× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

a study of baudrillards ideas in brian moores fiction

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان

دانشجو : عاطفه صالح نیا

استاد راهنما : حسین پیر نجم الدین هلن اولیایی نیا

سال انتشار:1390

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : نمایه ها:-

چکیده

پیدایش مرحله ی جدیدی از نظام سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم همزمان است با ظهور عصر اطلاعات و رسانه جمعی. در چنین جامعه ای سیر آزادانه ی نشانه ها در فضای بی اساس مجازی بر سرعت فرسایش واقعیت می افزاید. به اعتقاد بودریار، فقدان واقعیت به واسطه ی شبیه سازی آن و تولید حاد واقعیت (hyperreality) پنهان خواهد ماند. این پژوهش بر آن است که جامعه فرانوین توصیف شده در سه رمان بریان مور را با توجه به نظرات بودریار بررسی کند. این رمان ها عبارتند از: فرگوس (1970)، کاتولیک ها (1972) و مجموعه ی عظیم ویکتوریایی (1975). آثار انتخاب شده جامعه ای مصرف گرا را به تصویر می کشند که در آن نامتناهی بودن اشیاء تولید شده، هویت و انسانیت بشر معاصر را به چالش می کشد. افزون بر این، در چنین جامعه ای ارزش های اصیل موجود در هنر، تاریخ، ارتباطات انسانی و مذهب جای خود را به همتای حادواقعیشان می دهند. پژوهش حاضر اطلاق پذیری عقاید بودریار درباره ی جهان وانموده زده ی (semiurgic) معاصر را در رمان های ذکر شده ی مور بررسی می کند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

English translations of texts associated with Arabic fiction remain largely unexplored from a sociological perspective. Drawing on Pierre Bourdieu’s sociology, this paper aims to examine the genesis of Arabic fiction translation into English as a socially situated activity. Works of Arabic fiction emerged in English translation in the early twentieth century. Since then, this intellectual field...

Houshang Golshiri is among the Iranian leading creative and imaginative fiction writers who managed to open up new horizons in Iranian fiction. Hence he could be claimed to be an innovative avant-garde short story writer with unique stylistic characteristics. Although inspired by fiction writers such as Alavi, Sadeqi, Golestan and Sa'edi in the techniques of narration, Golshiri nonetheless stan...

legal fiction as a legal mechanism in various legal systems especially in formalist and inflexible legal systems is original subject of this article. in this article be analysed the nature and elements of legal fiction and its historical role in ancient roman law system and common law with comparative study in iran legal system. legal fiction as a legal mechanism in various legal systems especi...

stanley g. weinbaum was one of the american science fiction writers of the 1920s and 1930s who anticipated virtual reality early in the development of the genre in the united states. the machine in weinbaum’s science fiction plays a crucial role in the production of virtual space and time. not only does weinbaum’s gadgetry function within the domain of spatial alterity, but they also provide te...

abstract the ancient history and culture of iran has been a main field of research for many writers in the contemporary times. among these writers is hushang golshiri. in many of his works, in fifth innocent and shazdeh ehtejab (prince ehtejab) in particular, he has paid great attention to history. the main question of the present study is to discuss how golshiri has dealt with story and myth i...