پیش بینی مرگ ناگهانی قلبی از روی سیگنال ecg و hrv با استفاده از پردازش های زمان - فرکانس

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده فنی و مهندسی
  • نویسنده الیاس ابراهیم زاده
  • استاد راهنما محمد پویان
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

مرگ ناگهانی قلبی (scd) همه ساله جان میلیونها انسان را میگیرد . با استفاده از تجهیزات پزشکی از قبیل دیفیبریلاتور می توان تعداد این نوع مرگها را کاهش داد ، با این وجود راههای مناسبی برای پیش بینی مرگ ناگهانی قلبی که پزشکان بتوانند از طریق آن تصمیمات مناسبی را برای بیماران در معرض خطر بگیرند ، وجود ندارد . در این پروژه با استفاده از پردازش سیگنال الکتروکاردیوگرام مرگ ناگهانی قلبی پیش بینی شده است. برای این کار بعد از استخراج سیگنال hrv از سیگنال ecg به استخراج ویژگی های خطی ، زمان –فرکانس و غیر خطی پرداخته شده است . در مرحله بعد با اعمال pca به بردار ویژگی ترکیبی ،ابعاد ویژگی کاهش یافته و در نهایت از طریق شبکه عصبی mlp و knn افراد سالم و افرادریسک پذیر ، دسته بندی می شوند . به منظور ارزیابی توانمندی هر یک از روشهای تحلیلی در تفکیک افراد ، آنهارا بصورت مجزا و ترکیبی با هم مقایسه کرده ایم .نتایج بدست آمده نشان می دهند که در سیگنال hrv مربوط به افرادریسک پذیردر نزدیکی وقوع scd ویژگی هائی وجود دارد که آنها را کاملا از افراد سالم متمایز می کند . روش بردار ترکیبی از توانایی به مراتب بیشتری جهت آشکار کردن این اختلاف برخوردارست . از طرفی نشان داده ایم که از 4 دقیقه قبل از رخ دادن مرگ قلبی ، این افزایش احتمال خطر کاملا مشهود است . بطوری که هرچه به وقوع حادثه نزدیکترمی شویم ، احتمال وقوع نیز افزایش می یابد و این زمانی کافی جهت اتخاذ راهکارهایی جهت جلوگیری از این واقعه توسط پزشک یا مراکز در مانی می باشد . روش های ارائه شده با استفاده از داده های موجود در پایگاه داده mit-bih مورد ارزیابی قرار گرفته است .

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بینی مرگ ناگهانی قلبی (SCD) با استفاده از تحلیل های زمان – فرکانس و آنالیز غیر خطی سیگنال الکتروکاردیوگرام

مرگ ناگهانی قلبی (SCD) همه ساله جان میلیون‌ها انسان را می‌گیرد . با استفاده از تجهیزات پزشکی از قبیل دیفیبریلاتور می توان تعداد این نوع مرگ‌ها را کاهش داد، با وجود این راه‌های مناسبی برای پیش بینی مرگ ناگهانی قلبی که پزشکان بتوانند از طریق آن تصمیمات مناسبی را برای بیماران در معرض خطر بگیرند، وجود ندارد. در این مقاله با استفاده از پردازش سیگنال الکتروکاردیوگرام مرگ ناگهانی قلبی پیش بینی شده است...

متن کامل

پیش بینی فیبریلاسیون بطنی با استفاده از آنالیز پیچیدگی موج t از سیگنال ecg

فیبریلاسیون بطنی (vf) علت عمده ی وقوع مرگ ناگهانی قلبی است و از آنجا که این آریتمی مهم ترین ناهماهنگی در ریتم قلب است و خطر مرگ را به دنبال دارد، پیش بینی آن از نظر کلینیکی بسیار حائز اهمیت است. یک پیش گویی کننده ی قابل اطمینان vf که قابلیت پیاده سازی در دفیبریلاتورهای کاشتنی قلبی کاشتنی را داشته باشد، می تواند با انجام درمان های پیش از موعد از وقوع vf جلوگیری کند. هدف از این مطالعه، بررسی امکا...

متن کامل

پیش بینی حملات فیبریلاسیون دهلیزی با استفاده از پردازش سیگنال ecg و ویژگی های hrv

در این رساله، الگوریتمی برای پیش بینی شروع و پایان حملات فیبریلاسیون دهلیزی(paf) با استفاده از پردازش سیگنال ecg ارائه کرده ایم. به منظور پیش بینی شروع حملات paf از ویژگی های مختلف سیگنال تغییرات نرخ ضربان قلب (hrv) استفاده کرده ایم که این ویژگی ها شامل ویژگی های طیف توان، ویژگی طیفی مراتب بالاتر و ویژگی های غیر خطی می شود. هرکدام از این ویژگی ها می توانند بخشی از رفتار سیگنال hrv را قبل از وقو...

15 صفحه اول

ارائه یک روش نوین به منظور پیش بینی مرگ ناگهانی قلبی (scd) با استفاده از روش انتخاب ویژگی و طبقه بندی کننده تجمیع خبرگان

مرگ ناگهانی قلبی (scd) نتیجه تخریب شدید عملکرد قلبی است که سبب ازبین رفتن سیستم قلبی در افراد می شود. وقتی این اتفاق رخ می­دهد، خون دیگر نمی­تواند برای مدتی به قسمت های مختلف بدن پمپ شود. این واقعه به قدری جدی است که می­تواند در عرض چند دقیقه، بیمار را از زندگی محروم سازد. درصورت علم به وقوع این حادثه می­توان ازطریق تجهیزاتی همچون دفیبریلاتور و استفاده از دیگر راهکارهای درمانی تعداد این نوع مرگ...

متن کامل

تشخیص موج p در سیگنال ecg افراد نرمال و غیرنرمال برمبنای مدل بیزین

بیماری های قلبی- عروقی شایع ترین علت مرگ ومیر در جهان به شمار می روند. این بیماری ها که انواع مختلفی دارند، از مدت ها پیش به صورت تدریجی آغاز شده و باعث تغییراتی جزئی در سیستم قلبی- عروقی بیمار می شوند، از این رو مانیتور کردن منظم سیگنال ecg بیمار، در تشخیص زودهنگام نارسایی های قلبی و جلوگیری از پیشرفت سریع آن ها بسیار موثر است. مهم ترین مشخصه سیگنال ecg، شکل موج های آن است که هر یک، اطلاعات مر...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}