بررسی رادیوگرافیک تحلیل اپیکالی ریشه دندانهای ثنایای ماگزیلا در بیماران 18-13 سال بدنبال درمان ارتودنسی ثابت همراه با کشیدن دندانهای پرمولر ماگزیلا در مال اکلوژن های مختلف

پایان نامه
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی
  • نویسنده ستار محمودی
  • استاد راهنما پریسا صالحی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1384
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تغییرات لبها به دنبال کشیدن پرمولرهای اول دائمی به منظوردرمان ارتودنسی در بیماران با مال اکلوژن Class II Div I

مقدمه درمان ارتودنسی اکثرا نیاز به کشیدن دندان دارد و بیشترین دندانی که کشیده می شود  پرمولر های اول دائمی هستند.به دلیل مشاهده برجسته‌شدن لبها و بهتر شدن یک سوم تحتانی در دختران با صورتهای مقعر (Concave) بدنبال درمان ارتودنسی با کشیدن پرمولرهای اول بالا و پایین بر آن شدیم تا تحقیقی در این مورد داشته باشیم. هدف از این تحقیق  بررسی تغییرات قدامی خلفی لب بالا وپایین بدنبال عقب بردن(Retraction)ا...

متن کامل

بررسی فاصله تنگه اپیکالی تا اپکس آناتومیک و رادیوگرافیک در دندان‌های خارج شده پره مولر دوم ماگزیلا به کمک روش شفاف سازی□

سابقه و هدف: اطلاع دقیق از توپوگرافی آپکس دندان و محل تنگه اپیکال جهت انجام درمان کانال ریشه دندان و پیش آگهی طولانی مدت درمان ضروری است. از آن جا که یکی از رایج‌ترین معیارهای تشخیص محل ختم درمان نمای رادیوگرافی می‌باشد، تعیین محل تنگه اپیکال بر مبنای رادیوگرافی ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی فاصله تنگه اپیکالی تا اپکس آناتومیک و رادیوگرافیک در دندان‌های خارج شده پره‌مولر دوم ماگزیلا به کمک...

متن کامل

بررسی تاثیر درمان ارتودنسی ثابت بر تحلیل اپیکال ریشه دندانهای ثنایای فک بالا

سابقه و هدف: با توجه به اقبال عمومی برای درمان ارتودنسی و شیوع تحلیل ریشه به عنوان یکی از عوارض ناخواسته این درمانها و گزارشهای بسیار متفاوت و گاه متناقض از تاثیر این درمانها بر تحلیل ریشه و عدم اطلاع دقیق از وضعیت آن در کشور ما و با هدف تعیین تاثیر درمان ارتودنسی ثابت بر تحلیل خارجی اپیکال ریشه دندانها از لحاظ کمی و کلینیکی، این تحقیق از اسفندماه 1378 لغایت آبان ماه 1380 انجام گرفت.مواد و روشه...

متن کامل

بررسی اثر دنتواسکلتال کاربرد توام دستگاه زبانی و چین کپ در درمان بیماران C1 III اسکلتال

زمینه: شیوع مال اکلوژن C1 III در نژادهای مختلف متفاوت بوده و در مقالات از 1 تا 13% گزارش شده است. بنظر می‌رسد شیوع آن در ایران از درصد قابل توجهی برخوردار بوده، از 7.88% تا 19.5% گزارش شده است. درمان زودرس این نوع مال اکلوژن از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، مورد توصیه واقع شده است.هدف: از این مطالعه معرفی دستگاهی ساده برای درمان مال اکلوژن C1 III و ارزیابی اثرات دنتواسکلتال حاصل از درمان توام آن ...

متن کامل

مقایسه تحلیل اپیکالی ریشه به دنبال درمان ارتودنسی در دو سیستم استاندارد و mbt

مقدمه و هدف: امروزه تحلیل اپیکالی ریشه به عنوان یک مشکل شایع یاتروژنیک مرتبط با درمان ارتودنسی شناخته می شود. اتیولوژی تحلیل اپیکالی ریشه مولتی فاکتوریال است و به نظرمی رسد تحلیل اپیکالی ناشی از ترکیب تنوعات بیولوژیکی فردی، استعداد ژنتیکی و اثر فاکتورهای مکانیکی است. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط تحلیل ریشه با نوع سیستم ارتودنسی (mbt وstandard  ) می باشد. روش کار: در این مطالعه گذشته نگر رادیو...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}