بررسی قابلیتهای گرافیکی نقوش قره کلیسا، پروژه عملی: طراحی پوستر و نشانه بر اساس نقوش تزیینی قره کلیسا

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس
  • نویسنده عالیه ایمنی
  • استاد راهنما محمد خزایی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1388
چکیده

آرایه های معماری مذهبی گنجینه های غنی از نقوشی می باشند که علاوه بر ارزشها و زیبایی صوری بیانگر راز و رمزهای فرهنگی و دینی نهفته در خود می باشند. این نقشمایه ها بیانگر مفاهیم والایی می باشند که در قالب هنرهای تجسمی ساده شده اند و به صورت شکلهایی ساده و پر مایه در طول دوره های تاریخ باقی مانده اند. بازیافت مجدد این گنجینه هاست که مارا در شناخت هرچه بیشتر اصول و مبانی فرهنگ و سنت جامعه یاری می رساند. از سوی دیگر نگاه موشکافانه طراح به این نقوش می تواند به نوعی بیانگر مهارت و تبحر هنرمندان ایرانی در قرون گذشته در ارتباطات بصری باشد. هویدا و آشکار نمودن این مهارتها و توانایی ها توسط طراحان معاصر از سویی نشانگر اصالت هرچه بیشتر در هنرهای سنتی ایرانی است و از سوی دیگر، نقطه تأکیدی بر مهارت و تبحر هنرمندان و طرحان ایرانی است. پس با بررسی و تجزیه و تحلیل نقوش تزئینی در اماکن تاریخی ومذهبی می توان به قابلیتهای تصویری بسیار زیادی دست یافت و با به کار بردن آنها در گرافیک معاصر چهره تازه ای از هویت ایرانی رابیان نمود. در این پژوهش به بررسی وبازسازی نقوش تزئینی قره کلیسا به عنوان یکی از اماکن تاریخی و مذهبی پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل و بازسازی نقوش حجاری شده در این بنا وقابلیتهای تصویری وگرافیکی نهفته در آنها ، از اهداف این پژوهش می باشد ومی توان آن را بعنوان یک مرجع مناسب جهت کاربرد نقشمایه های سنتی در گرافیک معاصر معرفی نمود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ساختار گرافیکی در نقوش اشیاء تمدن جیرفت - پروژه عملی: پوستر با موضوع معرفی تمدن جیرفت

پس از کشف اتفاقی تمدن جیرفت در سال 1381 تعداد بسیار زیادی ظروف و اشیاء گوناگون در قالب های مختلف و با جنسیت های متفاوت با قدمتی نزدیک به پنج هزار سال پیش، به دست آمد. این آثار از حیث تنوع ظاهری چه در فرم و چه از لحاظ نقش و نگار در نوع خود بی نظیر هستند. نمونه های به دست آمده سبک جدیدی را به دنیای هنر ارائه دادند که بهتر است آن را سبک جیرفتی بنامیم. این سبک به خصوص در اشیای سنگ صابونی دارای ویژگ...

15 صفحه اول

کاربرد نقوش اما مزاد ههای شهرستان دماوند استان تهران در طراحی نشانه های گرافیکی معاصر ایران

معماری اسلامی و تزیینات وابسته به آن، همواره بستری مناسب برای حضور عناصر تجسمی مختلف، ب هویژه آرایه های تزیینیبوده است. بناهای مذهبی اما مزاد هها مملو از نقوش تزیینی پرباری است که به سبب برخورداری از طرح های هنری و نقوشنمادین، م یتواند در بخ شهایی از هنر معاصر گرافیک، هم چون طراحی نشانه، مورداستفاده قرار گیرد. این مقاله، کوششی استبرای مطالعه، طبقه بندی، شناخت هویت و ویژگی های بصری و ریشه های اع...

متن کامل

بررسی نقوش دست بافته های کُردستان کار عملی: طراحی پوستر فرهنگی با استفاده از این نقوش

در این پایان نامه نقوش دست بافته های استان کُردستان شامل: فرش، گلیم، سجاده (جانماز)، موج (رختخواب پیچ) و کلاه کُردی از دیدگاه بصری و با استفاده از رویکرد فرمالیستی ( فُرم-شناسانه) بررسی شده است. علاوه بر آن رنگ های غالب به کار رفته (3 رنگ غالب)، که پُرکاربردترین رنگ ها در فضای کُلی دستبافته ها می باشند، در دو نوع از دستبافته ها، یعنی فرش و گلیم بررسی شده است. در هر دو مورد فوق روش به کار رفته، توصیف...

گالیله، علم، کلیسا

نوشته حاضرپژوهش مختصری است در زندگی فکری گالیله و دستاوردها و کشفیات او و تاثیراتی که برجامعه علمی ومذهبی زمان خود (17 م) گذاشته است. از آن جایی که این کشفیات ارتباط نزدیکی با الهّیات مسیحی داشت ،ابتدا زندگی فکری گالیله را به کوتاهی خواهیم نوشت و سپس به نقش و عملکرد کلیسا نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش سخنان او اشاره‌ای  خواهیم کرد. درسیرمطالب به این پرسش نیز پاسخ گفته خواهد شد که آیا تعارض میان ع...

متن کامل

شناسایی ارزش‌های بصری و گرافیکی نقوش دست‌بافته‌های ایل قشقایی فارس

در این پژوهش ابتدا ویژگی‌های نقش‌پردازی گلیم مورد بررسی قرار گرفته و سپس نقوش، دسته‌بندی و تحلیل شده‌اند. سؤالی که در این پژوهش مطرح است، چگونه قدمت برخی نگاره‌های گلیم قشقایی فارس از «سپیده دم تاریخ» بس فراتر رفته، تا به امروز جاویدان مانده‌؟ هدف از گرد‌آوری این نقوش شناسایی گنجینه گرانبها و کاربردشان در هنر امروز است که در فرهنگ و هنر ایرانی حائز اهمیت می‌باشد و باعث زنده نگه‌داشتن این نقوش د...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023