بررسی تطبیقی ویژگی های فنی و هنری آثار چوبی مجموعه بنای امامزاده اسماعیل اصفهان

پایان نامه
چکیده

امامزاده اسماعیل اصفهان یکی از مجموعه بناهایی است که ساخت آن از اوایل اسلام آغاز، در هر دوره تاریخی قسمت هایی به آن اضافه شده و مرمت آن تا به حال ادامه داشته است. بخش قابل توجهی از این مجموعه دارای آثار تاریخی و هنری ارزشمندی ازجمله آثار چوبی نظیر؛ روزن، در، صندوق، ضریح، پاساد و سقف است. مطالعه و بررسی های انجام شده در خصوص این بنا، هنرهای سنتی به کاررفته در آن و نیز یکی از آثار چوبی امامزاده متعلق به دوره مظفری در دایره المعارف های معتبر، گویای اهمیّت مجموعه امامزاده و هنرهای چوبی موجود در آن است. بررسی ویژگی های فنی و هنری آثار چوبی موجود در بنا، شیوه های اجرایی و ساختار کلی طرح، مشخصه ها و سبک دوره تاریخی مربوط به هر اثر چوبی را نشان می دهد. همچنین با توجه به مطالعات تطبیقی آثار چوبی با یکدیگر، با هنرهای سنتی موجود در بنا و نیز برخی نمونه های چوبی مشابه و معاصر با آن ها، آثار چوبی مجموعه مربوط به چهار دوره تاریخی – از دوره آل مظفر تا قاجار- هستند. از آن جا که گسترش و تکامل مجموعه به شکل حاضر مربوط به دوره صفوی است، آثار چوبی این دوره در امامزاده بیشتر از سایر دوره ها به چشم می خورد. پس از دوره صفوی، بیشترین آثار به جای مانده شامل؛ دو درگنجه، یک میان در و یک صندوق مربوط به دوره تیموری است. روش کلی تحقیق توصیفی- تحلیلی – مقایسه ای است. کلید واژه: اصفهان، بنای امامزاده اسماعیل، آثار چوبی، ویژگی های فنی و هنری.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه و بررسی بنای تاریخی امامزاده عقیل (یاسوکند بیجار)

استان کردستان از مناطقی است که در طی سده‌های نخستین اسلامی اطلاعات اندکی از آن در دست داریم و به تبع در خصوص معماری و بناهای تاریخی و نادر این دوره نیز شناخت کافی وجود ندارد. در چنین وضعیتی بنای تاریخی امامزاده عقیل می‌تواند اطلاعات ذی­قیمتی فراهم آورد. این بنا در میان محوطه باستانی بزرگی از دوره سلجوقی و ایلخانی قرار گرفته و با توجه به سبک‌شناسی معماری و داده‌های باستان‌شناسی، از ساخته‌های ارز...

متن کامل

مطالعه و بررسی بنای تاریخی امامزاده عقیل (یاسوکند بیجار)

استان کردستان از مناطقی است که در طی سده های نخستین اسلامی اطلاعات اندکی از آن در دست داریم و به تبع در خصوص معماری و بناهای تاریخی و نادر این دوره نیز شناخت کافی وجود ندارد. در چنین وضعیتی بنای تاریخی امامزاده عقیل می تواند اطلاعات ذی­قیمتی فراهم آورد. این بنا در میان محوطه باستانی بزرگی از دوره سلجوقی و ایلخانی قرار گرفته و با توجه به سبک شناسی معماری و داده های باستان شناسی، از ساخته های ارز...

متن کامل

بررسی ویژگی های فنی و هنری آثار مینایی قاجار موجود در خزانه ملی جواهرات

هنر میناکاری برای تزیین آثار فلزی از گذشته دور در ایران زمین مورد توجه بوده است. دوره قاجار در زمینه میناکاری یکی از درخشان ترین ادوار بوده و آثار ارزنده ای را در کارنامه خود دارد. گنجینه آثار مینایی خزانه جواهرات ملی ایران بستر مناسبی برای مطالعه آثار مینایی است. این مجموعه بخش عظیمی از فرهنگ وهنر و طرز تفکر شاهان قاجار را می نماید . بررسی آثار مینایی قاجاری و مقایسه آنها از نظر فنی و هنری موج...

بررسی کارکرد گفت‌وگو در آثار اسماعیل فصیح

چکیده: گفت وگو، به عنوان یکی از عناصر اساسی داستان نقش مهمّی در ایجاد ارتباط میان اشخاص داستانی، افشـای درون شخصیّـت­ها، گسترش طرح و عمل داستانی ایفا می­کند. زمانی که وقایع با این شیوه روایـت می­شوند، داستان حالت نمایشی به خود می­گیرد و خواننده به صورت مستقیم با صحنه­هایی روبه­رو می­شود که نمودی طبیعی و زنده دارند. اسماعیل فصیح، داستان­نویس معاصر ایران، به عنوان یکی از پرکارترین نویسندگان معاصر...

متن کامل

بررسی ویژگی های هنری آثار قواره بری در کاخ های قاجاری تهران به منظور طراحی و ساخت وسایل روشنایی چوبی

اگر چه شروع انحطاط شیوه ی اصفهانی در معماری ایران را از دوران محمد شاه قاجار دانسته اند؛ اما این سستی و افول، بیش تر و از دوره ی افشار و زند آغاز شده بود. در این مرحله کیفیت رنگ ها، غنا و شفافیت کاشی ها رنگ می بازد و مصالح به کار رفته در بنا و شیوه ی ساخت و ارائه تزئینات افت قابل توجهی را نشان می دهد، با این وجود تجمل گرایی باعث شده است که در این دوره به تزئینات توجه فراوانی شود. از جمله هنرهای...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023