ارزیابی سیاسی روابط نفتی ایران و چین : 2006-2000

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی روابط سیاسی و اقتصادی ایران و چین بین سال های 2010-2000

چکیده روابط با چین همواره در سال های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین جهت گیری های راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.با توجه به جایگاه منحصربفردی که چین از نظر اقتصادی و سیاسی در عرصه بین المللی کسب نموده و همچنین با توجه به جهت گیری های دستگاه سیاست خارجی کشور در سال های اخیر و محدویت هایی که از طریق جهان غرب (امریکا و هم پیمانانش) به این کشور تحمیل شده است.لزوم پرداختن به این ...

15 صفحه اول

پیامدهای امنیتی سیاسی-اقتصادی گسترش روابط پاکستان و چین بر ایران 2000 تا 2010

جمهوری اسلامی پاکستان به عنوان یکی از مهم ترین همسایگان جمهوری اسلامی ایران از دیرباز و از همان نخستین سال های دهه ی 1950 با جمهوری خلق چین پس از شکل گیری نظام کمونیستی در این کشور دارای روابط نزدیک و مناسبات محکم بوده است به گونه ای که رهبران سیاسی دو کشور در طول دهه های گذشته همواره کشور دیگر را دوست و متحد نزدیک خود خطاب کرده اند. این نزدیکی روابط بی شک بر جمهوری اسلامی ایران نیز تاثیرگذار ا...

عوامل مؤثر بر واگرایی روابط ایران و گرجستان (2016-2000)

جمهوری گرجستان یکی از کشورهای قفقاز جنوبی است که با ایران دارای مرز مشترک نیست اما به جهت ویژگی ژئوپلیتیکی برای ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال‌های پس از استقلال گرجستان از شوروی سابق توانسته است روابط نزدیکی در حوزه‌های اقتصادی با این کشور برقرار کند. هرچند در کنار وجود مؤلفه‌های فراوان در سال‌های گذشته از جهت همگرایی میان دو کشور، زمینه‌هایی برای واگرایی در ...

متن کامل

مؤلفه‌ های بحران‌زا در روابط ایران و عربستان (2000-2017)

هدف: هدف اصلی از نگارش این پژوهش درک صحیح مؤلفه‌های بحران‌زا در روابط ایران – عربستان به‌عنوان دو قدرت منطقه‌ای در خلیج‌فارس است و همچنین در کنار این هدف به دنبال بررسی تأثیر عوامل سیاسی- امنیتی مؤثر بر واگرایی ایران – عربستان در یک دهه گذشته و همچنین تبیین عوامل اقتصادی مؤثر ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023