بازتاب هنر در مطبوعات (تحلیل محتوای مقایسه ای مطالب هنری روزنامه بانی فیلم، اعتماد و کیهان)

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی
  • نویسنده اکرم امینی
  • استاد راهنما حسین افخمی علی اصغر کیا
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

این مطالعه با هدف بررسی میزان و نیز چگونگی بازتاب مطالب و اخبار هنری در دو روزنامه به عنوان نمایندگانی از روزنامه های دو جناح عمده سیاسی کشور انجام شد و علاوه بر این یکی از معدود روزنامه های هنری کشور را نیز تحلیل محتوا و وضعیت انعکاس هنر در آن را نیز بررسی کرده است. همچنین مقایسه وضعیت هنر در این روزنامه اختصاصی هنر با دو روزنامه های سیاسی مذکور هدف دیگر این پژوهش دانشگاهی است که در راستای رسیدن به آن تلاش شده است. داده های این تحقیق از روزنامه های "اعتماد" (نماینده اصلاح طلبان)، "کیهان" (نماینده اصولگراها) و "بانی فیلم" (نماینده روزنامه های هنری کشور) سال 1387 انتخاب و کدگذاری شده و پس از انجام آزمون های آماری توسط نرم افزار spss یافته های به دست آمده توسط محقق تحلیل و نتایج ارائه شده است. علت انتخاب سال 1387 به عنوان سال آماری، عدم وجود اتفاق عمده سیاسی نظیر انتخابات است، زیرا این رویداد روند کلی انتشار روزنامه ها را تحت تأثیر قرار می دهد. اینکه آیا تیترهای اخبار و مطالب هنری روزنامه ها، اعم از سیاسی یا هنری، بیش از هر چیز به ارزش خبری شهرت توجه دارند یا خیر یکی از سوالات اصلی تحقیق را تشکیل می دهد. همچنین بررسی اینکه بخش هنری روزنامه های کشور بیش از هر چیز اخبار و مطالب چه حوزه ای از هنر را برجسته می کنند، محتوای یکی دیگر از سوالات اصلی تحقیق را تشکیل می دهد. گفتنی است این تحقیق در راستای رسیدن به اهداف خود چهار سوال اصلی و بیست و چهار سوال جزئی را شامل می شود و محقق نظریه برجسته سازی را به عنوان چارچوب مفهومی تحقیق انتخاب کرده است. از جمله نتایج مهم به دست آمده در این تحقیق می توان به این موضوع اشاره کرد که با توجه به بررسی نمایندگان روزنامه های سیاسی و هنری کشور در این تحقیق می توان مدعی شد که روزنامه های سیاسی در مقایسه با روزنامه های هنری، اخبار و مطالب هنری با محتواهای متنوع تری را به مخاطبان عرضه می کنند در حالی که روزنامه های هنری نه تنها بیش از هر چیز به سینما و تلویزیون می پردازند بلکه از هنرهایی همچون صنایع دستی، خوشنویسی و حتی نقاشی به شدت غفلت می ورزند. همچنین علیرغم تصور همگان، مهم ترین عامل برجسته سازی در اخبار و مطالب هنری روزنامه های کشور شهرت نیست؛ بلکه عنصر خبرساز دربرگیری هم در روزنامه های سیاسی و هم در روزنامه های هنری همچنان مهم ترین عامل خبر و مطلب ساز در بحث هنر است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه های کیهان، اطلاعات، اعتماد و اعتماد ملی در سال 1386 - ۱۳۸۵

این مقاله با بررسی تطبیقی مطالب اعتیاد محور چهار روزنامه کیهان، اطلاعات، اعتماد و اعتماد ملی در سال 1386-1385، عملکرد مطبوعات را در مبارزه با اعتیاد و کنترل این بحران به محک آزمون گذارده است. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظریه برجسته سازی و دیدگاه دروازه بانی استوار است و روزنامه های مورد بررسی از نظر متغیرهای سبک مطلب، موضوع اصلی مطلب، ماهیت مطلب، نوع ماده مخدر غیرمجاز ذکر شده در تیتر و لید، خبر...

متن کامل

بازتاب افغانستان در مطبوعات ایران: تحلیل محتوای روزنامه های اطلاعات? کیهان و جمهوری اسلامی (1388-1358)

چکیده تمام نما: بررسی نحوه «بازتاب اخبار افغانستان در مطبوعات ایران» در چارچوب «نظریه برجسته سازی رسانه ها» و با تاکید بر برجسته سازی اخبار در مطبوعات انجام شده است. برخی از نتایج پژوهش به اختصار چنین است: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین روزنامه ها از نظر «میزان مطالب» تفاوت معنی داری وجود ندارد. خبر، اصلی ترین ژانر است و انواع آن به ترتیب شامل خبرتکمیلی، خبرکوتاه، خبر تلفیقی و خلاصه خبر ا...

15 صفحه اول

نقش مطبوعات در توسعه دموکراسی در ایران (تحلیل محتوای روزنامه های کیهان و اعتماد)

اهمیت تحقیق در خصوص مطبوعات و بررسی نقش آن ها در توسعه و شکوفایی جامعه هنگامی آشکارتر می شود که این نکته را مدنظر داشته باشیم که به خاطر پیچیدگی و گستردگی جوامع،رابطه متقابل دولت و مردم به شکل چهره به چهره و مستقیم همچون گذشته امکان پذیر نیست.بنابراین مطبوعات در حکم واسطه ای هستند که دولت و مردم را از تصمیمات یکدیگر مطلع می سازد.در واقع دولت و مردم نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف متقابلی دارندکه آ...

مقایسه مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه های کیهان، اطلاعات، اعتماد و اعتماد ملی در سال ۱۳۸۶ - ۱۳۸۵

این مقاله با بررسی تطبیقی مطالب اعتیاد محور چهار روزنامه کیهان، اطلاعات، اعتماد و اعتماد ملی در سال 1386-1385، عملکرد مطبوعات را در مبارزه با اعتیاد و کنترل این بحران به محک آزمون گذارده است. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظریه برجسته سازی و دیدگاه دروازه بانی استوار است و روزنامه های مورد بررسی از نظر متغیرهای سبک مطلب، موضوع اصلی مطلب، ماهیت مطلب، نوع ماده مخدر غیرمجاز ذکر شده در تیتر و لید، خبر...

متن کامل

بررسی ساختار و محتوای اخبار و مطالب اعتیادمحور روزنامه‌های کیهان، اطلاعات، اعتماد و اعتماد ملی در سال 1386- 1385

Objectives: This article considers the structure and content of four newspapers (Keyhan, Ettelaat, Etemad and Etemad melli) on related to addiction during year 1385-1386. The theoretical bases of this article have been based on Agenda Setting theory and Gatekeeping approach. Methods: The method of research has been content analyziz and the variables reviewed in this study are including: the st...

متن کامل

بررسی تطبیقی مطالب انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روزنامه کیهان و اعتماد

رسانه ها در زندگی و جامعه مدرن کنونی نقش و جایگاه بی بدیلی به خود اختصاص داده اند، تا جایی که شاید به جرأت می توان گفت تصور جامعه معاصر بدون رسانه های گوناگون کنونی، بسیار دشوار به نظر می رسد. از آنجایی که انتخابات مظهر انگیزه مردم در تعیین سرنوشت سرزمین خود و سنجشی برای میزان فعالیت مردم در سیاست های ملی است، رسانه ها می توانند در رونق بخشیدن به انتخابات، شورآفرینی و حضور گسترده مردم در انتخاب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023