مبانی فقهی اصلاحیه قانون حضانت

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دانشجو : ابوالفضل موسوی

استاد راهنما : حسینعلی سعدی

سال انتشار:1390

کلمات کلیدی : حضانت-

چکیده

چکیده بر طبق رأی مشهور فقهای امامیه، حضانت پسر تا دو سالگی و حضات دختر تا هفت سالگی با مادر است و بعد از آن حضانت کودک به عهده پدر خواهد بود. در مورد تعیین سن حضانت کودک، اختلاف زیادی میان فقها وجود دارد که در این تحقیق ده قول احصا گردیده است. اختلاف مذکور ناشی از تعارض میان دو دسته روایتی است که یکی دلالت بر اولویت پدر بر حضانت فرزند به طور مطلق دارد و دیگری دلالت بر اولویت مادر به طور مطلق. این پژوهش با تحقیق در قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» و اتخاذ مبنای عدم ترجیح جمع تبرعی بر طرح (رأی مرحوم شیخ انصاری)؛ و بررسی تبرعی بودن جمع هایی که از طرف فقها در اقوال گوناگون مطرح شده، روش ترجیح میان روایات را پیش گرفته و در نتیجه با ترجیح روایات اولویت مادر به طور مطلق، قول «اولویت مادر بر حضانت فرزند مطلقا تا هفت سال» را برگزیده است. واژگان کلیدی: حضانت، ولایت، رضاع، سن تمییز، طلاق

منابع مشابه

این مقاله ضمن اینکه به‌مفهوم حضانت و توضیح قلمرو آن می‌پردازد، نخست فلسفه‌ی حضانت را مورد بررسی و تحقیق قرار می‌دهد و به‌دنبال آن، در این که حضانت حق است یا تکلیف، اقوال مختلف فقهای شیعه را احصا می‌نماید. سه دیدگاه عمده در این باره وجود دارد: 1- کسانی نظیر صاحب جواهر(ره) قائلند به‌این که حضانت، حق محض است. او می‌گوید: درادله‌ی فقهی چیزی که دلالت بر وجوب حضانت نماید، وجود ندارد (جواه...

چکیده قانون مدنی ایران جزء نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیما بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره بگیرند،از جمله این اشخاص که بیشتر ایشان از فقیهان متبحر و دانشمندان واج...

بررسی فقهی حقوقی ماهیت حضانت و تأثیر اراده در حضانت از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه فقها و حقوق‌دانان از دیرباز تاکنون بوده است. با توجه به نظرات مختلف در خصوص حق یا تکلیف بودن حضانت و اثرگذاری آن بر زندگی خانوادگی، که اساسی‌ترین رکن جامعه می‌باشد، انجام تحقیقات گسترده پیرامون این موضوع بیش از پیش احساس می‌گردد. مقاله حاضر ضمن تشریح دیدگاه‌های فقها و حقوق‌دانان درباره ماهیت حضانت،...

بررسی فقهی حقوقی ماهیت حضانت و تأثیر اراده در حضانت از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه فقها و حقوق دانان از دیرباز تاکنون بوده است. با توجه به نظرات مختلف در خصوص حق یا تکلیف بودن حضانت و اثرگذاری آن بر زندگی خانوادگی، که اساسی­ترین رکن جامعه می باشد، انجام تحقیقات گسترده پیرامون این موضوع بیش از پیش احساس می گردد. مقاله حاضر ضمن تشریح دیدگاه­های فقها و حقوق دانان درباره ماهیت حضانت، اشخاص عهده­د...

"قانون مجازات اسلامی" بعد از آخرین اصلاحیه، در مورخه11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید و به عنوان (قانون جدید مجازات اسلامی) ، جهت اعمال و اجرا در اختیار محاکم قضایی قرار گرفت ،  یکی از موارد قانون فوق، کیفر"رجم" است که در قانون سابق ، مجازات  زنای مرد محصَن و زن محصَنه ، تعیین شده و هیچگونه قیدیاشرطی برای آن ذکر نشده بود  ولی درآخرین  اصلاحیه  به صورت زیر به تصویب رسیده است : ( حد زنا برای زان...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود