استفاده از عوارض خطی در تصحیح همدسی تصاویر هوائی یا ماهواره ای براساس توابع کسری

پایان نامه
چکیده

توابع کسری به منظور ایجاد ارتباط بین فضای تصویر و فضای زمین مورد استفاده قرار می گیرند. داشتن تعداد زیاد ضرایب و احتیاج به نقاط کنترل زیاد برای رسیدن به دقت مناسب از جمله مشکلاتی است که هنگام استفاده از این عوارض با آن روبرو خواهیم شد. ایده استفاده از عوارض خطی به علت داشتن اطلاعات هندسی بیشتر نسبت به نقاط برای حل این مشکلات می تواند مورد بررسی قرار گیرد. مسئله مهم در این راستا تعیین مدل مناسب برای استفاده از ویژگی های خطوط است. در این تحقیق مدل مناسبی از خط براساس توابع کسری ارائه شده است. روش ارائه شده دارای معادله ساده ‏ای بوده و همین امر مسئله سرشکنی آن را تسهیل کرده است. ایده اصلی تشکیل معادلات بر این فرض استوار است که نقاط واقع بر روی خط در فضای زمین، هنگام تصویر شدن بر روی تصویر باید بر روی خط متناظر با آن قرار گیرند. در این تحقیق روش پیشنهادی بر روی توابع مختلف کسری در دو دسته کلی دوبعدی و سه بعدی پیاده سازی شد. در مدل های سه بعدی معادلات dlt و چند تابع کسری و از توابع دوبعدی تابع 2d projective مورد ارزیابی قرار گرفت. در تمامی حالات با استفاده از روش پیشنهادی مقدار rmse کاهش یافت. به عنوان مثال با 8 نقطه کنترل در معادلات dlt مقدار rmse در حالت استفاده از خطوط نسبت به روش های معمول 4.60 پیکسل بهبود ایجاد کرده است. این rmse بدست آمده تقریبا با مقدار rmse بدست آمده با استفاده از 11 نقطه کنترل و روش های معمول برابر بود. این نتایج بیانگر تاثیر روش پیشنهادی بر روی بهبود دقت و کاهش نقاط کنترل می باشد. کلید واژه: عوارض خطی، توابع کسری، تصحیح هندسی، تصاویر هوائی و ماهواره ای

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای با استفاده از توابع کسری بهینه سازی شده به وسیله الگوریتم کلونی مورچه ها

در غیاب داده های افمریز ماهواره و مدل سنجنده، تبدیلات غیرپارامتریک نظیر مدل توابع کسری از مهم ترین و پرکاربردترین انواع مدل های ریاضی در جوامع فتوگرامتری و سنجش از دور به شمار می آیند. وابستگی این مدل ها به تعداد زیادی نقاط کنترل زمینی، مشکلات عددی موجود در حل آنها و مشکل انتخاب ترم های سازنده ساختار تابع کسری را می توان از ضعف های عمده این روش برشمرد. ازآنجاکه ضرایب در توابع غیرپارامتریک دارای...

متن کامل

مقایسه روش های تصحیح هندسی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تصاویر آرایه خطی ماهواره ای

در این مقاله، تصحیح هندسی تصاویر آرایه خطی ماهواره ای با استفاده از دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود. در روش مستقیم برای تعیین مختصات زمینی، پیکسل ها از پارامترهای مداری ماهواره و شرط هم خطی استفاده می شود. در روش غیر مستقیم، نقاط کنترل زمینی برای این منظور به کار گرفته می شود. پس از تعیین مختصات زمینی تعدادی از پیکسل ها، بقیه پیکسل های تصویر با استفاده از تبدیل چند جمله ای درجه دو بر رو...

متن کامل

شناسایی اشتباهات تناظریابی و تصحیح نسبی توابع رشنال در تصاویر استریو ماهواره ای

یکی از مهم ترین مراحل پردازش تصاویر ماهواره ای و بخصوص تصاویر استریو ماهواره ای بحث زمین مرجع سازی آن هاست. در حال حاضر اکثر شرکت های تولیدکننده تصاویر استریو ماهواره ای از توابع رشنال برای زمین مرجع سازی استفاده می کنند. اما از آنجا که تولید توابع  رشنال برای هر تصویر به طور جداگانه انجام می گیرد، در عمل علاوه بر خطای مطلق این توابع، بین توابع رشنال این تصاویر  یک نوع خطای نسبی نیز وجود دارد ک...

متن کامل

استخراج عوارض خطی از تصاویر ماهواره ای spot

هدف از انجام این تحقیق بررسی روشهای مختلف استخراج عوارض خطی، بالاخص جاده ها از تصاویر ماهواره ای می باشد. در این تحقیق از مدل ریاضی برنامه دینامیک dynamic programming استفاده می شود که به صورت نیمه اتوماتیک ضمن تشخیص جاده آن قسمت از آنرا که در تصویر ماهواره ای محو شده و با بریدگی در آن ایجاد شده است نیز تشخیص می دهد

15 صفحه اول

استخراج عوارض از تصاویر ماهواره ای WorldView-3با استفاده از الگوریتم آدابوست به کمک ویژگی های هار-لایک

پیشرفت و توسعه‌ی هر جامعه در گرو در دست داشتن اطلاعات صحیح و به هنگام از محیط پیرامون خود می‌باشد. بسیار از اطلاعات محیط پیرامون مربوط به موقعیت عوارض مختلف می‌باشد. این موقعیت‌ها می‌توانند از راه‌های مختلفی به دست بیایند. از جمله‌ی این راه‌ها می‌توان به استخراج دستی موقعیت این عوارض از تصاویر ماهواره‌ای اشاره کرد که به علت زمان و هزینه‌بر بودن این روش استفاده از آن چندان مفید و معقول به نظر می...

متن کامل

مدلی جدید به منظور تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای، با استفاده از چندجمله ای های دوبعدی و اطلاعات ناوبری ماهواره

در این مقاله با ارائه ی روش جدیدی در مدل سازی هندسی تصاویر ماهواره ای، از چند جمله ای های دوبعدی به منظور تعیین موقعیت سه بعدی در تصاویر ماهواره ای استریو استفاده شده است. در این مدل سازی، چند جمله ای های دوبعدی نقش برقراری ارتباط بین فضای زیمن و تصویر را ندارند و در روند مدل سازی به عنوان پارامترهای اضافی در معادله ی شرط هم خطی در نظر گرفته شده اند. معادله ی شرط هم خطی به کار رفته در این مدل س...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده نقشه برداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023