افتراق های ژئومورفولوژیکی مناظر کویری ( نمونه موردی : استان یزد)

پایان نامه
چکیده

کویر به عنوان یکی از چشم اندازهای ژئومورفیک استان یزد به صورت اثرگذاری نقش خود را در الگوی توسعه ی منطقه ای برجای می گذارد .به دلیل تعدد این واحد چشم اندازی در پهنه ی استان یزد از جمله مناطق سیاهکوه، ابرکوه، درانجیر، مروست، ساغند و ... نیاز به بازبینی جدی در زمینه دیدگاه آمایشی این مناطق می نماید. در این رساله با به کارگیری دو روش مدل سازی فرمی و روش افتراق در فضای نیچ با بکارگیری متد لوند طبقه بندی کویر های استان یزد انجام پذیرفت .در طبقه بندی فرمی با استناد به شاخص های فرم شناسی و واحدهای فرمی سه گروه فرمی مختلف تشخیص داده شد . برای مستند نمودن این افتراق ها به صورت رقومی از مدل لوند در فضای نیچ به نحو موثری بهره برداری گردید. در پایان محاسبات مربوط به مدل لوند، سه گروه متفاوت و مجزا به گونه ای که اعداد بدست آمده دلالت بر افتراق آنها می نماید، تمیز داده شد. گرچه در گروه اول مدل لوند تشابه و همسانی طبقه بندی با روش فرمی کاملا منطبق نشان داد ولی دو گروه بعدی بعضا در مواردی با وجود افتراق در گروه بندی آنها، دارای تشابهات ملموسی نیز می باشد. دریافت و شناسایی افتراق این چشم اندازها تاثیرات مهمی در نحوه تصمیمات آمایشی مناطق مورد پژوهش دارد. در پایان عنوان می گردد کاربرد واژه اصطلاحی کویر نمی تواند الگوی آمایشی همسانی را برای این مناطق پیشنهاد نماید؛ و به طور کلی می توان گفت هر واحد چشم انداز یک جذابیت خاص یک کاربری ویژه و به عبارت دیگر یک راهبرد آمایشی خاص تعریف می کند. لذا در آمایش اراضی و کویرهای استان یزد نمی توان یک مدل آمایشی را برای همه سطوح و کویرها پیاده نمود.

منابع مشابه

افتراق‌های ژئومورفولوژی مناظر کویری استان یزد

کویر به عنوان یکی از چشم اندازهای غالب ژئومورفیک اثرگذاری نقش خود را در الگوی توسعه ی منطقه ای می‌تواند اعمال کند. اگرچه واژه کویر بصورت یک مفهوم کلی بکار می رود ولی بواسطه وجود تفاوت‌های موجود در بسیاری از ویژگی‌های این صحنه‌ها نمی-توان الگوی واحدی برای آمایش آنها تدارک نمود بنابراین، بیان افتراق این پدیده در استان یزد می‌تواند الگو‌های آمایشی آنها را نیز در سطح راهبردی مستند سازد. بنابراین، ب...

متن کامل

بررسی نمود ارزش‌های اخلاقی در معماری سنتی شهرهای کویری ایران نمونه موردی: شهر یزد

ارزش‎های اخلاقی از عوامل بسیار مهم در روند شکل‎گیری معماری ایران است و همواره در ماهیت ابنیة سنتی و روند شکل‎گیری آن‌ها مؤثر بوده است. پرسش‎هایی که در این پژوهش مطرح می‎شود عبارت‌ است از: الف) جایگاه ارزش‎های اخلاقی در معماری سنتی ایران کجاست؟ ب) توجه به ارزش‎های اخلاقی چه تأثیراتی را در معماری سنتی شهر کویری یزد بر جای نهاده ‎است؟ به‌منظور پاسخ‌گویی به این پرسش‎ها، ده بنا از آثار معماری سنتی ی...

متن کامل

طراحی پایدار در مناظر شهری ـ نمونه موردی تالاب انزلی

طراحی پایدار از موضوعات مهم عصر حاضر به شمار می‌رود که امروزه در هر مقوله‌ای ردپایی از خود به جای گذاشته است جریانی که عکس‌العمل منطقی در برابر مسائل و مشکلات بوجود آمده عصر صنعت تلقی می‌گردد. توسعه پایدار که به عنوان مبانی بنیادین این مقاله مدنظر بوده، این بار در عرصه منظر شهری رخ نموده و در بستری به پهنای همه وجوه زندگی همچون اجتماع، فرهنگ، محیط‌زیست، اقتصاد و رفاه جلوه‌گر شده است.شیرازه کلی ...

متن کامل

تبیین سیستم مدیریت پایدار منابع آب با تأکید بر ارزش‌های نهفته در سازه‌های آبی تاریخی (نمونه موردی: شهر کویری یزد)

تأمین آب به‌عنوان بخشی از دموکراسی آب تلقی می‌شود. مدیریت پایدار منابع آب در پاسخ به فشارهای روزافزون ناشی از رشد جمعیت، توسعه اجتماعی- اقتصادی، تغییرات شرایط اقلیمی و تخریب‌های بوم‌شناسی، تجلی‌یافته است. به‌‌رغم سابقه طولانی مهندسی سازه‎های آبی در ایران، همواره کمبود چارچوب مدیریت پایدار منابع آب و بازآفرینی ارزش‌های نهفته در سازه‌های آبی تاریخی به‌چشم می‌خورد. هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی‌ ساز...

متن کامل

پهنه‌بندی بحران خشکسالی با نمایه-های PNPI و SIAP و TOPSIS نمونه موردی استان یزد

زمینه و هدف: پدیده خشکسالی در واقع یکی از ویژگی­های اصلی و تکرار شونده اقلیم­های مختلف جغرافیایی به­ شمار می­آید و به شدت بر همه جوانب فعالیت‌های بشری در شهر و روستا تأثیر گذاشته است. روش: پژوهش حاضر با رویکرد توسعه ­ای – کاربردی می­باشد؛ که جهت تعیین و پهنه­ بندی خشکسالی در استان با مراجعه به سازمانهای مربوطه و سایت هواشناسی و مرکز آمار ایران اطلاعات مورد نیاز استخراج و با استفاده از رویکرد فض...

متن کامل

طراحی پایدار در مناظر شهری ـ نمونه موردی تالاب انزلی

طراحی پایدار از موضوعات مهم عصر حاضر به شمار می¬رود که امروزه در هر مقوله¬ای ردپایی از خود به جای گذاشته است جریانی که عکس¬العمل منطقی در برابر مسائل و مشکلات بوجود آمده عصر صنعت تلقی می¬گردد. توسعه پایدار که به عنوان مبانی بنیادین این مقاله مدنظر بوده، این بار در عرصه منظر شهری رخ نموده و در بستری به پهنای همه وجوه زندگی همچون اجتماع، فرهنگ، محیط¬زیست، اقتصاد و رفاه جلوه¬گر شده است.شیرازه کلی ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده جغرافیا

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023