مدلسازی جعبه سیاه بیماری پارکینسون با بررسی خواص آشوبی آن

پایان نامه
چکیده

بیماری پارکینسون یکی از بیماری های شایع عصبی است. این بیماری از مرگ برگشت ناپذیر سلول های مغز در قسمت جسم سیاه عقده های قاعده ای ایجاد می شود. بعلاوه، ساختار فیزیولوژیک مغز بسیار پیچیده بوده و در حالت بیماری این پیچیدگی دو چندان می شود. درچنین شرایطی، وجود مدل می تواند در درک بهتر عملکرد مغز و شناخت بیماری، کمک شایانی انجام دهد. مدل بایستی بتواند در کنار این که رفتار عوارض بیماری را شبیه سازی کند، اطلاعات فیزیولوژیکی به دست آمده در مطالعات را به خوبی در بر گیرد. در این پایان نامه، یک مدل جعبه سیاه بر پایه اطلاعات به دست آمده در مورد عقده های قاعده ای و بیماری پارکینسون ارائه شده است تا مبنایی برای مطالعه بیماری مفروض قرار گیرد. پاسخ مدل در این پروژه، عوارض بیماری و بازه های قدم نهادن می باشد. از طرف دیگر، مطالعات مختلفی رفتار آشوبی را در بازه های قدم نهادن بررسی کرده اند که حکایت از آشوبی بودن آن دارد. بنابراین، مدل باید توانایی شبیه سازی رفتار آشوبی را داشته باشد. چنین مدلی با دید آشوب و به صورت جعبه سیاه برای بیماری پارکینسون تا کنون ارایه نشده است. به همین دلیل روش جدیدی برای این مساله خاص، ارایه شده است. با استفاده از این مدل، پارامتری برای تشخیص بین حالت بیماری و صحت بدست آمده که میتواند پزشکان را در فهم بهتر رفتار این بیماری، یاری دهد. با ارایه این مدل پیشنهاد شده است که بیماران پارکینسونی را به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد. این مدل میتواند برای کاربردهای مهمی مانند تشخیص زود هنگام بیماری و پیش بینی درمانهای جدید امکان پذیر برای از بین بردن علائم این بیماری، مورد استفاده قرار گیرد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی و تحلیل الگوریتم های رمز مبتنی بر نگاشت های آشوبی

در این پایان نامه الگوریتم های رمز مبتنی بر نگاشت های آشوبی به سه دسته ی رمز های قالبی، رمزهای دنباله ای و رمزهای تک کاراکتری تقسیم شده اند. در ابتدا مختصری به معرفی و بررسی چند الگوریتم رمز دنباله ای و تک کاراکتری خواهیم پرداخت ولی عمده ی بحث بر روی الگوریتم های رمز قالبی خواهد بود. از آن جا که در بحث رمزهای قالبی با دو مقوله الف) جعبه های جانشینی آشوبی، ب) الگوریتم های رمز آشوبی مواجه هستیم ا...

15 صفحه اول

اثر حفاظتی اسید کلروژنیک در مدل تجربی بیماری پارکینسون القا شده توسط 6-هیدروکسی دوپامین

: بیماری پارکینسون دومین بیماری شایع نورودژنراتیو است که 1% از جمعیت بالای 55 سال به آن مبتلا هستند. مهم ترین اختلال در این بیماری از بین رفتن نورون های دوپامینرژیکی در قسمت متراکم جسم سیاه مغز میانی است. با توجه به خاصیت آنتی اکسیدانی و محافظت کننده ی عصبی کلروژنیک اسید، که نوعی پلی فنول است، و در اکثر میوه ها و گیاهان خصوصا به میزان زیاد در قهوه سبز موجود است، هدف از این مطالعه بررسی اثرحفاظت...

بررسی اثر سیموواستاتین در جلو گیری از تغییرات بافتی مرتبط با جسم سیاه مغز میانی و تغییرات رفتاری در مدل تجربی بیماری پارکینسون

بیماری پارکینسون بعد از آلزایمر ، شایع ترین بیماری دژنراسیون به حساب می آید.بیماری پارکینسون برای اولین بار توسط دانشمند بریتانیایی دکتر جیمز پارکینسون در سال ???? میلادی توصیف شد. هنوز اتیولوژی این بیماری شناسایی نشده است ولی از نظر پاتولوژی این اختلال هنگامی رخ می دهد که نواحی خاصی از مغز توانایی خود را در تولید دوپامین از دست می دهند در سال1960 نشان داده شده که بیماری پارکینسون ناشی از آسیب ...

بررسی اثر عصاره آبی برگ شاه توت بر درمان پارکینسون در موش صحرایی نر

بیماری پارکینسون یک اختلال تخریب کننده نورونی پیشرونده است. در این بیماری فعالیت نورون های دوپامینرژیک جسم سیاه و میزان دوپامین جسم مخطط کاهش می یابد. شواهد زیادی در تاثیر استرس اکسیداتیو به عنوان عامل پاتوژن پیشرفت بیماری پارکینسون وجود دارد. آنژیوتانسین ii اکسیدازهای وابسته به nadph را فعال می کند و سوپراکسیدازها را تولید می کند. مهارکنندگان سیستم رنین- آنژیوتانسین (مهارکنندگان گیرنده آنژیوتا...

15 صفحه اول

اثر محافظت عصبی گرلین بر روی اجسام سیاه در مدل پارکینسونی القاءشده با MPTP

سابقه وهدف:بیماری پارکینسون یک اختلال پیشرونده حرکتی درسیستم عصبی مرکزی است .این بیماری باعث ازدست دادن نورون های دوپامینرژیک مسیر نیگرواستریاتال که در مغز میانی از ناحیه توده سیاه به جسم مخطط می رود، همراه است.گرلین به عنوان یک محافظت کننده ی نورونی در بیماری پارکینسون نقش ایفا می کند. هدف از این مطالعه بررسی اثر محافظتی عصبی گرلین بر روی اجسام سیاه در مدل پارکینسونی القاء شده با MPTP می باشد....

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}