حمایت از حقوق مصرف کنندگان در حقوق کیفری ایران

پایان نامه
چکیده

چکیده امروزه بحث حقوق مصرف کنندگان و حمایت از آنها بیشتر از گذشته مطرح است زیرا اگر از آنها در برابر تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات حمایت نشود حقوقشان از بین خواهد رفت. بنابراین قانون گذار ایرانی همسو با حرکت جهانی اقدام به تصویب قانونی در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان کرده است.. در این میان یکی از مواردی که در بحث حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید به آن توجه کرد، این است که باید مصرف کنندگان از حقوق اصلی خود شامل حق به دست آوردن کالاها،خدمات سالم و بی عیب، حق ایمنی برای مصرف کننده، حق برخورداری از اطلاعات کامل و انتخاب، حق برخورداری از حمایت دولت آگاهی داشته باشند تا هنگامی که تخلفاتی همچون گران فروشی، احتکار، کم فروشی، تقلب و... و جرایمی همچون تبدیل تاریخ مصرف دارو، توزیع داروهای فاسد یا با تاریخ مصرف کوتاه یا منقضی شده و تقلب در مواد خوردنی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ارتکاب می یابد بتوانند از طریق طرح شکایت حقوق از دست رفته خود را بازیابند. همچنین با شناختن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی علاوه بر اشخاص حقیقی و همچنین مشخص کردن فرد مسئول از بین تولید کنندگان شامل تولید کننده مواد اولیه، قطعه سازان، تولید کننده نهایی، وارد کنندگان، عرضه کنندگان خدمات، خرده فروشان، عمده فروشان، بازاریابان و مجازات کردن فرد خاطی و الزام او به جبران خسارت تا حدی می توان از حقوق مصرف کنندگان حمایت نمود. واژگان گلیدی: مصرف، مصرف کننده، حقوق مصرف کننده، کالا، خدمات

منابع مشابه

حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده

پژوهش حاضر جهت تبیین حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده در قوانین جزایی ایران شکل گرفته است. در راستای تبیین موضوع فوق، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که، چه نوع حمایت های کیفری در قوانین کشور از مصرف کننده، پیش بینی شده است؟ درپاسخ به چنین پرسشی، به نظر می رسد که، در مجموعه قوانین موجود در ایران، با سیاست های قیمت گذاری، کنترل قیمت ها و نیز تثبیت قیمت ها، تلاش شده است تا به حمایت از حقوق ...

15 صفحه اول

مسئولیت مدنی عرضه کننده گان کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده

چکیده: مصرف کننده زمانی می تواند از امتیازات ویژه ای که قانون گذار برای حمایت از حقوق وی پیش بینی کرده است اس تفاده کند که اشخاصی را طرف دعوا قرار دهد که قانون گذار به عنوان عرضه کننده کالا یا خدمات معرفی کرده است. عرضه کنندگاه کالا شامل تولید کنندگان، وارد کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان است . تولید کنندگان و وارد کنندگان (نسبت به کالاهای وارداتی) مسوولان اصلی حادثه هستند که خسارت ناشی...

حقوق کیفری سوء عرضه کالا در فقه امامیه، حقوق ایران و کامن لا

یکی از بحران های بزرگ جوامع بشری معضلات اقتصادی است. سوء عرضه کالا از جمله این معضلات می باشد که علاوه بر ایجاد نا امنی در بازارهای داخلی تجارت بین المللی را تحت تاثیر خود قرار می دهد و صدمات زیادی به منافع مصرف کننده وارد می سازد. اگرچه از دیر باز رعایت منافع مصرف کنندگان کم و بیش مورد توجه نظام های حقوقی قرار داشته است، لیکن در دهه های اخیر به دنبال گسترش مبادله کالا در جامعه و وابستگی شدید م...

متن کامل

بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص حقوق مصرف کننده

مصرف کننده به عنوان یک عنصر انسانی دارای نیازمندیهای متعدد از جمله غذا ُدارو ُبهداشت و... می باشدکه اغلب اوقات در مقابل اراپه دهنده کالا و خدمات تنها و بدون پشتوانه است. معمولا تولید و توزیع کنندگان کالا و خدمات دارای اتحادیه ُانجمن ُصنف و نظام به هم پیوسته پنهان و آشکار هستند که به راحتی قادر خواهند بود که شرایط خاصی را که منافع آنان را تامین می نماید بر مصرف کنندگان تحمیل کنند ُُ از این رو در ایران...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}