بررسی ساختار گرافیکی خطوط و نقوش مسجد جامع کبیر نی ریز- پروژه عملی: طراحی کتیبه با توجه به کتیبه مسجد جامع نی ریز و کتیبه های مشابه

پایان نامه
چکیده

با آشنایی جایگاه ویژه تزیین در هنر ایران و دقت هنرمندان در طراحی نقش ها، می توان به ارزش های غنی نقوش در هنر ایران پی برد. هنر گچبری بخشی از تزیینات معماری ایران است. با مطالعه گچبری های معماری ایران می توان با منابع مهمی از سابقه تصویری این هنر آشنا شد، به طوری که ویژگی های منحصر به فرد در روش اجرای گچبری ها به طور مستقیم در کیفیت بصری و غنای نقش ها تاثیر گذاشته است. این آثار در واقع دامنه وسیعی از توجه به ارزشمندی موضوع در قالب محتوا و شکل، تاثیرگذاری و انتقال پیام بر مخاطب را روشن می کند. این تحقیق بر اساس روش تاریخی- توصیفی و تحلیلی می باشد که در ابتدا به بررسی تاریخچه ای از هنر گچبری در ایران پرداخته و سپس با معرفی بنای مسجد جامع کبیر نی ریز که متعلق به دوره ی آل بویه می باشد، و یکی از آثار منحصر به فرد گچبری است به عنوان موضوع اصلی پایان نامه مورد مطالعه قرار می گیرد. نقوش و کتیبه های گچبری این محراب عکاسی شده و سپس با نرم افزار ایلاستریتور بازسازی شده اند، از لحاظ مبانی هنرهای تجسمی می توان با قابلیت نهفته در این تزیینات آشنا شد و از آن ها در خلق طراح های گرافیکی مانند طراحی نشانه، طراحی کتیبه، کاغذ کادو و غیره بهره گرفت و به آثار، هویت ایرانی بخشید.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کتیبه کاشی منار مسجد جامع دامغان

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

بررسی نقوش و کتیبه های مسجد جامع فرومد در استان سمنان- پروژه عملی: طراحی 3 اثر برگرفته از نقوش و کتیبه های مسجد جامع فرومد

توجه به پیشینه و هویت فرهنگی هر ملتی می تواند همچون چراغی فروزان ،روشن کننده راه برای آیندگان باشد.از این رو شناسایی ومعرفی شاخصه های فرهنگی می تواند انسان را در دنیای امروز رهنمون باشد. نماد ها ،نقوش ونشانه ها مهم ترین شاخصه های فرهنگی هر ملت هستند . نقش سنتی درایرانی جایگاهی بس رفیع دارد که علاوه بر زیبایی ظاهری از ارزش های والاتری نیز برخوردار بوده است و ذهن جستجوگر را قبل از نمود ظاهری ، ب...

15 صفحه اول

کتیبه کاشی منار مسجد جامع دامغان

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

بررسی کتیبه های برج سه گنبد و مسجد جامع ارومیه

برج آجری سه گنبدِ شهر ارومیه از بناهای ارزشمند قرن ششم هجری است. این بنای استوان ه ا ی شکل که سردری مزین به نقوش زیبا و تزیینات آجرکاری و کتیبه های آجری دارد، از بناهای شاخص این دوره است. در قسمتِ ورودی این برج، کتیب ههایی به خط کوفی و تراشیده شده از آجر، نقش بسته است. در قسمت پایانی کتیبۀ دورِ سردر، تاریخ محرم ۵۸۰ قمری نوشته شده است. مسجد جامع نیز یکی دیگر از آثار معماری ارزشمند ارومیه است. از مش...

متن کامل

بررسی کتیبه های برج سه گنبد و مسجد جامع ارومیه

برج آجری سه گنبدِ شهر ارومیه از بناهای ارزشمند قرن ششم هجری است. این بنای استوان ه ا ی شکل که سردری مزین به نقوش زیبا و تزیینات آجرکاری و کتیبه های آجری دارد، از بناهای شاخص این دوره است. در قسمتِ ورودی این برج، کتیب ههایی به خط کوفی و تراشیده شده از آجر، نقش بسته است. در قسمت پایانی کتیبۀ دورِ سردر، تاریخ محرم ۵۸۰ قمری نوشته شده است. مسجد جامع نیز یکی دیگر از آثار معماری ارزشمند ارومیه است. از مش...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023