× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

a case study of the two translators of the holy quran: tahereh saffarzadeh and laleh bakhtiar

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

دانشجو : فریبا اسحقی

استاد راهنما : سالار منافی اناری فرزانه فرحزاد

سال انتشار:1389

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : تحلیل انتقادی گفتمان- خواندن- ایدیولوژی- نقد ترجمه-

چکیده

بطورکلی، کتاب های مقدسی همچون قران کریم را خوانندگان میتوان مطابق با پیش زمینه های مختلفی که درند درک کنند. محقق تلاش کرده نقش پیش زمینه اجتماعی-فرهنگی را روی ایدئولوژی های مترجمین زن و در نتیجه تاثیراتش را روی خواندن و ترجمه آیات قرآن کریم بررسی کند و ببیند که آیا تفاوت های واژگانی عمده ای میان این مترجمین وجود دارد یا نه. به این منظور، ترجمه 24 آیه از آیات قرآن کریم مورد بررسی مقایسه ای قرار گرفت . نتایج تحقیق حاکی از اینست که تفاوت های واژگانی عمده ای میان ترجمه های این دو مترجم زن وجود دارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

regarding the fact that many of the verses in the holy quran have been expressed in the form of condensation, the transfer of its very sense is an important issue in translations. this paper examines two old (sourabadi and meybodi) and six contemporary (ayati, elahi qomshei, ansari, saffarzadeh, fouladvand & makarem shirazi) persian translations of the holy quran and assesses the way in which t...

as the most significant religious resource for muslims, quran has always attracted the attention of many muslim and non-muslim scholars. so far many translators, with various intentions, have translated this holy book. a group of these translators pretended to be muslims, while in fact they were strong enemies of islam, and their real intention was to change the realities of this holy book and ...

This research study aimed to show what strategies the translators used in their translations ofDivorce Surah of the Holy Quran. The model adopted by the researcher is based on Vinay andDarbelnet’s (1958) and Munday’s (2008) concept of cohesion. To this end, two Persian translationsby Elahi Ghomshei (2015) and Foladvand (2014) and two English translations by A. J. Arberry(2007) and Yusuf Ali (19...

the copulative word “kâna” has been used 1450 times in the holy quran with its derivatives in different structures. the translators of the holy quran, therefore, must know the meaning of the verb in line with the context in which it is used so that they may translate the verb “kâna” as close as possible to the quranic text. mostly the verb has been used in conditional and relative clauses and i...

throughout history several translators with different motives and styles have tried to translate the holy koran. the study of their goals and styles/ their strong and weak points can be a way to present improved translations of the holy koran in the future. focusing on the hamd sura, this article studies three well-known german translators of koran (salomon schweigger, david friedrich megerlin,...