شق های ارزیابی در کلاسهای نوشتن دانشجویان ایرانی: تأثیر بازشویی و گرایشهای دانشجویان

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
  • نویسنده فرخ لقا حیدری
  • استاد راهنما محمد خطیب
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1388
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر مهارت‌های زبان انگلیسی در توسعه گرایش‌های کارآفرینی (مورد مطالعه دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی)

این مقاله به بررسی تاثیر میزان آشنایی با مهارت‌های زبان انگلیسی در توسعه گرایش‌های کارآفرینی دانشجویان پرداخته است. طرح آن توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام گرفته است. جامعه تحقیق را کلیه دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می‌دهد که از میان آن‌ها تعداد 258 دانشجو به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای از واحد دانشگاهی انتخاب و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق پرسش نامه محقق ...

متن کامل

تاثیرات بازشویی آزمون بر روی خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی در محیط کاربرد زبان انگلیسی به منظور خاص(esp) برای دانشجویان پزشکی

فرآیندهای یادگیری، آموزش و آزمون به یک دیگر وابسته اند؛ با استفاده از آزمونهای مختلف معلمها قادرند نقاط قوت و ضعف یادگیری، پیشرفت و موفقیتهای آینده‏ی دانش آموزان را پیش بینی نمایند. اگرچه بیشتر معلمها نمی‏پذیرند که تدریسشان در راستای آزمون است، واقعیت این است که همه‏ی آنها می‏خواهند دانش آموزان موفقی داشته باشند؛ و دانش آموزان نیز خود خواهان موفقیت در آزمون هستند. بنابراین آزمونها نه تنها بر آم...

15 صفحه اول

ارزیابی نیازهای آموزشی زبان انگلیسی از دیدگاه دانشجویان دکتری رشته های مختلف

عنوان: بررسی نیازهای زبان انگلیسی دانشجویان دکتری در رشته های مختلف با سرعت روز افزون ارتباطات انگلیسی در سراسر دنیا و پیشرفت های حاصل شده در برنامه های آموزشی زبان انگلیسی , اکثر مدرسین در کشورهای مختلف روش های تدریس و کتب درسی مورد استفاده خود را به روز رسانی کرده اند. با وجود این به نظر می رسد دانشگاههای ایرانی در امر نوسازی منابع درسی و روشهای تدریس به ویژه منابع دروس زبان تخصصی بسیار کند...

تدوین کلاسهای تربیت بدنی ویژه و میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه پیام نور

چکیدههدف از پژوهش حاضر طرح تدوین کلاسهای تربیت بدنی ویژه برای دانشجویان دانشگاههای پیام نور شهر تهران بودکه در این مقاله به میزان رضایتمندی دانشجویان شرکت کننده در این کلاس ها پرداخته شده است.به این منظور 511 دانشجو به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ارزیابی با استفاده از شاخصهای دور کمر، دور لگن، نسبت دور کمر به لگن، فرم شناسایی نوع محدودیت جسمانی انجام شد. باتوجه به نوع محدودیتها طرح درسی مرتب...

متن کامل

مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی ، هوش های چندگانه و توانایی نوشتن زبان آموزان دختر و پسر ایرانی

چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی، هوش های چندگانه و توانایی نوشتن دانشجویان دختر و پسر ایرانی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر تعداد 40 نفر از دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بود که بدون گمارش تصادفی و براساس روش نمونه گیری غیر تصادفی انتخاب شدند. تعداد 20 نفر از شرکت کنندگان دختر و 20 نفر پسر بودند واز گروه سنی 26-19 انتخاب شدند.دانشجویان ا...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}