نقد و بررسی کتاب the collection of the quran

پایان نامه
چکیده

جان برتن استاد بازنشسته دانشگاه سنت‏اندروز، مولف کتاب جمع‏آوری قرآن است. این اثر در سال 1977 توسط انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ رسید. در نگاه اول، اثر مذکور مشتمل بر دو بخش و هر بخش دارای پنج فصل است. مولف در بخش اول به مسأله نسخ می‏پردازد و در مورد این که آیا قرآن سنت را نسخ کرده و یا بالعکس، به تفصیل سخن می‏گوید. نظرات شافعی و مخالفانش را در این‏باره به طور مشروح بیان می‏کند. وی سه شکل نسخ را تبیین کرده و از میان آنها نسخ تلاوت و بقای حکم را با جزئیات بیشتری آورده است. مولف در بحث از نسخ تلاوت و بقای حکم، می‏کوشد تا تأثیر برخی از نظرات اصولی شافعی در پیدایش این شکل از نسخ را نشان دهد. وی آیه رجم را که یکی از مصادیق نسخ تلاوت و بقای حکم است به تفصیل بیان کرده و در این‏باره که آیا منبع مجازات سنگ‏سار، قرآن است و یا سنت، مطالب بسیاری را به رشته تحریر درآورده است. علت آن که مولف تا به این اندازه به مسأله نسخ پرداخته، آن است که وی میان این مسأله و موضوع جمع‏آوری قرآن، رابطه تنگاتنگی قائل است؛ زیرا او معتقد است که قرآن در زمان پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم گردآوری شده و نسخ، مهم‏ترین عاملی است که باعث گردیده تا جمع‏آوری قرآن به پس از حیات پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم منتقل شود. مولف در بخش دوم کتاب جمع‏آوری قرآن، ابتدا روایات جمع‏آوری قرآن در عهد ابوبکر و عثمان را مطرح کرده، سپس آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. وی در پایان، به نقد و بررسی آرای نولدکه، شوالی، برگشتراسر، پرتسل، بل و جفری در زمینه تدوین قرآن پرداخته است؛ زیرا آنان معتقدند که قرآن پس از حیات پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم جمع‏آوری شده است. مولف در اثر مذکور تلاش کرده تا با تکیه بر مباحث فقهی، نسخ و مصاحف صحابه، تدوین قرآن را در زمان پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم اثبات کند. نقد و بررسی کتاب جمع‏آوری قرآن موضوع تحقیق حاضر را تشکیل می‏دهد. مقدمه‏ای پیش از ارائه ترجمه متن کتاب آورده شده است. در این مقدمه به معرفی اجمالی آثار خاورشناسان درباره مباحث تاریخ قرآن پرداخته شده است. پس از آن، آرای قرآن‏پژوهان غربی در مورد جمع‏آوری قرآن بیان گردیده و نظرات برتن در این‏باره مورد تحلیل و نقد قرار گرفته‏اند. در خاتمه، دیدگاه برتن مبنی بر تدوین قرآن در عصر پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم پذیرفته شده است، ولی نه براساس ادله ارائه شده از سوی وی، بلکه بر مبنای دلایل عقلی، تاریخی، روایی و قرآنی که برخی از عالمان مسلمان در این‏باره اقامه کرده‏اند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ترجمه، نقد و بررسی کتاب "jesus in the quran"

پایان نامه¬ی حاضر به ترجمه، نقد و بررسی کتاب «jesus in the qur’?n» اثر پروفسور ادوارد جفری پاریندر اختصاص دارد. گفتگویی بی طرفانه میان اندیشمندان مسلمان و مسیحی می تواند پیامدهای مثبتی را در جهت همگرایی دو دین اسلام و مسیحیت، مقابله با فرهنگ مادّی در برابر فرهنگ الهی و رسیدن به روح مشترک ادیان یعنی توحید به همراه داشته باشد. در این راستا، آشنایی با دیدگاه های متفکران مسلمان و مسیحی ضروری است. هد...

15 صفحه اول

a case study of the two translators of the holy quran: tahereh saffarzadeh and laleh bakhtiar

بطورکلی، کتاب های مقدسی همچون قران کریم را خوانندگان میتوان مطابق با پیش زمینه های مختلفی که درند درک کنند. محقق تلاش کرده نقش پیش زمینه اجتماعی-فرهنگی را روی ایدئولوژی های مترجمین زن و در نتیجه تاثیراتش را روی خواندن و ترجمه آیات قرآن کریم بررسی کند و ببیند که آیا تفاوت های واژگانی عمده ای میان این مترجمین وجود دارد یا نه. به این منظور، ترجمه 24 آیه از آیات قرآن کریم مورد بررسی مقایسه ای قرار ...

15 صفحه اول

surveying the relevance of proportions to the content of quran verses

چکیده : قرآن چشمه سار زلال هدایتی است که از سوی خداوند حکیم نازل شده تا بشر را به سر منزل کمال برساند. و در این راستا از شیوه های گوناگون بیانی خطابی و بلاغی استفاده کرده تا با فطرت زیبا طلب انسان درآمیزد و اورا مقهور خویش ساخته، به سوی کمالات سوق دهد.ازجمله جنبه های بارز اعجاز بیانی قرآن وجود فواصل در پایان آیات است که کار برد سجع و قافیه در کلام بشر شبیه آن است. برخی ازعلمای سلف تفاوت هایی ب...

15 صفحه اول

collocation errors in translations of the holy quran

the present study aims at identifying, classifying and analyzing collocation errors made by translators of the holy quran into english.findings indicated that collocationally the most acceptablt translation was done by ivring but the least appropriate one made by pickthall.

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022