بررسی نقوش انسانی برروی مهرهای دوره ساسانی و مقایسه ی آن ها با نقوش برجسته های این دوره

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  • نویسنده زهرا سرحدی
  • استاد راهنما علیرضا جعفری زند نگین میری
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1391
چکیده

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): به طور کلی پژوهش در برگیرنده بررسی نقوش انسانی برروی مهر های دوره ساسانی ومقایسه آن ها با نقوش برجسته های این دوره می باشد.هدف از طرح این موضوع ، بررسینقوش انسانی برروی مهرهای دوره ساسانی از لحاظ فنی، هنری و ابعاد آنها، ارتباط بین حکاکان مهرها وحجاران نقش برجسته می باشد. همچنین از جهات موضوعی وتزئینات به کاررفته در آن دو، قابل بحث وگفتگومی باشند .برای رسیدن به این اطلاعات در هشت فصل به شرح ذیل ارائه گردیده است. فصل اول:کلیات فصل دوم :به جغرافیای تاریخی و تاریخ سیاسی روزگار ساسانیان پرداخته شده است . فصل سوم:مروری برمهر وکاربرد آن اختصاص دارد. فصل چهارم:روش های بدیع در ساخت مهرهای ساسانی شرح داده شده است. فصل پنجم:مهرهابراساس جنس ونوع نقش انسانی برروی آنها(زن یا مرد) تقسیم بندی شده اند. فصل ششم: بررسی ومطالعه نقوش برجسته های صخره ای . فصل هفتم:مهرهای کتیبه داربراساس کاربرد آنها توسط اقشار جامعه تقسیم بندی شده است. فصل هشتم: نقش برجسته ها با مهرها شده ونتایج آن بیان گردیده است. در پایان این نتیجه حاصل گشت که،نقش مهرهاو نقش برجسته های ساسانی از لحاظ شیوه آرایش مو،نشان دادن افراد از نیم رخ ونقش جواهرات اشخاص، لباس وکلاه آنها وموضوعات صحنه شباهت های بسیاری با یکدیگر دارند که به احتمالا می تواندبیانگرآن باشد که، حجاران وحکاکان این دوره با یکدیگرتبادل نظر داشته اندویااز یک قرار دادویامکتب خاص پیروی می کرده اند. امید است این پژوهش وبررسی صورت گرفته راهگشایی در شناخت بیشتر نقوش انسانی در هنر ساسانی باشد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نقوش اساطیری در مهرهای دوره ساسانی

مطالعات نشان داده است که هنر هر قوم و ملتی نمودی از عواطف، احساسات، باورها و اندیشه های آنان می باشد. شاید بتوان گفت کمتر اثری از آثار هنری پدید آمده توسط هنرمندان در دوره های مختلف تاریخ و تمدن بشری را بتوان یافت که به نوعی بیانگر باورها و اعتقادات پدید آورنده اش نباشد. مطالعات انجام شده در زمینه باستان شناسی و هنر دوره ساسانی مصداق گفته های فوق می باشد. از این رو نگارنده با این رویکرد نقوش ا...

15 صفحه اول

بررسی ارتباط نقوش و کتیبه ها در مهرهای دوره ساسانی

یکی از منابع مهم شناخت تاریخ هر دوره، مهرها و اثر مهرهای برجای مانده از آن دوره است و این نکته مخصوصاً درباره دوره ساسانی که آثار مکتوب اندکی از آن به ما رسیده است، صدق می کند. پیشرفت هنر مهرسازی در دوره ساسانیان نشانگر اهمیت مهر و کاربردهای مختلف آن بویژه در مکاتبات و مراسلات اداری و تجاری است. تعداد فراوان و کیفیت های متفاوت مهرها در شاهنشاهی ساسانی بیانگر این نکته است که اشخاص بسیار و مقام ها...

15 صفحه اول

مطالعه نقش برجسته های گیاهی سیراف در دوره ی ساسانی

هنر گچبری، از هنرهای تزئینی معماری بناهای ایران است که از دیرباز زینت بخش بسیاری از کاخ ها و بناهای قبل از اسلام بوده است. از نقوش ناب در گچبری ایرانی می توان به نقوش گیاهی اشاره کرد. که در کاخ های ساسانی نمونه های متنوعی از آن به چشم می خورد. این نقوش در گچبری ها، نقوش چکیده نگاری شده ای از طبیعت اند و اشکال متنوعی را در بر می گیرند که عبارتند از نقوش: نخل، انگور، انار، گل نیلوفر آبی و گل چند ...

متن کامل

بررسی نقوش انسانی و حیوانی در نقش برجسته های دوره ساسانی

دوره در خشان هنر حجاری را باید دردور? ساسانی دانست .نقوش برجسته ساسانی چیزی نیست غیر از ادامه ی حجاریهای هخامنشی واشکانی وتأثیراتی که هنر ساسانی از هنر رومی گرفته همچنین ردپایی از هنر بودایی در آن دیده می شودیکی از ویژگیهای مهم این نقوش ارزشمند که برسینه ی کوه ها وصخره ها پدید آمده اند در آن است که علاوه بر انعکاس رویدادهای تاریخی و نمایش قدرت وعظمت شاهنشاه وآئین رسمی ،اندیشه های سیاسی ونیز آرم...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023