بررسی روند اهلی کردن حیوانات در زاگرس مرکزی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده ادبیات
  • نویسنده سکینه سیاهپور
  • استاد راهنما رضا رضالو
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1392
چکیده

در پایان دوره فراپارینه سنگی و انتقال به دوره نوسنگی، کوهپایه های زاگرس مرکزی را می توان یکی از چندین منطقه ای در خاورمیانه دانست که در آن تحولات بزرگی همچون تولید غذا ( اهلی کردن حیوان و گیاه) رخ داده است. همزمان با رشد کشاورزی، اهلی کردن حیوانات در شمال میان رودان و کوههای زاگرس و آناتولی جنوبی صورت گرفته است. زاگرس مرکزی شامل استآنهای کرمانشاه، لرستان، کردستان و ایلام می باشد. از اولین روستاهای شناخته شده دوره نوسنگی در این منطقه می توان به آسیاب، گنج دره، سراب، گوران، دهلران (دوره های بزمرده و علی کش) اشاره کرد که از مهمترین ویژگیهای آنها استقرار در کلبه ها و استفاده از ابزارهای ساب می باشد. شواهد بدست آمده نشان دهنده این بوده که از پنج گونه حیوانات اهلی شده در دوره نوسنگی، تنها دو گونه از آن ها یعنی بز و گوسفند در داخل مرزهای کنونی ایران اهلی شده و سه گونه دیگر یعنی گاو، خوک و سگ در خارج از مرزهای امروزی ایران اهلی شده است. سگ در 12000ق.م، در پالگارا ( شمال شرق عراق) اهلی شده و گوسفند در 11000سال پیش در زاوی شمی عراق اهلی شده است. قدیمی ترین شواهد گوسفند اهلی در ایران از تپه علی کش و در 9500 سال پیش بدست آمده است. بز در حدود 10000سال قبل در آسیاب و گنج دره ایران اهلی شده است، خوک در جارمو و در 7000 ق.م و گاو در چاتال هویوک در ترکیه و در 8400 سال پیش، اهلی شده است. هدف از این پژوهش بررسی اهلی کردن حیوانات در زاگرس مرکزی است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انتقال بذر توسط علفخواران اهلی در اکوسیستم‌های مرتعی منطقه زاگرس مرکزی

To assess seed dispersal by domestic herbivores (sheep and goat) in Central Zagros region, 12 different rangeland sites, located 200 km west of Isfahan city, were studied. For each site, a pooled dung sample of 10 freshly pellet groups from domestic herbivores was collected in four different periods (mid June, July, August and September) during grazing season (in total, 48 pooled dung samples)....

متن کامل

مروری بر نقایص مادرزادی قلب و عروق در حیوانات اهلی

نقایص مادرزادی قلب در حیوانات گوناگون وجود دارند، اما از شیوع زیادی برخوردار نیستند. اغلب وجود نقایص مادرزادی قلب سبب بروز علائم بالینی شدید در بدو تولد و یا مرگ در هفته های اول زندگی می گردد. اما گاهی واکنش جبران کننده ای به وقوع می پیوندد و وجود نقیصه تا چند سال از دید ما مخفی می ماند. نقایص مادرزادی قلبی علت های مختلف دارند و علارقم اینکه درصد بیشتری از این نقایص تحت تاثیر عوامل محیطی هستند ...

متن کامل

مطالعه ی مهم ترین تومورهای پوست در حیوانات اهلی

پوست یکی از مهم­ترین ارگان­های بدن می­باشد و هم چون سایر ارگان­های بدن تحت تاثیر عوامل مختلف ممکن است دچار ضایعات توموری گردد. مهم­ترین علامت­های توموری شدن شامل: وجود برآمدگی­های روی پوست، خونریزی از پوست و بهبود نیافتن زخم­ها و نهایتا آلوپسی یا بی­مو شدن قسمتی از پوست است. بیشتر تومور­ها درجاتی از خوشخیمی تا بد­خیمی را نشان می­دهند. مشخص شد بدخیمی در اکثر تومور با درجه تمایز سلول­ها ارتباط دا...

متن کامل

مطالعه‌ی مهم ترین تومورهای پوست در حیوانات اهلی

پوست یکی از مهم ترین ارگان های بدن می باشد و هم چون سایر ارگان های بدن تحت تاثیر عوامل مختلف ممکن است دچار ضایعات توموری گردد. مهم ترین علامت های توموری شدن شامل: وجود برآمدگی های روی پوست، خونریزی از پوست و بهبود نیافتن زخم ها و نهایتا آلوپسی یا بی مو شدن قسمتی از پوست است. بیشتر تومور ها درجاتی از خوشخیمی تا بد‌خیمی را نشان می دهند. مشخص شد بدخیمی در اکثر تومور با درجه تمایز سلول ها ارتباط دا...

متن کامل

مروری بر نقایص مادرزادی قلب و عروق در حیوانات اهلی

نقایص مادرزادی قلب در حیوانات گوناگون وجود دارند، اما از شیوع زیادی برخوردار نیستند. اغلب وجود نقایص مادرزادی قلب سبب بروز علائم بالینی شدید در بدو تولد و یا مرگ در هفته های اول زندگی می گردد. اما گاهی  واکنش جبران کننده ای به وقوع می پیوندد و وجود نقیصه تا چند سال از دید ما مخفی می ماند. نقایص مادرزادی قلبی علت های مختلف دارند و علارقم اینکه درصد بیشتری از این نقایص تحت تاثیر عوامل محیطی هستند...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022