بررسی ظرفیت جنگلداری شهری در شهر رشت

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی سرمایه اجتماعی در فرآیند بازآفرینی شهری در بافتهای مسئله دار شهری- نمونه: شهر رشت

بررسی مقوله سرمایه اجتماعی در فرآیند بازآفرینی شهری در شهر رشت مهمترین هدف این پژوهش بوده است و برای این منظور از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی در محدوده های سه گانه شهر رشت شامل بافت های ناکارآمد میانی، بافت تاریخی و سکونتگاههای غیر رسمی اطلاعات مورد نیاز مورد نیاز بررسی شده و موارد مورد نیاز به دست آمده است. جامعه آماری پژوهش شامل 90084 نفر از ...

متن کامل

تأثیر جنگلداری شهری بر قیمت املاک بااستفاده از روش قیمت گذاری هدونیک (مطالعه موردی شهر رشت)

درچنددهه اخیرافزایش جمعیت باعث تأثیرات نامطلوب و آلودگی های مختلف شده است. بهترین راه جهت کاهش این معضلات، ایجاد فضای سبز شهری می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فضای سبز بر ارزش املاک با استفاده از روش هدونیک در شهر رشت می باشد. در این روش ارزش یک مکان با توجه به کیفیت محیط زیست اطراف آن سنجیده می شود.در این تحقیق تأثیر فاکتور های محیطی همانند فاصله از فضای سبز و فاکتور های اقتصادی نظیر قیم...

تحلیلی بر سرزندگی شبانۀ شهری در شهر رشت

استفادۀ بیش‌از‌حد برنامه‌ریزان از فضاهای شهری تنها برای تأمین نیازهایی مانند مسکن و نیازهای اولیه، شهرها را به فضایی سرد و بی‌روح تبدیل کرده است. فضای شهری در این مفهوم سرزندگی لازم را ندارد و ساکنان شهرها را به افرادی افسرده تبدیل کرده است؛ از این‌رو برنامه‌ریزان سعی کرده‌اند سرزندگی را حداقل در بخش‌هایی از شهر ایجاد کنند. در این مسیر افزون بر جنبة فضایی، به جنبة زمانی ایجاد فضاهای سرزندة شهری...

متن کامل

تغییرات مرفولوژی شهری ( مطالعه موردی شهر رشت در ایران)

Under the influence of recent socio - economic and technological transformation, Iranian cities have experienced notable changes in their spatial structures. Reviewing the main aspects of morphological change in the City of Rasht, this paper attempts to analyze the underlying factors of recent spatial change and how it influenced the conditions of urban life in this city. The main data and i...

متن کامل

بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)

امروزه میدان های شهری یکی از متداول ترین نوع تقاطع ها می باشند که رشد زیادی در سراسر جهان و به خصوص کشور ایران داشته اند. یکی از پارامترهای ترافیکی مهم در انواع تقاطع ها ، ظرفیت آن ها است که در میدان ها نشان دهنده حداکثر حجم وسایل نقلیه ورودی می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده نظیر حجم ورودی و گردشی ، فواصل عبور قابل قبول و غیر قابل قبول و همچنین نرخ تردد عابران پیاده از ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023