نتایج جستجو برای: tanacetum balsamita

تعداد نتایج: 573  

Journal: :Glasnik zaštite bilja 2023

Sekundarni metaboliti biljaka imaju važnu ulogu u reakciji na abiotički i biotički stres. Neke od bioaktivnih komponenti izražena insekticidna svojstva, pa onda govorimo o insekticidnim biljkama poput dalmatinskog (Tanacetum cinerariifolium /Trevir./ Sch. Bip.) kavkaškog buhača coccineum (Willd.) Grierson) (aktivne komponente - piretrini), duhana (nikotin), neema (azadirahtin) dr. Botanički ins...

Journal: رستنیها 2008

Three new records of Tanacetum L., namely, T. punctatum and T. zahlbruckneri from Azerbaidjan and T. vulgare from Mazandaran Provinces are reported for the first time from Iran. Illustrations and distribution map are also presented for each species.

Journal: :Plants 2023

Tanacetum parthenium, also known as feverfew, is rich in bioactive compounds, namely sesquiterpene lactones, flavonoids, and volatile oils. Sesquiterpene lactones possess anti-migraine activity, while phenolic compounds anti-inflammatory antioxidant action. Phytochemical composition determines the pharmacological activity so profiling essential quality assessment. The study aimed to evaluate cu...

Journal: :Frontiers in Plant Science 2021

Floral volatiles and reward traits are major drivers for the behavior of mutualistic as well antagonistic flower visitors, i.e., pollinators florivores. These floral differ tremendously between species, but intraspecific differences their consequences on organism interactions remain largely unknown. volatile compounds, such terpenoids, function cues to advertise rewards pollinators, should at s...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید