تشنج نوزادان

پایان نامه
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
  • نویسنده جلال ربانی فر
  • استاد راهنما فریبا زرین کوب
  • سال انتشار 1360
چکیده

چکیده ندارد.

منابع مشابه

بررسی یکساله تشنج در نوزادان شیرخوار (2-0) ماهه

چکیده 91 نوزاد شیرخوار (2-0) ماهه مبتلا به تشنج به مدت یکسال (1374) در دو مرکز نوزادان بیمارستان کودکان قدس و کوثر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین بررسی شدند که 8/53% از نوزادان پسر و بقیه دختر بودند . علت تشنج در این مطالعه به ترتیب شیوع سپتیسمی ، آسفیکسی ، هیپوکلسمی و مننژیت بوده است . بیشترین شیوع سنی تشنج در شیرخواران روزگی و کمترین شیوع بین 3 الی 7 روزگی بوده است . 5/5% نوزادان مبتلا...

متن کامل

بررسی شیوع تشنج در نوزادان زنده به دنیا آمده و نوزادان بستری در بیمارستان های کاشان طی سال های 75-1374

سابقه و هدف: با توجه به این که تشنج مشخص ترین علامت بیماری های عصبی در نوزادان است و نظر به تشخیص سریع و درمان مناسب تشنج و علت آن قادر به جلوگیری از ضایعات غیر قابل برگشت عصبی است، این تحقیق به منظور تعیین شیوع تشنج در نوزادان زنده به دنیا آمده و نوزادان بستری در بیمارستان های شهر کاشان طی سال های 75-1374 صورت پذیرفت. مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی است که بر روی 5526 نوزاد زنده به د...

متن کامل

پیامد تشنج در نوزادان ترم در سن سه ماهگی

زمینه و هدف: ارزیابی وضعیت عصبی ـ تکاملی نوزادان ترم مبتلا به تشنج در سن سه ماهگی روش بررسی: در طی یکسال 46 نوزاد ترم که از نظر بالینی دچار تشنج بودند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات لازم از طریق اخذ تاریخچه، مشاهده، معاینه و ثبت در پرسشنامه جمع آوری شد, سپس در سه ماهگی این نوزادان معاینه تکاملی- عصبی مجدد شدند و نتایج آن آنالیز آماری شد. یافته ها: از 46 نوزاد ترم، 5/43% دختر و 5/56% پسر بودند و...

متن کامل

بررسی شیوع تشنج و عوامل مرتبط در نوزادان بستری در بخش نوزادان بیمارستان بوعلی و امام خمینی شهر ساری

سابقه و هدف: تشنج یکی از مشکلات شایع دوره نوزادی و گاهی اولین علامت اختلال عملکرد نورولوژیک در نوزادان می باشد. تشنج نوزادی در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع می تواند همراه با افزایش مرگ و میر و عوارض عصبی ماندگار باشد و از طرف دیگر در بسیاری از موارد می توان به علت بیماری دست یافت و بر اساس آن طول مدت درمان و پیش آگهی بیماری را تعیین کرد؛ بنابراین مطالعه حاضر به منظور بررسی شیوع تشنج و علل مرت...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}