فشرده سازی سیگنال الکتروکاردیوگرام به کمک تبدیل چند موجک

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد
  • نویسنده آسیه افضلی گروه
  • استاد راهنما محمد پویان
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1387
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

فشرده سازی سیگنال های ecg به روش نمونه برداری فشرده (cs)

شبکه های سنسور بیسیم توانایی نمایش دائم و از راه دور سیگنال های الکتروکاردیوگرام را در نسل آینده به ما می دهند. اندازه گیری و ارسال پیوسته و طولانی مدت این سیگنال ها نیاز به صرف انرژی زیادی دارد لذا فشرده سازی سیگنال ها یک روش موثر برای کاهش توان مصرفی به کمک کاهش حجم داده ی ارسالی می باشد. الگوریتم "نمونه برداری فشرده" روشی نوین برای فشرده سازی سیگنال های اسپارس می باشد. از آنجا که سیگنال های ...

15 صفحه اول

کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال

موجک‌ها ابزاری قوی برای تجزیه، تحلیل و پردازش سیگنال‌های دیجیتال هستند. تبدیل موجک، نمایش دامنه-زمان یک سیگنال را در قالب ضرایب موجک به نمایش فرکانس-زمان تبدیل می کند. ضرایب موجک می توانند در قالب یک روش وابسته به فرکانس برای دستیابی به اثرات پردازش‌های گوناگون سیگنال، به کار گرفته شوند و همچنین تبدیل موجک معکوس، ضرایب موجک بدست آمده را به نمایش دامنه-زمان به منظور دست یابی به یک سیگنال اصلاح ش...

متن کامل

کاربرد موجک در تحلیل امواج الکتروکاردیوگرام

هدف از اعمال تبدیل فوریه بر روی یک سیگنال، به دست آوردن اطلاعاتی از آن سیگنال است که در حوزه ی زمان قابل دسترس نیست. اما ما نیاز به ابزاری داریم که بتوان اطلاعات یک سیگنال را هم در حوزه ی زمان هم در حوزه ی فرکانس مشاهده کرد. در سال های اخیر تبدیل موجک به عنوان یک ابزار تحلیلی فرکانس – زمان قوی برای تحلیل سیگنال های ناایستای مختلط پدیدار شده است. کاربرد تبدیل موجک برای تحلیل سیگنال های زیستی مان...

15 صفحه اول

استفاده از توابع بسل جهت پنهان سازی اطلاعات درون گفتار

پنهان سازی به معنای مخفی کردن نامحسوس اطلاعات سیگنال پیام (یا سیگنال الگو) در داخل سیگنال میزبان است به نحوی که سیگنال الگوگذاری شده ی حاصل از سیگنال اصلی یا میزبان قابل تمیز نباشد. این کار می تواند به روش های مختلفی انجام شود. سیگنال میزبان و سیگنال پیام هر کدام می توانند یکی از انواع محصولات چند رسانه ای از قبیل تصویر، صوت و متن باشند. تبدیل فوریه – بسل تبدیلی است که سیگنال را به صورت مجموعی...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}