نتایج جستجو برای: tanacetum balsamita

تعداد نتایج: 573  

Journal: :International immunopharmacology 2007
Gang Xie Igor A Schepetkin Mark T Quinn

Tanacetum vulgare L. (Tansy) has been extensively used in folk medicine for treatment of a variety of medical disorders. In the present study, we isolated and purified four acidic polysaccharide fractions (designated T-I to T-IV) from Tansy florets by the sequential use of hot-water extraction, ethanol precipitation, ultra-filtration, anion-exchange, and size-exclusion chromatography. The avera...

Journal: :jundishapur journal of natural pharmaceutical products 0
shahram rafie department of neurology, school of medicine, ahvaz jundishapur university of medical sciences, ahvaz, ir iran forough namjoyan department of pharmacognosy, school of pharmacy, ahvaz jundishapur university of medical sciences, ahvaz, ir iran alireza hassanzadeh department of neurology, school of medicine, ahvaz jundishapur university of medical sciences, ahvaz, ir iran fatemeh yousefbeyk department of pharmacognosy, school of pharmacy, guilan university of medical sciences, rasht, ir iran shokouhsadat hamedi department of persian pharmacy, school of persian and complementary medicine, mashhad university of medical sciences, mashhad, ir iran fereshteh golfakhrabadi department of pharmacognosy, school of pharmacy, ahvaz jundishapur university of medical sciences, ahvaz, ir iran; department of pharmacognosy, school of pharmacy, ahvaz jundishapur university of medical sciences, ahvaz, ir iran. tel/fax: +98-61337383380

conclusions in conclusion, the extract of feverfew showed a significant migraine prophylactic effect with no adverse events. results in the case group, after three months of treatment with feverfew, the midas score was reduced to 19.18 ± 4.02. compared to control group, the changes in intensity and frequency of migraine, in the treatment group was significant, at the end of the study (p < 0.05)...

ژورنال: :تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 2008
غلامرضا ناصری معصومه مازندرانی محمدباقر رضایی

گیاه دارویی بابونه کبیر با نام علمی tanacetum parthenium( l.) schultz – bip.یکی از مهمترینگونه هایدارویی جنوب شرق استان گلستان است که اغلب در مناطق 800 تا 1250 متری حاشیه جاده ها و رودخانه ها، مناطق باز جنگلی، لابه لای صخره های مناطق پرشیب و حتی داخل مزارع باز رویش دارد. در این تحقیق ضمن مطالعه برخی نیازهای اکولوژیکی و اتنوفارماکولوژیک این گیاه، مواد مؤثره آن نیز مورد مطالعه قرار گرفت. سرشاخه ه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید