بررسی نقوش دست بافته های زنان کرد مکریان با تاکید بر نقوش روی کلاه

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس
  • نویسنده علیرضا عزیزی
  • استاد راهنما محمد خزایی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1388
چکیده

هر ملتی با توجه به دانش ، ذوق و سلیقه و نیاز اجتماعی خویش دارای صنایع دستی و هنرهای سنتی بی شمار و خاص خویش می باشد.این هنرها بخش شاخص فرهنگ و تمدن آن ملت را تشکیل می دهند . مردم کرد هم همسان سایر قوم های پراکنده ایران و جهان دارای هنر و فرهنگ خاص و منحصر به فرد می باشند. هر چند که به علت شرایط تاریخی و حوزه اجتماعی کردهای مکریان و دیگر کردها ، ما در پیشنه این تمدن تاریخی ، اثری از نقاشی و هنر تصویری بصورت کلاسیک اروپا و سنتی ایران نمی یابیم ولی باید اذعان داشت که نقوش بکار رفته در هنرهای سنتی این مردم به نوعی هنر تصویری آن ملت به حساب می آید که سرشار از صداقت و عشق به وطن بوده و ما را به گذشته های دور رهنمون می سازد. قسمتی زیادی از هنرهای سنتی مردم کرد محصول دست زنان میباشد. زنانی که خاطرات دور و کهن خویش را که بصورت سینه به سینه از مادران خویش به ارث برده و آن را برای آیندگان خویش به ارث خواهند گذاشت . تاثیر محیط کوهستانی و سرسبز به همراه طبیعت پر راز و رمز را می توان در میان نقوش تزیینی آثار هنری این قوم تشخیص داد. یکی از مهترین این هنرها ، هنر بافندگی است که در میان زنان طرفداران بیشماری دارد. کلاه میلی یکی از پر نقش و نگار ترین دست بافته های زنان کرد منطقه مکریان بشمار میرود که مورد استفاده مردان کرد می باشد. دراین پایان نامه سعی شده که نقوش تزیینی کلاه میلی مکریان جمع آوری، معرفی و از لحاظ بصری مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده در این پژوهش ضمن بیان ارزشهای گرافیکی به جمع آوری وبازسازی مجموعه نقوش تزیینی قابل تامل از نقوش بکار رفته در ((کلاه میلی مکریان)) جهت کاربرد در هنر گرافیک دست یافته است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طبقه بندی نقوش دستبافته های بومی شهرستان بهشهر

نقش و نگاره همواره و در همهی زمانها، زائیدهی ذهن خلّاق هنرمند و جلوهای از هویّت فرهنگی و اعتقادات مردم آن منطقه بوده است. در دستبافتههای بومیِ منطقهی بهشهر ـ که یکی از هنرهای دستی با ارزش و قابل توجّه در منطقه به حساب میآید میتوان این نقش و نگارهها را که با زیباییِ هرچه تمامتر توسّط بافندگان به تصویر کشیده شده است، مشاهده نمود. نقشهای این دستبافتهها و رنگ‏های به کار رفته در نخ و الیاف آ...

متن کامل

بررسی روابط بینامتنی نقوش فرش کرمان و ادبیات روایی (با تاکید بر نقوش دست بافته های دوره قاجار)

در خوانشی صحیح راهگشا است وکدام روابط بینامتنی بین فرش های تصویری کرمان دور? قاجار و ادبیات روایی وجود دارد؟ بنابراین نگارنده با انتخاب نمونه ای ازگونه های تفکیک شد? فرش های تصویری کرمان در عصر قاجار با استفاده از روش توصیفی _تطبیقی به مطالع? تطبیقی نظام های نشانه ای این نمونه ها با پیش متن هایشان پرداخته است. در ضمن این پژوهش از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای و با هدف توسعه ای به نتیجه رسید...

15 صفحه اول

عوامل مؤثر بر آفرینش نقوش انتزاعی و تجریدی در دست بافته های قشقایی

چکیده چیستی، چرایی و چگونگی آفرینش نقش ها در دست بافته های کاربردی ایلی و عشایری همواره یکی از مهم ترین پرسش های موجود در حوزه هنر بافندگی عشایری بوده است. طرح ها و نقش های موجود در متن و محتوای دست بافته های عشایری انتزاعی، تجریدی، شکسته و رو به سوی ساده گرایی دارد. فرآیند بافت نیز به صورت ذهنی بافی، حفظی بافی و بداهه بافی است که از مهم ترین شاخص های زیبایی شناختی و دیداری (بصری) این نوع از دس...

متن کامل

بررسی نقوش دست بافته های کُردستان کار عملی: طراحی پوستر فرهنگی با استفاده از این نقوش

در این پایان نامه نقوش دست بافته های استان کُردستان شامل: فرش، گلیم، سجاده (جانماز)، موج (رختخواب پیچ) و کلاه کُردی از دیدگاه بصری و با استفاده از رویکرد فرمالیستی ( فُرم-شناسانه) بررسی شده است. علاوه بر آن رنگ های غالب به کار رفته (3 رنگ غالب)، که پُرکاربردترین رنگ ها در فضای کُلی دستبافته ها می باشند، در دو نوع از دستبافته ها، یعنی فرش و گلیم بررسی شده است. در هر دو مورد فوق روش به کار رفته، توصیف...

بررسی ویژگی های نقوش دست بافته های ایل سنگسر با رویکرد عملی طراحی المان شهری با استفاده از نقوش

چکیده : دست بافته های سنگسری ، خود به عنوان هنر قومی و نماد فرهنگی قلمداد می شوند و هرکدام از این نقوش در یک دست بافته عشایری می تواند نمایی از دنیای درون ایل و زبان تصویری زندگی آنان باشد. چنانکه خطوط زیگزاگ در این نقوش می تواند نمادی از کوههای محل سکونت پیرامون مردمان ایل بوده و خطوط مارپیچ ، نشانی از رودهای در جریان باشد. هدف از این پژوهش بررسی نقوش و عوامل تأثیرگذار بر پیدایش آن در د...

مطالعه تطبیقی- تحلیلی نقوش سفالینه های آقکند با نقوش منسوجات قرن های چهارم تا ششم ه.ق.

The Aghkand potteries have high position in the classification of pottery types of the early Islamic period. Since the researchers assess the start and use of Aghkand potteries from the 4th century to the mid of the middle Ages of Islamic period, so in this paper we perused the comparison of pottery designs of Aghkand and textile designs of Buyid and Seljuk periods that lie in the interval. Whi...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023