بهبود مدل سلسله مراتبی بازشناسی اشیا مبتنی بر یافته های بیولوژیکی دستگاه بینایی

پایان نامه
چکیده

انسان به سرعت و به طور موثر می تواند اشیا متفاوت را در صحنه های طبیعی و پیچیده شناسایی کند. این توانایی برجسته الهام بخش بسیاری از مدل های محاسباتی شناسایی اشیا بوده است. بسیاری از این مدل ها سعی به تقلید رفتار این دستگاه تحسین برانگیز دارند. دستگاه بینایی انسان اشیا را در یک سلسله مراتب از چندین مرحله پردازش شناسایی می کند. در طول این مراحل مجموعه ای از ویژگی ها با پیچیدگی فزاینده ای توسط بخش های مختلف دستگاه بینایی استخراج می گردد. ویژگی های ساده تر و ابتدایی مانند میله ها و لبه ها در سطوح اولیه مسیر بینایی پردازش شده و همچنان که در این مسیر بالا می رویم ویژگی های پیچیده تر مورد توجه و پردازش قرار می گیرند. این که چه ویژگی هایی از شی انتخاب می گردند و مورد پردازش قرار می گیرند همیشه مسئله ی مهمی در پردازش اشیا توسط قشر بینایی بوده است. برای پرداختن به این مساله، ما یک مدل سلسله مراتبی، که با یافته های بیولوژیکی سازگار است را گسترش داده و سپس آنرا در آزمایش های متفاوت شناسایی اشیا مورد ارزیابی قرار دادیم. در این مدل، مجموعه ای از بخش های شی، که با نام تکه های تصویر شناخته می شوند، در مراحل میانی استخراج می گردند. این تکه های تصویر برای آموزش در این مدل استفاده می شود و نقش مهمی در شناسایی شی ایفا می کنند. این تکه های تصویر بدون هدف و کورکورانه از مواضع مختلف از یک تصویر انتخاب شده که این موضوع می تواند منجر به استخراج تکه های غیر تبعیض آمیز گردد که در نهایت ممکن است عملکرد مدل را کاهش دهد. در روش پیشنهادی، از الگوریتم تکاملی برای انتخاب مجموعه ای از تکه های تصویر با اطلاعات مفید برای شناسایی اشیا گوناگون استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که این تکه ها حاوی اطلاعات بیشتر و مفیدتری نسبت به تکه های معمول که به روش کورکورانه و تصادفی انتخاب می شوند هستند. همچنین نشان داده خواهد شد که قدرت مدل ارایه شده بر روی طیف وسیعی از تصاویر از پایگاه داده های مختلف قابل توجه بوده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که ویژگی های انتخاب شده به طور کلی بخش های خاصی از تصاویر هدف هستند. این ویژگی های انتخاب شده که بخش هایی از اشیا هدف را ارایه می دهند مجموعه-ای کارآمد برای تشخیص اشیا می باشند. کلمات کلیدی: مدل بازشناسی اشیا، قشر بینایی، مدل سلسله مراتبی، الگوریتم های تکاملی، انتخاب ویژگی.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

گزینش ویژگی‌های بهینه در مدل بیولوژیکی بازشناسی اشیا با حداکثرکردن اطلاعات متقابل

عملکرد سیستم بینایی انسان در بازشناسی اشیای مختلف، از عملکرد بهترین سیستم­های بینایی ماشین بهتر است. به همین دلیل محققان حوزه­ی بینایی ماشین و علوم اعصاب همواره به دنبال مدل­کردن عملکرد سیستم بینایی انسان جهت استفاده در سیستم­های بینایی ماشین هستند. یکی­از قوی­ترین مدل­های محاسباتی که در این زمینه توسعه یافته مدل HMAX است. این مدل، برپایه­ی عملکرد سلول­های مغز انسان در گذرگاه بطنی قشر بینایی طر...

متن کامل

مدل محاسباتی بازشناسی اشیا مبتنی بر زمان با الهام از سامانه‌ی بینایی انسان

یکی از اصلی‌ترین توانایی‌های شناختی انسان‌ و جانوران بازشناسی اشیا است. سامانه بینایی انسان به عنوان سامانه‌ای سریع و دقیق می‌تواند منبع الهام برای ارائه مدل‌های محاسباتی بازشناسی اشیا باشد. پژوهش‌های پیشین که به بررسی رفتار سامانه‌ی بینایی انسان در بازشناسی اشیا پرداخته‌اند، بر پردازش طی گام‌های زمانی در این سامانه تاکید کرده‌اند، در حالی که در مدل‌های محاسباتی موجود برای بازشناسی اشیا ، چنین ...

متن کامل

استخراج ویژگی‌ها جهت بازشناسی اشیا با الهام از بینایی انسان

در این مقاله سعی شده است تا با الگو برداری از سامانه‌ی بینایی انسان، یک روش مقاوم و تکرارپذیر برای بازشناسی اشیا ارائه شود. یکی از معروف­ترین مدل­های ارائه شده مبتنی بر بینایی انسان، مدل HMAX می­باشد که عمل‌کرد مناسبی در بازشناسی اشیا از خود نشان داده است. اما تفاوت­هایی نیز بین این مدل و بینایی انسان وجود دارد، به طوری که رویه‌ی مغز به طور کامل مدل نشده است. از جمله نواقص این مدل می­توان به تک...

متن کامل

بازشناسی اشیاء مبتنی بر سیستم بینائی انسان

در دنیای واقعی، بهترین مدل برای ایجاد یک سیستم بینائی قدرتمند، سیستم بینائی انسان می باشد. بدون شک این سیستم قابلیت بسیار بالائی در شناسائی، دسته بندی و تشخیص هویت اشیاء واقع شده در شرایط مختلف همانند زوایای دید مختلف، شدت روشنائی های متفاوت و نیز در صحنه های ترکیبی را دارد. در این بررسی، نمونه ای از سیستم های بازشناسی اشیاء، به صورت سلسله مراتبی و پیش رو بررسی می شود که در مقایسه با انسان از ع...

15 صفحه اول

بررسی حافظه پویا از اشیا در حال تغییر

هر شی بسته به موقعیت اش نسبت به مشاهده کننده، آرایش منابع نوری و حضور اشیا دیگر می تواند بیشمار تصویر در شبکیه ایجاد کند. با وجود این تغییرات بسیار گسترده، مغز ما می تواند هزاران دسته شی متفاوت را به سرعت و بدون زحمت تشخیص دهد. به علاوه با وجود اینکه محیط اطراف ما به تدریج تغییر می کند، مغز ما به طور مداوم اطلاعات بینایی را در مورد تغییر فیزیکی اشیا با یکدیگر تلفیق کرده، یک نمایش به روز از اشیا...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}