بررسی روابط سیاسی و اقتصادی ایران و چین بین سال های 2010-2000

پایان نامه
چکیده

چکیده روابط با چین همواره در سال های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین جهت گیری های راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.با توجه به جایگاه منحصربفردی که چین از نظر اقتصادی و سیاسی در عرصه بین المللی کسب نموده و همچنین با توجه به جهت گیری های دستگاه سیاست خارجی کشور در سال های اخیر و محدویت هایی که از طریق جهان غرب (امریکا و هم پیمانانش) به این کشور تحمیل شده است.لزوم پرداختن به این موضوع برای شناخت هرچه بیشتر عوامل تاثیرگذار بر روابط دوکشور که موجب گسترش این مناسبات در دهه گذشته میلادی گردیده است لازم و ضروری به نظر می رسد، در این راستا این پژوهش با این هدف و در جهت شناسایی عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر این روابط که موجبات گسترش هرچه بیشتر روابط دوکشور را فراهم نموده می پردازد، تا با واکاوی این عوامل موجبات افزایش میزان تاثیرگذاری بر روابط دوجانبه شاهد شکوفایی هرچه بیشتر آن باشیم. دراین پژوهش به بررسی سه عامل تاثیر گذار سیاسی یعنی سازمان همکاری شانگهای، سیاست خارجی توسعه گرای چین و خیزش چین در هزاره سوم به عنوان یک قدرت تاثیرگذار در عرصه جهانی پرداخته می شود و همچنین عامل وابستگی متقابل دو کشور در عرصه انرژِی نیز به عنوان عامل تاثیرگذار اقتصادی بررسی می شود. کلید واژه : سازمان همکاری شانگهای، وابستگی متقابل، تئوری انتقال قدرت جهانی، سیاست خارجی توسعه گرای چین

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیامدهای امنیتی سیاسی-اقتصادی گسترش روابط پاکستان و چین بر ایران 2000 تا 2010

جمهوری اسلامی پاکستان به عنوان یکی از مهم ترین همسایگان جمهوری اسلامی ایران از دیرباز و از همان نخستین سال های دهه ی 1950 با جمهوری خلق چین پس از شکل گیری نظام کمونیستی در این کشور دارای روابط نزدیک و مناسبات محکم بوده است به گونه ای که رهبران سیاسی دو کشور در طول دهه های گذشته همواره کشور دیگر را دوست و متحد نزدیک خود خطاب کرده اند. این نزدیکی روابط بی شک بر جمهوری اسلامی ایران نیز تاثیرگذار ا...

اهداف سیاسی اقتصادی چین در خاور میانه از سال 200الی 2010 میلادی مطالعه موردی ایران

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): نفوذ چین در خاورمیانه به ویژه رابطه آن با ایران و سیاست خارجی چین در قبال خاورمیانه و ایران مسئله ای چند وجهی با سطح تحلیل های متنوع و غیر بسیط است. این پایان نامه نشان میدهدکه رفتار سیاسی اقتصادی چین در خاورمیانه و ایران زنجیره ای از سطوح تحلیل متفاوت است که البته در مواردی این سطوح با یکدیگر در تعامل نیز می باشند. در این ...

15 صفحه اول

سیاست خارجی عمل¬گرایانه و توسعه¬ی اقتصادی (مطالعه¬ی موردی: چین از سال 1978-2010)

رشد و توسعه‌ی اقتصادی هر کشور علاوه بر اتکا به منابع داخلی و یا نقش دولت، به نحوه‌ی تعامل آن کشور با نظام بین‌المللی نیز بستگی دارد و در تعامل دو حوزه‌ی داخلی و بین‌المللی، ظرفیت‌های یک کشور برای رشد و توسعه شکوفا می‌گردد. خیزش و رشد خیره‌کننده‌ی چین در اوایل قرن جاری و تبدیل‌شدن آن به یک قدرت تأثیرگذار بین‌المللی در مسائل گوناگون به عنوان یکی از مهم‌ترین تغییرات در نظام بین‌المللی حال حاضر مطر...

متن کامل

مؤلفه‌ های بحران‌زا در روابط ایران و عربستان (2000-2017)

هدف: هدف اصلی از نگارش این پژوهش درک صحیح مؤلفه‌های بحران‌زا در روابط ایران – عربستان به‌عنوان دو قدرت منطقه‌ای در خلیج‌فارس است و همچنین در کنار این هدف به دنبال بررسی تأثیر عوامل سیاسی- امنیتی مؤثر بر واگرایی ایران – عربستان در یک دهه گذشته و همچنین تبیین عوامل اقتصادی مؤثر ب...

متن کامل

همسوسازی روابط اقتصادی و سیاسی

در حالی که روابط‌خارجی مفهومی عام بوده و در بردارنده سیاست‌خارجی، تجارت‌خارجی و موارد دیگر می‌باشد، براین اساس برای مدیریت مناسب روابط خارجی نه تنها متغیرها و مؤلفه‌های سیاسی بلکه مؤلفه‌های اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و ... نیز می‌بایست مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و هماهنگی و همسویی بین اجزاء و بدنه دخیل در این روابط به وجود آید. براین اساس، مدیریت موفق در روابط‌خارجی با کشورها مستلزم داشتن یک ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022