تاثیر دو surface sealant بر میزان ریزنشت ترمیم های کلاس v کامپوزیتی

پایان نامه
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد - دانشکده دندانپزشکی
  • نویسنده موسی ابوعلی
  • استاد راهنما مجید موسوی نسب
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر دو Surface Sealant بر میزان ریزنشت ترمیم‌های کلاس V کامپوزیتی

Background and Aims: When composite resin polymerizes, shrinkage stresses tend to produce gaps at the tooth/ restoration interfaces. Surface sealants may reduce or avoid problems related to the marginal interface. The aim of this study was to evaluate the effect of two different surface sealants (Fortify and Optiguard) on the microleakage of class V resin composite restorations. Materials and ...

متن کامل

تاثیر دو surface sealant بر میزان ریزنشت ترمیم های کلاس v کامپوزیتی

زمینه و هدف: استرس ناشی از پلیمریزه شدن کامپوزیت تمایل به ایجاد فضاهایی در سطح بین دندان و ترمیم دارد. این امکان وجود دارد که surface sealantها مشکلات مربوط به ریزنشت در نواحی مارجینال را کاهش و یا از ایجاد آنها جلوگیری کنند. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر دو نوع surface sealant (fortify and optiguard) بر ریزنشت ترمیم های کلاس v کامپوزیتی بود.روش بررسی: 23 دندان مولر سالم جمع آوری و در سطوح باکال ...

متن کامل

اثرات Nd:YAG پالسی بر میزان ریزنشت ترمیم‌های کلاس V کامپوزیتی

سابقه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر لیزر پالسی بر ریزنشت ترمیم‌های کلاس II کامپوزیتی می‌باشد (Invitro).مواد و روشها: به این منظور در 32 پرمولر سالم حفرات استاندارد کلاس V در سمت باکال و لینگوال تعبیه شد. حاشیه لثه حفرات 1 تا 2 میلیمتر زیر CEJ قرار داشت. دندانها بطور اتفاقی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. لیزر Nd:YAG با انرژی 15 و 20 mJ/pulse در گروه‌های مورد قبل از عمل اچینگ، پاتوسیک و ...

متن کامل

بررسی اثر کیور کردن کامپوزیت سیال بر ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی کلاس دو -مطالعه آزمایشگاهی

  خلاصه:   سابقه و هدف:   انقباض پلیمریزاسیون و ریزنشت همواره یک مشکل قابل توجه در دندانپزشکی بوده است. کاربرد کامپوزیت های سیال یکی از روشهایست که جهت کاهش اثرات منفی این انقباض بکار میرود .هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر کیور کردن کامپوزیت سیال در زیر کامپوزیت های هیبرید بر کاهش ریزنشت در حفرات کلاس دو می باشد.   مواد و روشها:   در این مطالعه ی آزمایشگاهی 60 حفره ی کلاس دو  بر روی 30 دندان مولر ...

متن کامل

ریزنشت لبه ای ترمیم های کلاس v کامپوزیتی قبل و بعد از کاربرد ژل apf

زمینه و هدف: مؤثرترین راه های پیشگیری از پوسیدگی دندانی استفاده از ترکیبات فلوراید است. بعضی مطالعات بیان کرده اند که، ژل apf باعث تغییر خواص فیزیکی سطحی مواد کامپوزیتی می شوند. لذا هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ژل apf قبل و بعد از ترمیم های کامپوزیت بر ریزنشت لبه ای بود.   روش بررسی: در سطوح باکال 45 دندان مولر، حفره های کلاس v طوری ایجاد شد که مارژین اکلوزالی در مینا و مارژین سرویکالی در سمان...

متن کامل

اثر بلیچینگ بر میزان ریزنشت لبه ای ترمیم های کامپوزیتی بعد از ترمیم

زمینه: دندان پزشکی زیبایی بخش مهمی از درمان های دندان پزشکی است. امروزه به دلیل افزایش تمایل بیماران برای رفع تغییر رنگ دندان ها، نیاز به درمان های بلیچینگ افزایش یافته است. تأثیر این عمل بر ریزنشت کامپوزیتی از دلایل اصلی شکست ترمیم های کامپوزیت به شمار می رود. هدف: مطالعه با هدف تعیین اثر بلیچینگ پس ازترمیم برمیزان ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی انجام شد. مواد و روش ها: این تحقیق تجربی بر روی 15 ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022