جنگ های داخلی افغانستان و نقش ایالات متحده آمریکا

پایان نامه
چکیده

جنگ های داخلی افغانستان یک مسئله ای پیچیده ای است که از عوامل مختلف برخوردار است. شکاف های قومی و مداخلات خارجی زمینه های جنگ داخلی و نا امنی را در این کشور فراهم کرده است. در دوران جنگ سرد، زمانی که قدرت های بزرگ باهم رقابت داشتند و تلاش می کردند حوزه نفوذ شان را افزایش دهند و روی کشورهای بیشتر نفوذ بگذارند، افغانستان یکی از کشورهای جهان سوم بود که قربانی رقابت های قدرت های بزرگ شد. اشغال افغانستان توسط شوروی، ایالات متحده را تحریک کرد که در مسائل افغانستان دخالت کند. هدف ایالات متحده جلوگیری از نفوذ شوروی در این کشور بود. در این مقطع ایالات متحده از مجاهدین افغانستان که علیه ارتش سرخ می جنگیدند، حمایت می کرد. بعد از خروج نیروهای شوروی ایالات متحده این کشور را به حال خودش رها کرد و زمینه های جنگ های داخلی را در این کشور فراهم کرد. در طول جنگ های داخلی، ایالات متحده با همکاری آی. اس. آی پاکستان زمینه ظهور گروه طالبان را فراهم کرد و زمانی که این گروه ظهور کرد، ایالات متحده به شیوه های مختلف از این رژیم حمایت می کرد. زمانی که ایالات متحده متوجه شد که طالبان و القاعده منافع این کشور را به خطر می اندازد، دست از حمایتهایش برداشت. بعد از حادثه یازده سپتامبر، ایالات متحده سیاست تهاجمی خود را نسبت به افغانستان اتخاذ کرد. بعد از سقوط طالبان، زمینه حضور نیروهایش را در این کشور فراهم کرد و اهدافی متعددی را از این حضور دنبال می کرد. این اهداف به صورت کوتاه مدت و بلند مدت خلاصه می شد. ایالات متحده با شعار ملت سازی در افغانستان آمد، ولی کاری برای مردم این سامان انجام نداد و اهداف خود را دنبال کرد. بعد از سال 2003، بی ثباتی و نا امنی دوباره در افغانستان افزایش یافت و طالبان دوباره در این کشور ظاهر شدند و جنگ های نا منظم خود را به راه انداختند. این تحقیق به دنبال این است که نشان دهد ایالات متحده در جنگ های داخلی افغانستان نقش بزرگی داشته است و هدف هم سلطه بر گروههای این کشور برای تأمین منافع خود بوده است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش مجتمع‏های نظامی- صنعتی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا

مجتمع­های نظامی-صنعتی با نفوذ در ساختار سیاسی آمریکا، اهداف و منافع اقتصادی خود را به عنوان اهداف و منافع این کشور و هم‏پیمانانش جلوه داده و با بهره‏گیری از مکانیزم‏های مختلف، نقش برجسته‏ای را در شکل‏دهی و پیشبرد سیاست خارجی ایالات متحده در دوران جنگ سرد و پس از آن ایفا کرده‏اند. در این مقاله با طرح این سؤال که مجتمع‌های نظامی-صنعتی چه نقشی در سیاست خارجی آمریکا داشته­اند، این فرضیه را به آزمون...

متن کامل

بحران های احتمالی در روابط ایالات متحده آمریکا و چین

روابط خارجی کشورها همواره تابع مجموعه ای از نیات، اهداف، منافع، خوانش ها و کنش‌هایی است که برآمده از کانون های تصمیم گیری در ساختار درونی و محدودیت های نظام بین المللی بوده و پیامدهای آن نیز بر حوزه داخلی و خارجی مشهود است. روابط دو جانبه ایالات متحده آمریکا و چین نیز از این ویژگی مستثنی نیست و فهم ابعاد متفاوت آن از اهمیت اساسی برخوردار است. ایالات متحده آمریکا و چین که از سال 1971، روابط دوجا...

متن کامل

ایالات متحده آمریکا و جنگ ایران و عراق

این پایان نامه عملکرد دولت آمریکا را در قبال جنگ ایران و عراق بحث و بررسی می کند.

15 صفحه اول

بحران های احتمالی در روابط ایالات متحده آمریکا و چین

روابط خارجی کشورها همواره تابع مجموعه ای از نیات، اهداف، منافع، خوانش ها و کنش‌هایی است که برآمده از کانون های تصمیم گیری در ساختار درونی و محدودیت های نظام بین المللی بوده و پیامدهای آن نیز بر حوزه داخلی و خارجی مشهود است. روابط دو جانبه ایالات متحده آمریکا و چین نیز از این ویژگی مستثنی نیست و فهم ابعاد متفاوت آن از اهمیت اساسی برخوردار است. ایالات متحده آمریکا و چین که از سال 1971، روابط دوجا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023