نتایج جستجو برای: war on terrorism

تعداد نتایج: 7585419  

2004
JOSEPH M. SCHWARTZ,

The Bush administration’s military war on terrorism is a blunt, ineffective, and unjust response to the threat posed to innocent civilians by terrorism. Decentralized terrorist networks can only be effectively fought by international cooperation among police and intelligence agencies representing diverse nation-states, including ones with predominantly Islamic populations. The Bush administrati...

Journal: :International Journal of Epidemiology 2005
ShahEbrahim,

Journal: :Surveillance & Society 2009
PhilipBoyle,

2017
Thomas Byron Hunter,

This paper assesses the parameters and utility of “targeted killing” in combating terrorism and its role within the norm of state self-defense in the international community. The author’s thesis is that, while targeted killing provides states with a method of combating terrorism, and while it is “effective” on a number of levels, it is inherently limited and not a panacea. The adoption and exec...

Journal: :Child and adolescent psychiatric clinics of North America 2014
Allan K Chrisman, Joseph G Dougherty,

Disasters, war, and terrorism expose millions of children globally to mass trauma with increasing frequency and severity. The clinical impact of such exposure is influenced by a child's social ecology, which is understood in a risk and resilience framework. Research findings informed by developmental systems theory and the related core principles of contemporary developmental psychopathology ar...

Journal: :International Business & Economics Research Journal (IBER) 2011
Arthur P.James, H.G.Van Dell,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید