روابط ایالات متحده آمریکا وروسیه بعد از جنگ سرد

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  • نویسنده فرزانه قره خان
  • استاد راهنما هادی آجیلی علی آدمی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

در این پژوهش سعی شده به روابط آمریکا وروسیه بعد از جنگ سرد تا اکنون پرداخته شود.در واقع بعد از جنگ سردرقابت امنیتی –استراتژیکی آمریکا وروسیه تداوم داشته است هرچند از شدت آن کاسته شد. در دوران جنگ سرد آمریکا وشوروی از نظر ایدئولوژیکی تقابل شدید داشته اند وسعی می کردنند از نظر نظامی توان خود را بالا ببرند .از نظر سیاسی ودیپلماتیک در گیرهای بسیاری داشته اند هر چند در برخی اوقات سعی در عادی سازی روابط داشته اند از جمله درگیری در جنگ کره ،بحران کوبا ،جنگ ویتنام ،تنش زدایی،قراردادهای سالت،قراردادهیلسینکی. ودر سطح اقتصادی نیز روابط تحت تآثیررقابت های نظامی ایدئولوژیک بسیار محدود بوده است اما بعد از جنگ سرد تقابل ایدئولوژیکی از بین رفته است ولی از نظر نظامی همچنان تلاش دارند توان خود را بالا ببرندکه نمونه آن گسترش ناتو به شرق وتلاش آمریکا برای گشترش نفوذ خود به سراسر جهان وشاهد بحران هایی در این دوران در روابط این دو هستیم مانند بحران کوزوو وبحران چچن. از نظر سیاسی ودیپلماتیک هریک سعی در یافتن دوستان ومتحدانی برای خود هستند مانند سازمان همکاری شانگهایی(تلاش روسیه برای یافتن متحد) در سطح اقتصادی شاهد شکل گیری روابط جدید اقتصادی ماند گروه هشت هستیم. بعد از یازده سپتامبر شاهد همکاری عمیق این دو کشور هستیم زیرا از نظر ایدئولوژیکی هر دومبارزه با تروریسم وبنیادگرایی را دنبال می کنندولی در سطح نظامی همچنان هریک به دنبال بالا بردن توان خود هستند مانند سپر دفاع موشکی ویا بحران گرجستان .در سطح سیاسی ودیپلماتیک هریک سعی دارند روابط را عادی نگه دارند .در سطح اقتصادی نیز شاهد تلاش پوتین برای همگرایی روسیه با اقتصاد جهانی وهمکاری آمریکا در زمینه اقتصادی با روسیه هستیم . ?

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روابط ایالات متحده آمریکا و چین پس از جنگ سرد

هدف از انجام این پژوهش شناخت فراز و نشیب و عناصر اساسی در روابط واشنگتن و پکن و فهم صحیح از موقعیت و شرایط این دو نسبت به یکدیگر است که شاید بتواند به جهت گیری های صحیح و بموقع سیاست خارجی کشورمان کمک نماید.

15 صفحه اول

امنیت نوین؛ مفهومی بیناپارادایمی «مطالعه موردی؛ رویکرد امنیتی ایالات متحده آمریکا پس از جنگ سرد»

در این مقاله با بررسی گفتمانی، تاریخی، تحلیلی و پارادایمی مفهوم امنیت به دنبال آشکار کردن بخش‌های پنهان این مفهوم در روابط بین‌الملل هستیم و با ارایه توضیحات مبسوطی از تحولات مفهوم امنیت در دوران قبل و بعد از جنگ سرد، تحول نگرش تاریخی-تحلیلی به مفهوم امنیت از امنیت ملی تا امنیت بین‌المللی را بررسی کرده‌ایم. از سوی دیگر، با نگاهی جزء‌نگرانه به تحول پارادایمی امنیت (رئالیسم، لیبرالیسم، سازه‌انگار...

متن کامل

امنیت نوین؛ مفهومی بیناپارادایمی «مطالعه موردی؛ رویکرد امنیتی ایالات متحده آمریکا پس از جنگ سرد»

در این مقاله با بررسی گفتمانی، تاریخی، تحلیلی و پارادایمی مفهوم امنیت به دنبال آشکار کردن بخش های پنهان این مفهوم در روابط بین الملل هستیم و با ارایه توضیحات مبسوطی از تحولات مفهوم امنیت در دوران قبل و بعد از جنگ سرد، تحول نگرش تاریخی-تحلیلی به مفهوم امنیت از امنیت ملی تا امنیت بین المللی را بررسی کرده ایم. از سوی دیگر، با نگاهی جزء نگرانه به تحول پارادایمی امنیت (رئالیسم، لیبرالیسم، سازه انگار...

متن کامل

تحولات الگویی سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ سرد

سیاست خارجی آمریکا در دوران بعد از جنگ سرد با تغییرات الگویی و رفتاری همراه بوده است. تغییرات الگویی ناشی از دگرگونی در ساختار نظام بین الملل می باشد؛ در هر ساختار بین المللی شکل خاصی از تعامل بین بازیگران وجود دارد. در ساختار دوقطبی، آمریکا و اتحاد شوروی یکدیگر را در چارچوب «موازنه واقع گرایانه» کنترل می‌کردند. این الگو، رفتارهای خاص خود را به وجود می آورد. از جمله "رفتارهای الگویی" این دوران ...

متن کامل

بحران های احتمالی در روابط ایالات متحده آمریکا و چین

روابط خارجی کشورها همواره تابع مجموعه ای از نیات، اهداف، منافع، خوانش ها و کنش‌هایی است که برآمده از کانون های تصمیم گیری در ساختار درونی و محدودیت های نظام بین المللی بوده و پیامدهای آن نیز بر حوزه داخلی و خارجی مشهود است. روابط دو جانبه ایالات متحده آمریکا و چین نیز از این ویژگی مستثنی نیست و فهم ابعاد متفاوت آن از اهمیت اساسی برخوردار است. ایالات متحده آمریکا و چین که از سال 1971، روابط دوجا...

متن کامل

تاریخ روابط خارجی ایران و ایالات متحده آمریکا

هنگامی که انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ اوج گرفت و به پیروزی رسید، نفرتی عمیق از دولت ایالات متحده آمریکا در ایران موج می‌زد. چرا که استبداد پهلوی با کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قوام و دوام یافته بود و دولت آمریکا تا آخرین لحظات حیات رژیم پهلوی آن را مورد تأیید و حمایت قرار داده بود. با این وجود، امام خمینی در همان آغازین روزهای پیروزی از انقلابیون خواستند تا از حمله به سفارتخانه‌های خارجی بپرهیزند. ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022