استخراج نیمه اتوماتیک راه از تصاویر نوری و راداری با حد تفکیک بالا

پایان نامه
چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی الگوریتم‏های استخراج راه از تصاویر راداری و نوری و نشان دادن پتانسیل بالای استفاده توأمان از این دو منبع جهت استخراج راه و همچنین ارائه طبقه بندی کننده‏ی مناسب برای تلفیق این دو منبع به منظور رفع نواقص الگوریتم‏‏های استخراج راه از داده‏‏های تک منبعی و بهبود نتایج کشف راه می‏باشد. به منظور دستیابی به این هدف، از تصویر نوری آیکونوس و تصویر راداری terrasar_xبا حد تفکیک مکانی 1 متر در منطقه‏ای با بافت پیچیده شهری واقع در شهر شیراز استفاده گردید. در تحقیق حاضر شبکه‏‏های عصبی با هدف کشف راه مورد استفاده قرار گرفته‏اند. یکی از مراحل مهم تحقیق به استخراج راه به طور مجزااز هر یک از منابع راداری و نوری اختصاص می‏یابد که با هدف مقایسه بین دو منبع و کشف نقاط قوت و ضعف هر یک از این تصاویر در کشف عارضه راه انجام می‏پذیرد. پس از انجام پیش‏پردازش‏های لازم و هم‏مرجع سازی میان دو تصویر، پارامترهای بافت از هر یک از تصاویر استخراج گردیده و به عنوان بردار ورودی به شبکه عصبی معرفی می‏گردد و پس از طراحی ساختار بهینه شبکه عصبی توسط داده‏‏های آموزشی، آموزش می‏یابد و برای سایر پیکسل‏‏ها فراخوانی می‏گردد. پس از مقایسه بین دو منبع تصویری و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف هر یک در استخراج راه، در مرحله بعد استراتژی‏هایی برای تلفیق دو منبع به منظور بهره‏گیری از مزایا و ویژگی‏های مکمل دو منبع و رفع نواقص موجود، ارائه و پیاده سازی می‏گردد. این استراتژی‏ها شامل دو روش تلفیق به کمک شبکه عصبی و تلفیق دانش پایه می‏باشد. در روش اول خروجی شبکه عصبی هر یک از منابع به همراه سه باند طیفی تصویر نوری توسط شبکه عصبی سوم تلفیق می‏گردد و در روش دوم از دانش کارشناسی برای تلفیق خروجی دو شبکه عصبی اول بهره‏جویی می‏شود. بدین ترتیب که با استفاده از فیلترهایی الگوریتم هوشمندتر شده و تصمیم‏گیری در مورد ماهیت پیکسلمورد نظر را بر اساس این فیلترها انجام می‏دهد. که نتایج حاصل نشان دهنده موفقیت این دو استراتژی در بهبود دقت الگوریتم‏های تک منبعی در مناطق با بافت پیچیده شهری می‏باشد. با پیاده‏سازی روش‏های فوق بر روی تصاویر و برآورد پارامترهای مختلف ارزیابی دقت، افزایش پارامتر rcc تا مرز 80 درصد و پارامترbccتا 93 درصد و بهبود پارامترrmseکارائی روش‏های پیشنهادی در این تحقیق را به اثبات رسانده است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استخراج نیمه اتوماتیک ساختمان با استفاده از مدل Snake از تصاویر هوایی با قدرت تفکیک مکانی بالا

وجود اطلاعات مکانی دقیق، صحیح و بهنگام از منابع کشور در یک پایگاه داده جامع مکان مرجع به همراه تجزیه و تحلیل‌های مرتبط، از مهمترین ابزارهای تصمیم‌گیری و مدیریت بهینه می‌باشد. برنامه‌ریزان شهری به منظور طراحی و پیاده‌سازی طرح‌های شهری به اطلاعات به روز شده کاربری زمین نیاز دارند، بنابراین نقشه‌ها باید به طور منظم در برابر تغییرات به‌روز شوند. به‌منظور بروز رسانی نقشه های موجود بکمک تصاویر ابتدا ...

متن کامل

استخراج نیمه اتوماتیک راه با استفاده از منحنی های فعال هندسی از تصاویر با حد تفکیک بالا

روش‏های فتوگرامتری و سنجش از دور با توجه به وسعت منطقه تحت پوشش و همچنین دقت قابل قبول این روش‏ها، به عنوان روش‏های مناسب جهت تولید و به‏هنگام رسانی اطلاعات مکانی و نقشه‏های پوششی شناخته شده‏اند. در حال حاضر یکی از زمینه‏های تحقیقاتی مهم در این زمینه، کاهش نقش اپراتور انسانی در استخراج عوارض از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا با به‏کارگیری الگوریتم‏های مختلف پردازش تصویر است. با توجه به تعدد را...

استخراج نیمه اتوماتیک ساختمان با استفاده از مدل snake از تصاویر هوایی با قدرت تفکیک مکانی بالا

وجود اطلاعات مکانی دقیق، صحیح و بهنگام از منابع کشور در یک پایگاه داده جامع مکان مرجع به همراه تجزیه و تحلیل های مرتبط، از مهمترین ابزارهای تصمیم گیری و مدیریت بهینه می باشد. برنامه ریزان شهری به منظور طراحی و پیاده سازی طرح های شهری به اطلاعات به روز شده کاربری زمین نیاز دارند، بنابراین نقشه ها باید به طور منظم در برابر تغییرات به روز شوند. به منظور بروز رسانی نقشه های موجود بکمک تصاویر ابتدا ...

متن کامل

تولید اتوماتیک مدل رقومی زمین از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی بالا

امروزه مدل های رقومی زمینی کاربردهای متنوعی در زمینه های مقابله با سوانح طبیعی، آشکارسازی تغییرات، مدیریت منابع طبیعی، پروژه های مهندسی و... دارند. روش های سنتی تولید مدل های رقومی زمینی پرهزینه و زمانبر هستند. این روش ها عارضه مبنا بوده و روش های تناظریابی مورد استفاده در آن ها با مشکلات زیادی مواجه هستند. مدل رقومی زمینی تولیدی در این روش ها دارای اشتباهات بسیاری است از این رو نیاز به پالایش ...

متن کامل

طراحی یک پایگاه قوانین عارضه مبنا جهت کشف عارضه راه از تصاویر ماهواره‌ای با حد تفکیک مکانی بالا

افزایش دسترسی به تصاویر ماهواره‌ای با حد تفکیک مکانی بالا بیش از پیش امکان شناسایی و استخراج اتوماتیک عوارض راه را برای ما فراهم نموده است. در حال حاضر اغلب روش‌های ارائه شده جهت شناسایی و استخراج اتوماتیک عوارض راه پیکسل مبنا بوده که بر اساس درجه خاکستری هر پیکسل عمل می‌نمایند. به‌دلیل ضعف اطلاعات موجود در یک پیکسل، توانایی تفسیر مفهومی تصویر از طریق روش‌های پیکسل مبنا بسیار ضعیف می‌باشد. در ص...

متن کامل

استخراج اتوماتیک راه از تصاویر با قدرت تفکیک بالا با استفاده از مدل منحنی پویا و سیستم استنتاج فازی

حجم زیادی از تصمیم سازی مدیران و کارشناسان سازمان های مختلف اجرایی در کشور به اطلاعات مکانی و موقعیت مکانی عوارض مرتبط است، لذا وجود اطلاعات مکانی دقیق و صحیح از منابع در یک پایگاه داده جامع از مهم ترین ابزار تصمیم گیری و مدیریت جامعه هست. روش-های کسب اطلاعات مکانی گسترده اند اما روش هایی که با کمترین هزینه و زمان اطلاعات دقیق ارائه دهند محدود می باشند. یکی از منابع کسب اطلاعات دقیق، تصاویر رقو...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده نقشه برداری

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023