بررسی نقش اسرائیل در همگرایی راهبردی ایران و سوریه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (????-????)

پایان نامه
چکیده

با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ????، رژیم پهلوی، که در آن مقطع زمانی متحد اصلی اسرائیل در منطقه خاورمیانه به شمار می رفت، سرنگون و جمهوری اسلامی تأسیس شد. بدین ترتیب برقراری رابطه با کشورهایی که از لحاظ مواضع سیاسی به ایران نزدیک بودند در دستور کار سیاست خارجی نظام نوین ایران قرار گرفت، که سوریه در این ردیف از کشورها قرار داشت. پیدایش رژیم اسرائیل در منطقه خاورمیانه، علاوه بر اینکه طولانی ترین بحران قرن بیستم را در پی داشت(که هنوز هم ادامه دارد) از این زمان به بعد اسرائیل به عنوان دشمن، در سیاست خارجی ایران و سوریه جایگاه و اهمیت خاصی یافت. رژیم اسرائیل به عنوان رژیمی غاصب از منظر کشورهای مسلمان منطقه، با پی گیری سیاست های قهرآمیز علیه این کشورها و با پیروی از اصولی چون توسعه طلبی از نیل تا فرات، و ائتلاف و اتحاد با بعضی کشورهای منطقه ای و قدرت های فرامنطقه ای، تهدیدی جدی در منطقه به وجود آورده است. ایران و سوریه، با همکاری در جهت مقابله با اقدامات اسرائیل، از گروه هایی چون حزب الله لبنان و گروه های فلسطینی در همین چارچوب حمایت نموده اند. با آغاز دهه ی ????، و فروپاشی شوروی، مذاکرات صلح خاورمیانه، بین رژیم اسرائیل و گروه های فلسطینی به اتفاق برخی از کشورهای عربی منطقه، با میانجی گری امریکا، شروع شد. جمهوری اسلامی ایران مذاکرات صلح خاورمیانه را محکوم کرد و پی گیری آن را خیانت به فلسطین می دانست. کشور سوریه با فروپاشی شوروی به عنوان حامی اصلی آن، برای بازپسگیری سرزمین های خود وارد مذاکراه با رژیم اسرائیل شد، که تاکنون موفق به این کار نشده است. علی رغم اینگونه تحولات در سیاست خارجی سوریه، روابط ایران و سوریه همچنان بر مبنای دشمنی با اسرائیل در حال گسترش است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

مساجد در صدر اسلام به‌دلیل عهده‌داری کانون اصلی ارتباط مردم به‌ویژه فعالان جامعه، کارکردهای فراوانی در نظام اجتماعی ایفا می‌کردند. در عصر جدید به‌دلیل تفکیک ساختاری و تقسیم کار به برخی از کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن کمتر توجه می‌شود. با این حال در جریان انقلاب اسلامی ایران، مساجد نه‌تنها محلی برای عبادت که محلی برای فعالیت فرهنگی علیه رژیم و نظام اجتماعی حاکم تبدیل شد. با توجه به مطالب یاد...

متن کامل

روابط ایران و سازمان ملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی

چکیده کارنامه رابطه ایران و سازمان ملل متحد پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که ایران در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی، از نقش آفرینی فعال و موثر متناسب با شان و جایگاه ایران در این سازمان برخوردار نیست. این مسئله اگر چه تا حدودی متاثر از نگرش نخبگان اجرایی به سازمان ملل و مخالفت قدرت های بزرگ با افزایش نقش ایران در نظام بین الملل است، اما عدم وجود راهبردی منسجم، هدفمند و بلند مدت برای ا...

متن کامل

بررسی نقش ائتلاف طبقات اجتماعی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

علل وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون از زوایای متنوعی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. یکی از این رویکردها، تبیین انقلاب اسلامی از زاویه جامعه شناختی و تحلیل آن بر اساس چگونگی نقش و کارکرد طبقات اجتماعی است. بر همین اساس برخی از صاحب‌نظران معتقدند پیروزی انقلاب اسلامی، حاصل ائتلاف طبقات اجتماعی موجود درجامعه آن روز ایران علیه رژیم شاه بودهاست.هدف اساسی این مقاله ب...

متن کامل

تعامل و تقابل ملی گرایی و اسلام گرایی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

تأکید بر اهمیت دولت- ملّت و عواملی مبنی بر ویژگیهای خاص یک ملّت با عنوان ملّیگرایی، از جمله مقولاتی است که در اندیشهی سیاسی دچار تحول شده است و میتوان گفت در این زمینه واژهی ملّت از یک مفهوم ساده، که به مردمی در یک سرزمین اطلاق میشد، به یک مفهوم سیاسی؛ و ملّیگرایی به مثابه یک ایدئولوژی برای بیان ویژگیهای مخصوص به ملّتها، تغییر یافته است. ملّیگرایی و یا همان احساسات ناسیونالیستی از دیدگاه ملل مختلف، ت...

متن کامل

روابط ایران و سازمان ملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی

چکیده کارنامه رابطه ایران و سازمان ملل متحد پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که ایران در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی، از نقش آفرینی فعال و موثر متناسب با شان و جایگاه ایران در این سازمان برخوردار نیست. این مسئله اگر چه تا حدودی متاثر از نگرش نخبگان اجرایی به سازمان ملل و مخالفت قدرت های بزرگ با افزایش نقش ایران در نظام بین الملل است، اما عدم وجود راهبردی منسجم، هدفمند و بلند مدت برای ا...

متن کامل

نقش نمادهای شیعه در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

این مقاله بدین موضوع پرداخته است که چگونه بکارگیری نمادهای شیعه در مقابل نمادهای باستانی و غربگرایانۀ رژیم پهلوی سبب پیروزی انقلاب شده است. از الگوی نظری جامعه شناس فرانسوی پیر بوردیو در خصوص نمادها بهره برده و نشان دادیم که هیات های تولید کنندۀ نماد یعنی روحانیان و روشنفکران در دهۀ 40 و 50 شمسی با کمترین خشونت فیزیکی زمینه های پیروزی انقلاب اسلامی را فراهم نمودند. از آنجا که رژیم پهلوی با بی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022