ارائه الگوریتمی جهت استخراج مساحت شکاف کام در تصاویر cbct به منظور تعیین حجم شکاف کام

پایان نامه
چکیده

شکاف کام همراه با شکاف لب مجموعا ناهنجاری های اصلی صورت را تشکیل می دهد. شکاف کام به علّت نچسبیدن طاقچه های کامی به یکدیگر ایجاد می شود. در این بیماران برای پرکردن این شکاف از پودر استخوان مصنوعی و یا از استخوان ران بیمار استفاده می کنند. به همین دلیل اندازه گیری دقیق مساحت شکاف کام قبل از انجام عمل جراحی به منطور تعیین حجم شکاف در این بیماران ضروری به نظر می رسد. استفاده از تصاویر cbct تاثیر بسزائی در تشخیص صحیح و پیگیری روند بهبود بیمار دارد. همچنین استفاده از روش های مبتنی بر پردازش کامپیوتری می تواند کمک بسزایی در تسریع و افزایش دقّت درمان بیمار داشته باشد. هدف اصلی در این پروژه ناحیه بندی شکاف کام در تصاویر cbct می باشد. از آن جائی که تصاویر ثبت شده توسط سیستم های تصویربرداری cbct یکنواخت نبوده و دارای نویز می-باشند، ناحیه بندی تصویر مشکل خواهد بود. برای رفع این مشکل و همچنین برای حذف ناحیه هائی که به اشتباه ناحیه بندی شده اند در این پروژه از فیلتر ریخت شناسی استفاده کرده-ایم. در این پروژه برای ناحیه بندی تصاویر از الگوریتم ناحیه بندی mpfcm استفاده کرده ایم. پس از ناحیه بندی تصاویر، با استفاده از الگوریتم نشاندن منحنی، ناحیه مربوط به شکاف کام را از سایر قسمت های تصویر جدا کرده ایم. حال می توان با استفاده از مساحت های بدست آمده در اسلایدهای مختلف یک تصویر ثبت شده حجم شکاف کام را بدست آورد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

درمان شکاف لب و کام

شکاف لب و کام یکی از انواع ناهنجاریهای حفره دهان می باشد که طبق بررسی های به عمل آمده، میزان شیوع آن در ایران 697/1 گزارش شده است. عللی که برای این ناهنجاری در نظر گرتفه می شوند، شامل علل ارثی و غیرارثی (نظیر سن والدین، نژاد، عوامل عفونی، عوامل شیمیایی و غیره) می باشند. هر چند، تعیین علت دقیق ناهنجاری در بیشتر موارد غیر ممکن است. شکاف ها می توانند بصورت شکاف لب - شکاف کام و یا تواما باشند. شکاف...

15 صفحه اول

بررسی ارتباط بین فراوانی خطاهای تولید جبرانی با نوع شکاف و سن جراحی اولیه‌ی کام در کودکان 3 تا 7 سال دچار شکاف کام شهر اصفهان

مقدمه و اهداف برخلاف تاریخچه ی نسبتاً طولانی جراحی کام، توافق کمی در خصوص بهترین زمان و تکنیک جراحی وجود دارد وتناقضاتی درباره تأثیر زمان جراحی روی گفتار مطرح است. ترمیم کام اغلب با عنوان زودهنگام یا دیرهنگام و بدون ارائه ی تعریفی واضح توصیف میشوند و هنوز هیچ پروتکل استانداردی وجود ندارد که زمان ایده آل برای ترمیم شکاف کام را برای دستیابی به گفتار بهینه و پرهیز از رشد غیر عادی فک فوقانی بعد از ت...

متن کامل

شیوع شکاف لب و کام در قزوین و اتیولوژی آن در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی

زمینه: شکاف لب و کام 30-12% ناهنجاری های مادرزادی را شامل می شود و از عوارض آن عفونت گوش میانی، سنگینی شنوایی، مشکلات تغذیه، تکلم و عدم اکلوژن صحیح و مشکلات اجتماعی است. هدف: مطالعه به منظور بررسی شیوع و اتیولوژی شکاف لب و کام در قزوین انجام شد. مواد و روش ها: جهت بررسی شیوع ناهنجاری، طی سال 1376 و در فاصله زمانی 9 ماه پرونده تمام متولدین مبتلا در بایگانی بیمارستان های دهخدا، پاستور و کوثر بررس...

متن کامل

شناسایی گفتار پرخیشومی در کودکان دارای شکاف کام

پرخیشومی از رایج­ترین اختلالات در کودکان دارای شکاف کام است. عموماً برای کاهش این نقیصه نیاز به جراحی است و بنابراین ارزیابی خیشومی بودن برای بررسی تأثیر جراحی و همچنین طراحی جلسات گفتار درمانی- که بعد از عمل­های جراحی نیاز است- حیاتی است. استفاده از مدل­های تمام قطب مانند arبرای مدل سازی سیستم لوله صوتی افراد سالم رایج و معتبر هستند؛ اما وجود کانال ارتباطی بین حفره دماغی و دهانی افراد دارای شکا...

متن کامل

شناسایی گفتار پرخیشومی در کودکان دارای شکاف کام

پرخیشومی از رایج‌ترین اختلالات در کودکان دارای شکاف کام است. عموماً برای کاهش این نقیصه نیاز به جراحی است و بنابراین ارزیابی خیشومی بودن برای بررسی تأثیر جراحی و همچنین طراحی جلسات گفتار درمانی- که بعد از عمل‌های جراحی نیاز است- حیاتی است. استفاده از مدل‌های تمام قطب مانند ARبرای مدل‌سازی سیستم لوله صوتی افراد سالم رایج ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}