌دارترین جنس‌ها از نظر پیچیدگی تاکسونومیکی، به طور خاص در ارتباط با تعیین حدود جنس، است. گونه‌های جنس Tanacetum  سرشار از اسانس، ترکیبات تلخ و سزکویی ترپن لاکتون‌ها هستند.Tanacetum polycephalum Shultz Bip.  یکی از گونه‌های رایج و چندشکل این جنس در ایران است. برای تعیین وجود تنو...

Introduction: The members of the genus Tanacetum are important medicinal plants. This study investigated the chemical composition and antibacterial activity of Tanacetum lingulatum and Tanacetum polycephalum essential oils on human infectious bacteria. Methods: The aerial part of two plants were collected from Urmia Province, Iran. The essential oils were extracted using a Clevenger device. The...

ژورنال: :تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 2007
محمدامین سلطانی پور رحمان اسدپور

گونه دارویی tanacetum fruticulosum ledeb. از زمانهای قدیم به صورت سنتی در برطرف شدن دل درد، شکم درد و نفخ مصرف می شده است. به منظور شناخت برخی خصوصیات اکولوژیکی این گونه درمنه جهت معرفی به منظور کشت انبوه آن در اراضی زراعی و استفاده در صنایع دارویی و همچنین جلوگیری از تخریب رویشگاههای طبیعی گونه، این بررسی در سال 1382 در استان هرمزگان انجام شد. مشخصات اقلیمی، زمین شناسی، ژئومورفولوژی، تیپ های ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید